• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De particuliere verzekeraars hebben binnenkort op verzoek van minister Ben Whiteman (Gezondheid) een gesprek met de directie van de SVB. Doel van dit gesprek is, het komen tot een overeenkomst voor de invulling van de reparatiewetgeving van de basis ziektekostenverzekering (BZV).

De particuliere verzekeraars spreken hun hoop uit, dat dit gesprek bevredigend verloopt voor alle partijen. De verzekeraars zijn van mening dat de door de Staten aangenomen landsverordening BZV, onderdelen bevat die niet overeenkomen met afspraken die tijdens het nationale dialoog zijn besproken. Op 23 januari is de BZV aangenomen door de Staten en per 1 februari is de nieuwe regeling ingevoerd.

Groei
“Het kan nooit de bedoeling zijn geweest van de wetgever om nieuwe groei van verzekerden bij de particuliere verzekeraars geheel stop te zetten, doordat met ingang van 1 februari geen nieuwe particuliere ziektekostenverzekeringen kunnen worden aangeboden”, vindt de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA). “De BZV is immers geen Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)!” De particuliere verzekeraars willen de keuzevrijheid voor de bewoners waarborgen, zodat zij onverhinderd een private verzekering kunnen afsluiten.

Keuzevrijheid
Daarnaast hechten de particuliere verzekeraars belang aan een keuzevrijheid voor Curaçaoënaars, bij het kiezen van een verzekeraar, een huisarts, een apotheek. In de BZV is er volgens de CBIA geen sprake van een vrije keuze. Verder vindt de CBIA het belangrijk dat degene die niet onder de BZV vallen, worden aangemeld bij de belastinginspectie, zodat zij geen premieaanslagen ontvangen.

2 reacties op “Particuliere verzekeraars om tafel met SVB”

  1. napoleon, zoals de vlag er nu voor hangt kun moet je naast je particuliere z.k.verzekering gewoon dokken voor de BZV. As je er gebruik van maakt of niet, gewoon dokken voor alle ambtenaren die in deze wet zijn ontzien, droevig maar waar.

  2. Precies dat ene woord valt op : keuzeVRIJHEID!! Ik ben oud en (hopelijk, haha) wijs genoeg om zelf te kunnen kiezen in alle VRIJHEID, dat hoeft niet door overbetaalde (!) “geniale” dictators te geschieden. LEVE de particuliere ziektekostenverzekeringen!