CURAÇAO – Het gemeentebestuur van Bonaire heeft mei vorig jaar ingestemd het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire (R.O.B.) te herzien. Natuurorganisaties Sea Turtle Conservation Bonaire, STINAPA Bonaire en 86 actievoerders hebben een beroepschrift ingediend bij het Hof van Beroep van Caribisch Nederland.

De herziening wijzigt de regels van de lokale wetgeving en de onderwaterpark verordening dat geldt voor het Bonaire National Marine Park. “Daarmee creëert de herziening een mogelijkheid voor projectontwikkeling dat in strijd is met het huidige beleid en de lokale wetgeving van het eiland”, zeggen de natuurorganisaties. “Daarnaast is het vertrouwen van de mensen van Bonaire in het beleid van de lokale overheid ten aanzien van de natuurbescherming geschonden.” De organisaties gaan ook een bezwaarschrift indienden tegen het verstrekken van de vergunning door Rijkswaterstaat om het bouwen van de constructie toe te staan in de kustwateren van Bonaire onder de wet maritiem beheer BES.

Wijziging
Eerder kreeg het bestuur een kritisch rapport over de negatieve impact van de bouw van een grote pier in het onderwaterpark en meer dan 700 bezwaarschriften tegen deze ontwikkeling. De beslissing van het R.O.B. verandert een deel van het Bonaire National Marine Park naast Karel’s Beach Bar in Kralendijk, van beschermd ‘Water Marine Park’ bestemming naar de bestemming ‘Centrum’. Hierdoor wordt de pier toch gebouwd met daarop twee cafés, een restaurant, een keuken en een duikschool.

Kier open
“Als de bestemming van het Bonaire National Marine Park wordt veranderd in de andere bestemming, staat de deur op een kier naar de onvermijdelijke en aanhoudende achteruitgang van het economisch belangrijkste bezit van Bonaire”, zegt STINAPA Bonaire’s Marine Park Manager Ramon de Leon. “Deze verandering zal de reputatie van Bonaire als leider op het gebied van natuurbescherming en magneet van natuurtoerisme enorm schaden. De lokale overheid van Bonaire ondermijnt met deze verandering van het bestemmingsplan haar eigen economische ontwikkeling”.

Leider natuurbescherming
Sea Turtle Conservation Bonaire Manager, Mabel Nava, zegt dat Bonaire wordt beschouwd als leider als het gaat om natuurbescherming. “Onderzoek daarentegen toont aan dat onze koraalriffen snel achteruitgaan. Als we niks aan deze achteruitgang doen zal Bonaire niet meer één van de top duikbestemmingen van de wereld zijn. Met de beslissing van het gemeentebestuur om het bestemmingsplan van het Marine Park te wijzigen wordt decennia van beleid en inspanning om het Marine Park, als economische drijfveer van Bonaire, teniet gedaan”, aldus Nava.

1 reactie op “Overheid Bonaire wijzigt beschermde natuurstatus”

  1. Natuurlijk moet je durven bewegen en enige soepelheid t.a.v. bestaande regelgeving is niet slecht.
    Evenwel komt hier toch de vraag boven.. “is dit het begin van het einde”. Een precedent om andere wijzigingen door te voeren en straks met een gedrocht als St. Maarten of Curaçao te blijven zitten.
    Bevolking, pas op uw bezit. Politici hebben echt andere belangen.