CURAÇAO – Gezondheidsinspecteur Jan Huurman laat weten dat Huize Margriet onder verscherpt toezicht wordt gesteld. Huurman vindt de zorgverlening van het bejaardentehuis ‘in principe onverantwoord’. Dat baseert de dienst op twee inspecties, één in mei 2010 en één eerder deze maand.

“Tijdens deze inspecties zijn belangrijke lacunes vastgesteld op het gebied van de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers, de dossiervorming, de geneesmiddelenvoorziening en de hygiëne”, stelt Huurman.

Huize Margriet
Er is structureel één bejaardenverzorgster ingepland, terwijl de aandoeningen van de bewoners op zich al genoeg zijn voor opname in een verpleeghuis. Het tehuis heeft geen verpleegkundige in dienst. De medicatievoorziening van de ouderen is erg chaotisch en hun dossier wordt slecht bijgehouden. De ouderen hebben verder nauwelijks privacy en ook stinkt één van de badkamers.

Zorgplicht
De directie gaf telefonisch aan dat het de instelling wil sluiten. Hierop reageert Huurman per brief dat de directie nog steeds de plicht heeft om tot aan de sluiting adequate zorg te bieden aan de zeven bewoners. In de week van 15 april brengt de Inspectie een vervolgbezoek. In de tussentijd moet de directie ‘zichtbare verbeteringen’ doorvoeren.

Brief Inspectie 5 April 2013 Huize Margriet by versgeperstcom

www.versgeperst.com