CURAÇAO – Vice-president van de Raad van State (RvS) van het Koninkrijk Piet Hein Donner, heeft maandag een bezoek gebracht aan de universiteit UNA. De reden van dit bezoek was om van gedachten te wisselen over het universitaire onderwijs in een kleinschalige gemeenschap.

Donner sprak in aanwezigheid van de secretaris van de RvS, Erik Visser en Marije Feersma MSc van de vertegenwoordiging van Nederland met de decanen van de faculteiten Technische Wetenschappen (FdTW), Sociale en Economische Wetenschappen (FdSEW), Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Algemene Faculteit (AF).

Gespreksonderwerpen
Er is gesproken over de aansluitingsproblematiek, internationalisering, samenwerking met andere onderwijsinstellingen in Nederland en in de regio, onderzoek, financiën, braindrain en hoe het is om te werken bij een universiteit in een kleinschalige gemeenschap. Er werd vooral uitgeweid over het feit dat van de UNA nagenoeg alle opleidingen geaccrediteerd zijn door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Deze organisatie visiteert ook Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen. Door deze goede beoordelingen sluiten de UNA-opleidingen goed aan op het Hoger Onderwijs wereldwijd.


Van link naar rechts: Erik Visser, ing. E. Meriën MBA (FdSEW), drs. O. van Brummen (FMG), Piet Hein Donner, dr. E. Echteld, ir. R. Bulbaai MBA (FdTW) en Feersma

www.versgeperst.com