• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Ruim 40 personen, waaronder vertegenwoordigers van Raffinaderij Valero, Curoil, Raffinaderij Isla, Bopec en Nustar namen gisteren deel aan de workshop ‘International Oil Pollution Compensation Fund’. De workshop bedoeld voor alle zes eilanden vond plaats in Avila Beach op Curaçao.

Het International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC) is de internationale verdragsorganisatie die schadevergoedingen verstrekt bij olierampen door tankers. Bijdragen aan het Fonds worden betaald door de bedrijven in de olie-industrie.

Vedragspartij

Nederland is er, als verdragspartij, voor verantwoordelijk dat de bedrijven in de olie-industrie in alle delen van het Koninkrijk, opgaven aan het IOPC Fonds doen over olievolumes. Het Fonds stelt op basis van die volume-opgaven de financiële bijdragen vast en int deze zelf bij de oliebedrijven.

Kosten
Een olielekkage kan leiden tot financiële verliezen voor een groot aantal organisaties en individuen. Schoonmaak kan lastig en duur worden. Olie kan schade aan eigendommen veroorzaken en economische verliezen tot gevolg hebben, met name op het gebied van lokale visserij of de toeristenindustrie. Degenen die het slachtoffer zijn van olielekkage komen wellicht in aanmerking voor compensatie. Curaçao werd vorig jaar geconfronteerd met een olielekkage op grote schaal; olie stroomde in augustus een week lang Jan Kok binnen. Vele vogels, waaronder flamingo’s, hagedissen, krabben en flora en fauna werden de dupe van de lekkage.

Olietankers

In de workshop gaven medewerkers van het IOPC-secretariaat uit Londen, Katrin Park en Mark Homan, toelichting op de werking van het IOPC-fonds, specifiek het regime dat betrekking heeft op olietankers. Er wordt ingegaan op de manier waarop overheden en de olie-industrie met de IOPC-verplichtingen kan omgaan ten behoeve van het afhandelen van onverhoopte schade in de regio. Tijdens de workshop op Curaçao werd informatie gegeven over het juridisch kader, financiering, claims en praktische wijzen van het omgaan met Fondsverplichtingen. Hierbij lag de nadruk op de specifieke situatie van Caribisch Nederland binnen het internationale regime.

Organisatie
De workshop werd georganiseerd door de Nederlandse Ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken (EZ), in samenwerking met het Secretariaat van de IOPC (International Oil Pollution Compensation) Fonds en de Maritime Authority of Curacao (MAC). De workshop vond plaats in het kader van IOPC’s ’Caribisch Jaar’.

1 reactie op “Workshop ‘compensatie bij olievervuiling’ op Curaçao”

  1. Mag ik aannemen dat leugenaar Gijsbertha geen deel uitmaakte van dit gezelschap?