• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Wereld Waterdag is vandaag van start gegaan en staat dit jaar in het teken van samenwerking op het gebied van water. Volgens stichting Amigu di Tera merken we op Curaçao niet veel van een verantwoorde omgang met water en laat de samenwerking veel te wensen over. 

De tropische storm Tomás bezorgde Curaçao in 2010 een enorme wateroverlast met veel materiële schade en ander leed als gevolg. Volgens de stichting blijken de gevolgen van grote regenval zeer tastbaar voor de meeste bewoners van het eiland. “Tomás liet zien wat er mis is op Curaçao en dat er nog steeds niets is gedaan om deze kwestie bij de hoorns te vatten.”

Bouw
“Waar gebouwd is, of dit nu om wegen of gebouwen gaat, kan water de bodem niet meer indringen. Dan gaat het water een weg zoeken dwars door de woon- en zakenwijken heen.” Hoewel de overheid volgens Amigu di Tera allang wist hoe de neerslag over het eiland afstroomt, werden er nog steeds bouwvergunningen afgegeven en illegaal gebouwd op plekken waar het absoluut niet zou mogen. Dit zijn plekken als heuvels, rooien, saliña’s, spaarbekkens en wateropvanggebieden.

Bodemsituatie
Het onderzoeksbureau Grontmij & Sogreah bracht in 1968 een grondig rapport uit over de bodemsituatie en alle waterlopen. Maar door de enorme ongeremde uitbreiding van woon- en werkgebieden zijn er grote veranderingen in het landschap en de bodem aangebracht en moet er volgens de stichting nieuw onderzoek worden gedaan naar de vernieuwde situatie. “De lokale deskundigen zijn het hier al met elkaar overeen, maar het ontbreekt nog aan politieke steun om de zaak aan te pakken.”

Waterplan Curaçao
“De overheid stelde in 2002 een consult aan om ideeën over alles wat met water te maken heeft te verzamelen als uitgangspunt voor een waterplan voor het eiland”, gaat de milieuorganisatie verder. “Deze zogenoemde ‘Concept – startnotitie waterplan Curaçao’ werd aan de betrokken overheidsdiensten aangeboden om verder uit te werken. Acht jaar later, in 2010, werd er een tweede consultant ingehuurd om deze zaak te bekijken. Toen kwam aan het licht dat overheidsdiensten tijdens die acht jaar niets hadden uitgevoerd.”

Maatregelen
Internationaal is er steeds meer grote regenval gedurende een korte periode. Hierdoor worden de waterafvoer- en wateropvangsystemen zwaar belast. De verwachting is dat orkanen in het Caribisch gebied steeds sterker worden en orkanen zoals Tomás zouden Curaçao in de toekomst vaker en harder kunnen treffen. “Maar hier is het eiland nog niet op voorbereid. Er zijn geen serieuze maatregelen genomen om bijvoorbeeld Koraal Specht en Zeelandia, die beide zwaar waren getroffen door de overstromingen, te beschermen.”

Waterbeheersplan
Putten, verzilting, wateropvang, gebruik van leidingwater, waterzuivering en –hergebruik, enzovoorts. Dit zijn allemaal dingen die in een waterbeheersplan in onderlinge samenhang moeten worden gebracht. Maar volgens Amigu di Tera is besturen voor een duurzame ontwikkeling in het huidige politieke systeem nog steeds een taboe.

5 reacties op “‘Curaçao niet voorbereid op nog een Tomás’”

 1. Niet alleen Amigu di tera merkt dat besturen voor een duurzame ontwikkeling taboe is.
  Kan iemand mij een zaak noemen waarbij ons politieke bestuur is staat is gebleken een duurzame ontwikkeling te realiseren.?

 2. Dus regering Schotte heeft er niets aan gedaan? Ach ja reisjes en feestjes waren veel belangrijker!

 3. Mañan; Morgen gaan we dit regelen en een plan maken…….mañan.

 4. Zolang die vette hamburgertenten maar niet overstromen, want als dat gebeurt, dan volgt er wel actie. Trouwens als je zelf maar vet genoeg bent, blijf je drijven 🙂

 5. Ik denk dat Curacao beter voorbereid is op nog een Tomas dan op nog een Schotte.