• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het College financieel toezicht (Cft) heeft haar achtste halfjaarrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de rapportage blijkt dat Curaçao tot nu toe geen gecontroleerde jaarrekening, over de besteding van de belastinggelden vanaf 10 oktober 2010, aan het parlement heeft voorgelegd.

Curaçao en Sint Maarten zijn 2013 zonder vastgestelde begroting begonnen. Ook de jaarrekeningen van 2010 en 2011 zijn nog niet vastgesteld en enkel in concept beschikbaar. “Dit onderstreept de noodzaak tot verbeteringen op het gebied van financieel beheer”, aldus Cft.

Controle
Zonder vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen, binnen de gestelde termijnen, is een gedegen uitvoering van beleid volgens het Cft lastig; “bovendien zijn dit essentiële documenten voor de Staten om haar controlefunctie uit te oefenen.” Voor het Cft reden te meer de toezichthoudende rol actief uit te dragen om niet alleen verbetering van de informatievoorziening te bewerkstelligen, maar ook de kwaliteit van het financieel beheer te verbeteren.

Uitdaging
Het proces van het opzetten van een nieuwe structuur voor de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de organisatie die daarachter staat, blijkt volgens het Cft een grote uitdaging te zijn. “Voor beide landen is het van belang dat duidelijke keuzes worden gemaakt om de problematiek het hoofd te kunnen bieden en dat meer middelen beschikbaar komen voor een gedegen financiële verantwoording.”

Openheid
Het Cft constateert dat in de tweede helft van 2012 voor beide landen meer inzicht is ontstaan in de uitdagingen voor de overheidsfinanciën. Hierdoor is de urgentie van het nemen van ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen in beide landen duidelijk geworden. Mede door de aanwijzing en de uitspraak van de Raad van State op het beroep van Curaçao is er veel meer openheid van zaken gekomen over de feitelijke financiële uitdagingen waar Curaçao voor staat. Doordat de Rijksministerraad via het Cft maandelijks moest worden geïnformeerd over de financiële situatie, is duidelijk geworden hoe groot de problemen op de verschillende beleidsterreinen daadwerkelijk zijn.

Overheidsentiteiten
Curaçao moest op grond van de aanwijzing ook inzicht verschaffen in de financiële posities van de overheidsentiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat duidelijk is geworden dat ook daar de problemen groot zijn en dat dit een reëel risico vormt voor de overheidsbegroting. Het Cft vindt toch dat het bestuur van Curaçao zich heeft ingespannen om te voldoen aan de bepalingen uit de aanwijzing.

Punten
Belangrijkste openstaande punten zijn nog de daadwerkelijke implementatie van de voorgenomen structurele maatregelen om de begrotingsfinanciën duurzaam op orde te brengen en de compensatie van de tekorten uit het verleden. Het Cft blijft de vorderingen ten aanzien van de nakoming door het bestuur van deze onderdelen van de aanwijzing nauwgezet volgen.

[scribd id=132284034 key=key-17ib5rhhhkcdqhkjun6x mode=scroll]

7 reacties op “Cft: ‘nog steeds geen gecontroleerde jaarrekeningen’”

 1. Het optimisme om in april van de aanwijzing af te komen kan voorlopig in de ijskast.

 2. Worden deze jaarrekingen wel publiekelijk gepubliceerd? tevens met alle benoemingen per naam en bijnaam en salaris

 3. Waarom wil heer Wiels een eigen Begrotingskamer die dan weer veel geld kost b.v.. aan salarissen? Geld dat dan weer niet aan de bevolking kan worden besteed. En dat terwijl er al een CFT is dat Curacao gratis en voor niets ten dienste staat. Wie het -ook- weet mag het zeggen. (ik weet het wel!).

 4. Ik kijk en luister iedere dag naar de marionetten show die hier opgevoerd wordt en zie ook vaak onze Wiels als een “puppet on the string” langs komen en vraag mij dan af wie trekt er nu weer aan de strings. Het is dacht ik toch wel duidelijk dat zelfs hij niet al die ongein zelf verzint, wie zijn zijn scenario schrijvers ?

 5. @Langman, H.,

  Als er wel een begrotingkamer komt en we raken af van de CFT dan hebben we tenminste weer een paar extra hoogwaardige arbeidsplaatsen. De chef ervan kan natuurlijk wel Naf 24.000 per maand verdienen…Er is toch geld genoeg voor de vriendjes..

  Wiels en consorten zijn altijd blij met dit soort zelf ingesteld toezicht. De Staten nemen de Ombudsman serieus, luisteren naar de Raad van Advies en hebben repect voor de VDC…???? Een baas Begrotingskamer die hem durft te bekritiseren zal hij aan de haren zijn kantoor uit trekken, dat hebben we ook al eens gehoord…

  De Trias Politica is bij Wiels ook niet echt in goede handen. ..”Het Openbaar Ministerie is volledig corrupt en de rotzooi moet worden opgeruimd.” Rechtszekerheid is iets wat investeerders ook fijn vinden.

  Maar… als de eigen PS minister van Justitie (Wilsoe) buiten het OM rechtstreeks ingrijpt in een onderzoek ten gunste van Bientu-verdachte Robbie dos Santos en de Amerikanen vraagt het beslag op te heffen.. dan gaat Wiels in de aanval en krijgen de krant en het OM (en niet Wilsoe) ervan langs.

  Ingrijpen door de politiek in een lopende rechtszaak moet kennelijk kunnen in een Staat waar Wiels het voor het vertellen heeft.. Zorgwekkend, dus laat het CFT nog maar even blijven.

 6. We zijn wel benieuwd naar de uitgaven van Schotte en co in 2010 en 2011.

 7. Het is nog steeds qua financieën en qua transparantie een puinhoop. En Wiels wil het CFT uitschakelen door het instellen van een eigen Begrotingskamer. Daar kan hij dan weer te beïnvloeden personen in benoemen die naar zijn pijpen dansen.Ik geloof dan ook niet dat Wiels de eerstvolgende jaren het CFT kan uitschakelen. Dat zullen de door hem zo gehate makambas in Europa nooit goedkeuren. Dit ter bescherming van het volk en tegen individueën zoalsde lepe Wiels is het CFT hard nodig