CURAÇAO – De Kustwacht heeft een technische overeenkomst gesloten met hun Franse collega’s in Martinique. Hierdoor mogen beide kustwachten patrouilleren in de zowel Nederlandse als Franse territoriale wateren rondom Sint Maarten. Dit meldt de Kustwacht vandaag.

Deze overeenkomst vloeit voort uit het verdrag van San José en is gericht op de bestrijding van grensoverschrijdende drugshandel. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd. Militair- en kustwachtpersoneel van beide landen kunnen afzonderlijk van elkaar patrouilleren in elkaars territoriale wateren, maar de bevoegdheden blijven beperkt: optreden en aanhouden blijft voorbehouden aan het land waar de overtredingen worden begaan. De operatiecentra van beide organisaties dragen zorg voor de coördinatie.

www.versgeperst.com