• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Shell betreurt de huidige klachten over de raffinaderij Isla op Curaçao, maar stelt dat alle verantwoordelijkheden voor de situatie na de verkoop voor de koper zijn.” Dat is de reactie van multinational Shell op de laatste uitzending van Zembla, waarin Raffinaderij Isla centraal stond.

Het televisieprogramma Zembla ging afgelopen donderdag over de voormalige Shell-raffinaderij op Curaçao. “Deze raffinaderij is momenteel het onderwerp van klachten over milieuoverlast. Shell betreurt de huidige klachten, maar in 1985 verkocht Shell de goedwerkende en normaal onderhouden raffinaderij aan de overheid van Curaçao.”

Werkgelegenheid
Op 1 oktober 1985 verkocht Shell de goedwerkende en normaal onderhouden Isla-raffinaderij aan de overheid van Curaçao voor het symbolische bedrag van 1 Antilliaanse gulden. “Shell wilde de fabriek aanvankelijk sluiten, omdat deze door de gestegen prijs van de Venezolaanse ruwe olie verliesgevend was. Curaçao en de Nederlandse Antillen wilden de raffinaderij echter behouden voor het eiland omwille van de werkgelegenheid”, meldt oliegigant Shell.

Asfaltmeer
De uitzending van Zembla ging onder andere over het ‘asfaltmeer’. Het asfaltmeer is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog als gevolg van de bijzonder grote vraag van de Geallieerden naar lichte producten als benzine en vliegtuigbrandstof, met name voor de strijd in de Pacific. “De verwerking van zware, hoogzwavelige ruwe olie ter plekke resulteerde in een circa 1.5 miljoen ton asfalt-residu. Voor dergelijke grote hoeveelheden waren opslagtanks ontoereikend. Een kunstmatig afgesloten deel van de binnenbaai Schottegat werd toen als opslag gebruikt”, aldus de verklaring van Shell.

Stookolie

Vanaf 1983 was Shell in staat om van het asfalt-residu winstgevend stookolie te maken. Tot die tijd was er volgens Shell geen goede verwerkingsmethode voorhanden. Tussen 1983 en 1985 wist Shell een derde van het asfaltmeer weg te werken. De kopers van de raffinaderij wilden daar graag mee doorgaan. “Bij verkoop was het de verwachting dat het asfaltmeer binnen tien jaar opgeruimd kon zijn. De verwerking werd echter een paar jaar later door de kopers gestaakt”, meldt de oliegigant.

Medewerkers

“Shell heeft zich destijds verantwoordelijk opgesteld ten opzichte van haar lokale medewerkers. Voor het personeel is in 1985 een sociaal pakket samengesteld, bestaande uit een royale financiële tegemoetkoming en een pensioengarantie”,wordt er benadrukt in de verklaring van Shell. “Alle verantwoordelijkheden voor de situatie na 1985 zijn voor rekening van de koper. Shell betreurt de huidige klachten over de raffinaderij, maar ziet zichzelf daarvoor niet als de aangewezen gesprekspartner of als verantwoordelijke.”

35 reacties op “Shell reageert op Zembla-uitzending Isla”

 1. @Jason, Snap jij nu nog waarom Wiels het niet meer over onafhankelijkheid heeft?

 2. 1 ding is waar..ik heb in 1978 voor Shell gewerkt en ik heb gezijn hoe ze grote gaten in de grond open maakten om dergelijke stoffen erin te stoppen en dan met betton(cement) de gat dicht maken…die waren de stoffen die weg moesten en di niet verbrand konden worden.

  die grond daar is slecht slecht slecht slecht..dankzij SHELL…de makambas weten dat deze curacaose ras submessive is, dus ze nemen hun kans maar.

  ze hebben onze offshore van ons weg genomen die een inkomen van 600 miljoen gulden pero jaar waard was voor ons…en wij blijven maar lachen… fuck de koninging, fuck nederland, voor de koningkrijk waren we en zullen we voor altijd de 2de tafel blijven…

  1 ding ook..weten jullie hoooooooooevvvvvvveeeeeeeellll geld SHELL heeft gestolen van PDVSA? toen de tankers naar Venezuela moesten om het ruw olie te nemen, ging SHELL met dubbel bodem tankers gevuld met lichte olie…dus ze vulden de tankers met het ruwe olie, en de vullers hadden een soort naald aan het einde om het olie te meeten en op dit moment zou dan de dikke olie naar beneden zakken naar het dubbel bodem, en het lichte kwam naar boven…en op dit manier zou dan de machine het lichte zuigen, en dan dikke erin gooien en zo steelden de nederlanders van de venezolanen…

  men is niet dom hier hoor, niet allemaal…eeen paar zijn nog aan het slapen en geloven blindelinks in nederlanders + de suffe koninging, maar niet allemaal..

 3. Aan de reactie van Liberia in de Zembla-uitzending – “dat moet je Nederland vragen”- kon een kind al opmaken dat zij wist dat ze schuld had en dat zij degene was die deze overname willens en wetens met de Shell had beklonken. Echter was/is ze een dusdanig financieel onbenul dat ze de enorme financiële tekorten die haar handelwijze veroorzaakte – voor 1 ang kopen van de Shell en dan voor een luttel bedrag p/a verhuren + belastingvrijstelling aan de PVDSA- niet inzag.. Ja dat krijg je door een politiek waarbij vriendjes op belangrijke plaatsen worden geparachuteerd terwijl ze de competenties niet hebben (maar daardoor wrl “kneedbaar”zijn).. Liberia moet nog maar een ondervraagd worden over het hoe en waarom.

 4. @Juan, denk je dat PDVSA al die jaren verlies heeft geleden of hebben zij over de rug van Curacao ook winst gemaakt? Enig idee hoeveel? Enig idee hoe we dat dan gaan behandelen?

 5. Voor de liefhebber……
  Bron: Luuk Leussink,
  Sociaaleconomische gevolgen van de staatkundige veranderingen op Curaçao. Amsterdam, augustus 2011

  “In 1985 vond er een verandering plaats in de structuur van de economie op Curaçao, toen de Shell-raffinaderij vertrok. Hoewel de capaciteit van de raffinaderij al niet meer volledig benut werd en Shell niet in innovatie of renovatie van de raffinaderij investeerde, vielen er veel nieuwe ontslagen. De raffinaderij werd voor een symbolisch bedrag aan het eilandbestuur verkocht.

  In ruil hiervoor kreeg Shell vrijwaring van eventuele schadeclaims. Het eilandbestuur verhuurde de raffinaderij vervolgens aan de Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) voor 16 miljoen ANG per jaar. Dit was veel minder dan Shell in de voorgaande aan belasting had betaald.

  De PDVSA had bij het aangaan van het huurcontract bedongen dat het geen belasting hoefde af te dragen. In 1995 werd het contract met PVDSA voor de olieraffinaderij verlengd voor een periode van 20 jaar. Hiermee werd de werkgelegenheid van het overgebleven bedrijf vooralsnog behouden, maar betekende het vertrek van Shell wel een verlies aan belastinginkomsten van 42 miljoen ANG. Dit valt ook af te lezen uit de betalingsbalans van de Nederlandse Antillen”

 6. SMOC zou een politieke partij moeten oprichten, pas dan gaan we zien of dit thema echt politiek leeft en kan er wat aan gedaan worden. Als verantwoord ondernemen en verantwoordelijke en rechtvaardige economische vooruitgang het basis-thema van deze partij zou zijn dan hebben ze mijn stem te pakken.

 7. Fijn Shell,

  dus laten we ervan uitgaan dat dat waar is (ik ben het er niet mee eens, en in Nl is dat ook niet de juridische visie), maar dat alle rotzooi die je achterlaat voor de koper zijn.
  Dan zijn alle doden en zieken van voor di etijd nog steeds WEL jullie verantwoordelijkheid!!!!!!!

 8. Om te beginnen heeft Nederland financieel flink geprofiteerd van de ISLA raffinaderij. In 1915 kwam SHELL namelijk op Curaçao en heeft vooral tijdens WOII zeer veel geld verdiend. Meer dan de helft van de brandstof voor de geallieerde troepen kwam van de Antillen. In het verjagen van de toenmalige vijand waren de Antillen dus een economisch en strategisch dankbaar onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Welke (Europese) Nederlander staat daar nog bij stil als op 5 mei onze recht op vrijheid wordt gevierd? Dat het kan verkeren bleek in 1985 toen SHELL de raffinaderij om meerdere redenen van de hand deed aan het Eilandgebied Curaçao tegen het symbolische bedrag van 1 gulden. Een goedkope manier om de veroorzaakte milieuschade af te kopen.

  Sinds 1985 huurt de Venezolaanse oliereus PDVSA de raffinaderij. Het eiland ontvangt een schamele huur, De raffinaderij biedt direct werk aan 1000 mensen, de toeleveringsbedrijven bieden werk aan gemiddeld 500 mensen. De overheid krijgt aan totale opbrengsten circa ANG 400 miljoen jaarlijks aan inkomsen van de raffinaderij. De honderden miljoenen winst per jaar gaan naar Chaves’ propagandamachine. Een belangrijke reden om de raffinaderij van de hand te doen, was onder andere dat de raffinaderij verouderd was. Ergo, nog steeds is! Dit leverde destijds milieuschade op en 2½ decennia later is dat alleen maar ernstiger geworden en kunnen we vandaag de dag gerust spreken van een milieumisdaad! Om een indruk te krijgen: de raffinaderij op Curaçao stoot jaarlijks 30 miljoen kilo zwaveldioxide (SO2) in de lucht. Dat is meer dan alle raffinaderijen bij elkaar in Nederland. De PDVSA heeft de Isla nog gehuurd tot 2019.

 9. t.a.v. alle yui korsow die de afgelopen 50 jaar in de smoke zone van de raffinaderij zijn gaan wonen. Wie heeft jullie bevolen daar te gaan wonen, welke dwang is er op jullie uitge-oefend ?

 10. SHELL (hoe verwerpelijk ook hun aandeel) heeft tenminste het fatsoen en de ballen om een reactie te geven.
  De KOBARDES van de PdvSA/ISLA en hun Curacaose marionettenpolitici hoor je niet met een reactie…………!!! LAFAARDS
  Hier wordt door de meeste reacties wel heel makkelijk overheengestapt. Stel je voor om kritiek te hebben op eigen politici of onz amigoes uit Venezuela ….. SLAPPE BOEL.
  Lekker makkelijk weer schoppen tegen “de Makamba” dan verschuift de eigen verantwoordelijkheid en is problem solved= NOS KULTURA ………. !!!!!

 11. @Danx80, NL is net zo min eigenaar van Shell als het eigenaar zou zijn van KLM, Unilever, Philips…Dat is wel een heel oude gedachte..wel bijblijven…Zelfs Wiels kan dan bevestigen….

  Nederland kan dit probleem nooit snappen omdat de NL denkwereld anders is. Daar gaat men er van uit dat -als er een groot probleem zou zijn- er tenminste EEN politieke partij is die zich er druk over maakt. Die zien ze niet op Curacao, dus doen ze niets, want het probleem wordt kennelijk niet lokaal ervaren. In de verkiezingscampagne was het voor geen enkele partij een thema. Zelfs het MIL roept niet dat het onacceptabel is.

  Anderzijds zien ze wel Wiels als grote geluidsdrager met veel decibellen allerlei zaken naar Nederland schreeuwen, maar daarin staat het bol van raciale en anti koloniale uitspraken. Dat is niet effectief, want dan denken ze in NL “daar gaan we weer..”. Wat hij zegt wordt dus genegeerd.

  Tenslotte: er is geen enkel verwijt aan PDVSA of Venezuela en dat maakt dat NL zich eenzijdig aangesproken voelt. Dan stopt het redelijk overleg en haalt men aan de andere kant van de oceaan de schouders op. Als wat de PDVSA doet normaal wordt gevonden en de erfenis van Shell onacceptabel, tja, zoek het dan maar uit zullen ze denken.

 12. Niemand die wat rept over de statuut van de koninkrijk der Nederlanden. Nederland heeft en had al die tijd een waarborgfunctie en is ook volledig medeverantwoordelijk voor dit hele gebeuren met Shell. Vergeet niet dat Nederland ook eigenaar is van Shell dus in dit geval had Nederland ook BAAT bij het niet ingrijpen in dit hele criminele gebeuren.

  Ja crimineel, Nederland wist al de hele tijd dat er geen milieu eisen werden gesteld aan Zijn staatsbedrijf en vond het ook helemaal goed die gang van zaken. Normaliter zou je denken dat een mogendheid met een waarborgfunctie zou ingrijpen als ze weten dat mensen willens en wetens ziek worden gemaakt.
  Er viel geen winst meer te behalen dus verkopen we maar de failliete boel aan een onwetende. hmmmmmm degene met de waarborgfunctie zou de andere behoeden van een misstap zou je denken nee hoor in dit geval doen we de koninkrijkpet af en zetten we even de shell pet op want uiteindelijk is winst belangrijker dan de stomme waarborgfunctie.
  typisch de piratenmentaliteit laten we roven en als er niks meer valt te halen vertrekken we. Ik herhaal het nog een keer dames en heren laat jullie niet gek maken met allemaal mooie praatjes want dat zijn deze hoge pieten heel goed in DE SHELL EN VOORAL NEDERLAND IS MEDESCHULDIG AAN DIT HELE GEBEUREN.

 13. Keten van verantwoordelijken voor de SHIT waar we nu in zitten (al 28 jaar !!!) eindigt bij PdvSA die door onze corrupte politici jaar na jaar uit het gezichtsveld wordt onttrokken en handig op het onontwikkelde deel van PUEBLO KORSOU wordt afgewenteld als de schuld van “de Makamba”.
  Shell heeft bedrijf gerund en aanzet tot oplossing gemaakt voor opruimen asfaltmeer MAAR geldgeile politici op Korsou zijn in de val van PdvA getrapt en hebben dit proces stop gezet .
  DUS wie heeft hier nu schuld ……..
  PdvSA/ISLA en de gedoogcultuur van de politici GESTEUND door de domgehouden PUEBLO van Korsou!!!!!!
  Dat hier zwaar gefaald is durft (volgens goed culturele traditie geen YU di Korsou te erkennen).
  Alleen maar met het vingertje wijzen naar “de schuldigen” maar zelf schuld bekennen of een oplossing verzinnen……….. NOS NO MES POR !!!

 14. Is toch niet raar dat het zo gegaan is 80 % van de bevolking
  is dom en lui. Zit in de genen.

 15. Als dat gepraat over de overname van de raffinaderij doen er niet toe. De Shell heeft het verkocht en Curacao heeft het gekocht en ervoor getekend. Case closed. Zo gaat dat eenmaal. Als blijkt later dat je belazerd bent. Wat nu van belang is zijn de gevolgen van deze uitzending. Het is aan het licht gebracht en Zemlba heeft kijkcijfers gescoord. Joepie!!

  Verder Is er niks verander. Er is geen milieuwetgeving dus kan de raffinaderij die ook niet volgen. Dat er rook uit de pijpjes komen kunnen we allemaal zien. Dat een raffinaderij vervuild is algemeen bekend. Enige wat veranderd is is dat een Accountant een bedrag waarvan hij zegt dat gespendeerd wordt aan de lichamelijke gevolgen van de ISLA rook heeft omgerekend naar mensen18 levens. Ik wacht nog steeds op uitleg hoe die dat heeft gedaan. Hoe weet een arts of een longprobleem van een patient door de ISLA rook veroorzaakt is. De reden omdat is in dat gebied wonen kan wettelijk niet als bewijs gezien worden.

  Gezond zal de rook niet zijn maar je vastklampen aan 18 doden dat nooit wetenschappelijk bewezen is slaat ook nergens op. We weten allemaal watvoor kwaliteit onderzoeksrapporten hebben op Curacao. Zolang de opdrachtgever die voor het rapport betaald ook de lobbist is zal het rapport in zijn voordeel opgemaakt worden.

 16. Het verhaal over de overname van de raffinaderij is aan beide zijden van de oceaan hetzelfde en iedereen was tevreden.
  De huidige klachten zijn enkel en alleen ontstaan door de wijze waarop na de aankoop door de regeringen van Curaçao met de raffinaderij is omgegaan.

  Wordt eens volwassen, beheer de eigendommen zoals dat over heel de wereld gebruikelijk is, zo werden raffinaderijen als de onze aangepast aan de nieuwe, let wel steeds nieuwe eisen welke aan het milieu worden gesteld, of gesloten.
  Het is een goedkope retoriek, eigenlijk wel passend in de cultuur van Curaçao om anderen de schuld te geven.

 17. Shell was toen al slim en heeft toenderdertijd correct en naar behoren gehandeld. Netjes de zaken afgerond met iedereen. Dankzij deze shell van toen, plukken vandaag de dag nog steeds vele immigranten grote vruchten zoals bv de portugezen en chinezen. En die hoor je dus ook niet klagen….. Maar de jukorsow is zoals altijd weer vergeten hoe vork in de steel zat, en kan daarom dus nooit naar zichzelf wijzen! Het is hun eigen toendertijdse door het volk gekozen regering die besloten heeft wat te doen met de voor een gulden verkregen raffinaderij! Shell verdient niks minder dan een flinke oprechte dankjewel voor alle welvaart die ze voor velen toendertiid heeft gebracht.

  Als je een 2de hands auto kiest om over te nemen voor 1 gldn of 10.0000 gldn, is en blijft het jouw keus…… De verkoper heeft er dan ook nix mee te maken als je hem doorverhuurd aan een venezolaanse chauffeur……

  Effe logisch nadenken mensen………

 18. Eduardio, 30 mei 1969 is geen zwartedag in de Antilliaanse geschiedenis, nee het is een zwartedag in de Curaçaose geschiedenis. En voordat de meute via geroofde drank zich het lazarus had gezopen, onder leiding van ene Godett, zich al plunderend richting Forti begaf was het “arbeidsprobleem” met enkele onderaannemers die voor de SHELL werk uitvoerden. Je moet je aan de feiten houden en die niet trachten mooier te maken dan ze zijn. Als toen de slogan “nos mes por” al had post gevat, ja dan hebben wij zelf onder het mom van, nos mes por, ons hele eiland naar de verdommenis geholpen. Kijk in de geschiedenis maar terug wanneer ons eiland onder de criminaliteit ten onder begon te gaan.

 19. goedkoop is duurkoop,voor 1 gulden overgenomen met een vrywaring voor shell van enige claims..de curacaose regering dacht een mooie raffinaderij in handen te krygen voor een appel en een ei,maar de kosten zijn veel hoger dan de baten..wat dacht je van alle gezondheids problemen van de bevolking,die kosten ook een hoop geld..en dan de saneringskosten nog,die in de miljoenen zullen lopen,,raah raah;;ik heb altyd gezond geleefd,maar ik ben toch ziek geworden..is het de buitenlucht of is het de vis van de bullenbaai??? en wie betaald mijn ziekte kosten??

 20. Het verhaal van Mark Sulsters snijdt hout. Veel van de andere reageerders kijken alleen maar naar geld en schadevergoedingen die Curaçao zou kunnen beuren.Forget it. De deal met Shell in 1985 is helder. Lock stock and barrel, “as is” voor NAF 1,- overdragen aan de Curaçaose regering.
  De zaak is nu al decennia lang verhuurd aan PdvSA Die wonen de boel behoorlijk uit zonder milieumaatregelen en . Dat is alleen maar mogelijk omdat wetgeving op dat vlak niet bestaat inPais Korsow. De 100 miljoen die Nederland voor het opzetten van een milieudienst ter beschikking heeft gesteld, zijn verdampt, verdwenen en aan andere zaken besteed. Isla heeft voldoende sleutelfiguren in en rond de regering zitten om alles wat hen niet welvallig is, tegen te houden en in de onderste la te laten verdwijnen. Dat een stukje onderzoekjournalistiek uit Nederland hier zoveel commotie teweeg brengt is verbazend. Vanaf het terras bij Iguana cafe of vanaf Fort Nassau is de volle omvang van de olieramp die Isla heet voor iedereen te zien. Kennelijk zijn ook de plaatselijke media op het eiland , niet in staat kritische geluiden te laten horen om de discussie op gang te brengen. Dat valt natuurlijk ook niet mee in een micro samenleving die ook nog is gedeeld door gebrek aan taalkennis van een groot deel van de onderlaag. Papiamentstalige radio met een ander geluid zou een goede investering zijn in de toekomst van het eiland

 21. Juist dat niemand PDVSA iets verwijt, maakt dat het duidelijk niet meer objectief is. Gewoon nog wat raciale en anti-koloniale sentimenten. PDVSA moet worden ontzien, maar een Makamba bedrijf…daar gaan we voluit tegenaan…Is het dan gek dat Plasterk zegt “zoek het maar uit”?

  Hoe zou NL gereageerd hebben als er geprobeerd was een NL-Venezuelaanse studiegroep in te stellen met experts van PDVSA en Shell om de zaken samen op te lossen, zodat Curacao ook erkent dat in de PDVSA tijd ook zaken mis gingen? De eenzijdigheid werkt tegen Curacao.

 22. Ongelooflijk die reacties. Iedereen heeft het over de Shell. Niemand over de Pdvsa!
  De laatste 28 jaar vervuiling staat volledig op naam van Pdvsa. 28 jaar! En dan de toenmalige regering.
  De Shell zag dat de situatie onhoudbaar was en dat er op een nette manier geen winst meer viel te behalen. Dus sluiten. En als je sluit dan moet je afbreken en opruimen. En dan ben je verantwoordelijk.
  Nee, de Curacaose regering koos voor banenbehoud dankzij een volledig visieloos bestuur. En dus hebben ze de Shell gesmeekt de boel niet te slopen en de verantwoording aan de regering over te laten. Ja, natuurlijk, een buitenkans voor de Shell. Maar de bevolking heeft hier zelf om gevraagd. Want zonder die banen bij de raffinaderij was het hele eiland kapot gegaan toch? En nog steeds is dat het argument, toch? Dom, onverantwoord en visieloos.
  Had de boel niet verkocht, dan had Shell de troep moeten opruimen. Daar waren we nu waarschijnlijk nog (betaald) mee bezig geweest. Met vele banen. En daarna hadden we een heel groot stuk zeer waardevol real-estate overgehouden. Helaas.
  Nu maar wachten tot de Pdvsa de troep gaat opruimen. Volkomen kansloos. Dus draait de Curacaose samenleving daar uiteindelijk voor op. Over x jaar. En waarvan gaan we dat betalen? Maar met ieder jaar wachten wordt het alleen maar erger. Visieloos en bestuursloos.

 23. “Deze raffinaderij is momenteel het onderwerp van klachten over milieuoverlast. Shell betreurt de huidige klachten, maar in 1985 verkocht Shell de goedwerkende en normaal onderhouden raffinaderij aan de overheid van Curaçao.”

  Werkend in ieder geval, want dat is niet zo moeilijk. Zelfs vandaag werkt de raffinaderij maar vraag niet hoe. Dat de raffinaderij normaal onderhouden is, is een pertinente leugen en dat kan Shell-man Edgar Leito bevestigen. Met het “verdwijnen” van de plant in Maracaibo werd Curacao niet meer interessant en werden meteen de bestellingen van onderhoudsonderdelen stopgezet. Alleen de bestellingen in de pijplijn gingen nog door.

 24. Vito , misschien moet je het artikel helemaal lezen of beter onthouden wat je gelezen hebt. Er staat toch dat het asfaltmeer vanaf 1983 met een derde verkleind is doordat shell het ging verwerken.Ga maar eerst eens verhaal halen bij degene die daarmee gestopt is nadat Curacao eigenaar is geworden. Vergeet ook even niet dat Curacao voor een gulden een werkende raffinaderij heeft gekregen , incl. de problemen maar MET oplossing voor het asfaltmeer. Maar op Curacao vonden de regeringen het veel lekkerder om dat cadeautje voor veel geld door te verhuren dan verantwoording te nemen .

 25. Het bijtrekken van andere landen heeft niets met de verantwoordelijkheden van het bedrijf SHELL te maken. Het was de keuze van de voormalige en actuele directie van de olieraffinaderij geweest om de situatie zo uit de hand te laten lopen.

  Laten we eerlijk zijn, het is puur een zakelijke kwestie. Milieuvervuiling (met doden als gevolg) tegenover werkgelegenheid? Wederom een keuze.
  Het is begrijpelijk dat dit voor velen een emotionele kwestie is, maar laten we vooral rationeel blijven en ervoor zorgen dat de beslissers van toentertijd en nu vervolgd worden en ook degenen (politici) wie genoten hebben van smeergeld (zwijggeld, etc).

  Men moet tevens geen slapende honden wakker maken. Com’on. Je wilt als eiland een hub worden voor zee- en luchtvracht en daarnaast jouw partners ook voor de rechter slepen? Wat ik bedoel…? Je wilt als eiland geen machtig land als Japan of landen binnen Europa als vijand hebben. Enja, een ieder zou moeten boeten voor zijn acties, maar laten we vooral concreet en bij het onderwerp blijven, want als we van het onderwerp afwijken, moeten we het ook hebben over de slavernij. Ja, dat is een ander onderwerp.

  Pak die beslissers van toen en nu maar aan!

 26. Ik ben benieuwd of minister Plasterk nu ook gaat zeggen het was voor mijn tijd gebeurd. De Curacaose regering zoekt het maar zelf uit. Dat is nou beestachtig. Zo stroomde al die tijd de winsten van de Shell met bakken vol naar Nederland. Nu het heet begin te worden onder hun voeten weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Wat zou er gebeurd zijn als Liberia Peters niet heeft getekend. Zou de Shell het dan hebben schoon gemaakt of heeft men dat troep zoals als altijd, onder de grond hebben gedupt, totdat het naar boven begon te borrelen. Zouden ze die 1.5 miljoen ton asphalt naar Nederland hebben gebracht om te verwerken?. Mensen laten eerlijk zijn hierover dat is fucking veel afval om te verwerken. Volgens mij moeten we ophouden met vinger wijzen en gewoon een rechtzaak beginnen tegen de Shell in America. Misschien hebben ze daar beter sukses dan Nederland.

 27. @Sander

  Die benzine was nodig omdat Duitsland een oorlog had ontketend. Duitsland dan maar aanspreken? Japan had ook oorlogszuchtige handelingen tijdens de 2de wereldoorlog.. Ook Japan voor de rechter dagen? (En Curaçao heeft de boel na overname geheel laten versloffen. Maar dat hoeft niemand te weten dat blijft tussen ons). Overigens gaan de VS geld claimen bij Curaçao omdat door hun bestaan dit eiland van ernstige(r) oorlogsleed gevrijwaard is gebleven. Nu moeten we nog iets bedenken waardoor we Tovalu kunnen aanspreken wegens de olievervuiling….

 28. Shell kan heel goede advocaten inhuren en een rechtzaak 30 jaar laten duren.
  maar toch denk ik dat curacao zo een zaak kan winnen.
  ze hebben hier in de koloniale tijd de boel bevuilt en dat moet opgeruimd worden.
  Natuurlijk is NL hier ook medeschuldig aan en de hele EU zou mee moeten betalen.
  omdat er tijdens de oorlog dankzij deze vervuiling de vliegtuigen auto”s en boten benzine kregen.
  zodat de gealleeerden de oorlog uiteindelijk gewonnen heeft.
  probeer bij de EEG, NL en Shell geld los te krijgen voor de sanering.

  misschien een idee voor Greentown om hier alvast voor te gaan lobbyen in NL/EU.
  neem een heel goede advocaat in de arm en laat deze de b oel grondig uitzoeken.
  Ik ben er van overtuigd dat er geld los te peuteren is bij de EU/Shell/NL.
  Beter zou zijn dat dit geld niet bij onze politici terecht komen.
  maar dat NL er voor gaat zorgen dat het geld besteed wordt aan sanering en bouwrijp maken van de grond.
  onze politici staan bekend om hun domheid en hun hebzucht.
  ze staan niet bekent om hun streven naar de landsbelangen.

 29. Vanaf mijn jeugd zag en wist ik dat Shell de wateren en vooral de sint Anabaai vervuilde. Dus de verkoop heeft NIETS, totaal NIETS met de verkoop én de verantwoordelijkheid van de koper te maken.Altijd was onze Annabaai vervuild, ik heb het nooit anders gezien, en dit alles, ver vóór 1985. Zo nu en dan werd het schoongemaakt, maar met de bekende franse slag. Shell heeft nooit gekeken naar de bewoners en vooral niet naar hun gezondheid, het was altijd een “HOT-ITEM”, men was zelfs bang, bevreesd om erover te praten, want Shell dreigde met sluiting, en dit zou vreselijke gevolgen hebben , Shell was er nooit in geïnteresseerd. Verschillende overheidsleden van de regering wisten het, maar het “zwijggeld” speelde een belangrijke rol voor hen, en méér dan de gezondheid van hun eigen landgenoten. En nog steeds, ja, nog steeds doen deze regeerders alsof hun neus bloedt. En dat zag men ook duidelijk in de uitzending. Niet voor niets was Shell ook hét doelwit geweest van de woeste, opstandige en tot alles in staat zijnde bevolking op 30 Mei 1969. Een zwarte bladzijde in de Anrilliaanse geschiedenis………………….

 30. @Patrick, ken je de uitslag van de rechtzaak in NL van Nigerianen tegen Shell?

  Ook nog enige idee van de manier waarop je PDVSA wil aanpakken, of kunnen die er niets aan doen?

 31. Dit hebben wij te danken aan Mevr.Liberia.Peters zij had in de contract met de Shell moeten laten vastleggen dat zij de doel eerst moesten saneren het is zoals overal waar de Shell was of is geweest met de Shell naar de Hel!!!!

 32. Sluiten die boel..alsof de werkgelegenheid belangrijker is dan de gezondheid van de mensen die er wonen plus de natuur niet te vergeten..e.g Jan Kok vorig jaar augustus

 33. Er moet een grote boycot komen tegen Shell ze denken dat ze alles kunnen maken en overal komen ze mee weg kijk maar in Nigeria wat ze daar hebben aangericht overal lekkende oude pijpleidingen en dan zeggen dat dat komt omdat de bevolking in de pijpleidingen zitten te zagen.
  Om de olie te stelen. De Shell maakt miljarden winst per jaar over de ruggen van mensen.

 34. Helaas zal deze reportage ook in Amerika uitgezonden worden.

 35. De Shell heeft een informatieplicht en had zich niet hieraan gehouden, punt.
  Curacao heeft een onderzoeksplicht en had zich niet hier aangehouden.

  Zowel de Shell en Curacao zijn dus verantwoordelijk.
  Shell staat om bekend graag ” zaken”’ te doen’ met mensen die geen verstand van zaken hebben. Net zoiets als spiegeltjes en kraaltjes ruilen voor landen etc.

  En Curacao staat om bekend in valkuilen te trappen. Soms bewust (tegen betaling) en soms uit pure ongeschooldheid en grootheidswaanzin.