• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Minister van JustitieCURAÇAO – De deken van de Curaçaose Orde van Advocaten, Caroline Fiévez, heeft een voorontwerp voor een nieuwe Advocatenlandsverordening aangeboden aan minister van Justitie Nelson Navarro. De Orde vindt dat de bestaande Advocatenlandsverordening uit 1959 toe is aan herziening.

Het voorontwerp van de Orde bevat meerdere voorstellen. Advocaten moeten verplicht lid worden van de Orde van Advocaten. Op dit moment zijn 30 van de 195 Curaçaose advocaten geen lid. De Orde krijgt een zogeheten ‘beperkte verordenende bevoegdheid’. Verordeningen van de Orde zijn in dat geval bindend voor alle Curaçaose advocaten en bezoekende advocaten van Aruba, Sint Maarten en Bonaire.

Scholing
De Orde wil een verplichte beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires (beginnende advocaten), die wordt afgesloten met een examen. De huidige beroepsopleiding is niet verplicht. Tevens wil de Orde advocaten ook verplichten om zich permanent bij te scholen. Er wordt gedacht aan een puntensysteem, waarbij elke advocaat jaarlijks een gegeven aantal punten moet halen.

In werking
De regeling van de tuchtrechtspraak blijft grotendeels ongewijzigd, behalve dat klachten tegen advocaten moeten worden ingediend bij de deken. Als de minister van Justitie en de Raad van Ministers akkoord gaan met de voorstellen, worden deze aan de Raad van Advies voorgelegd. Vervolgens kan het ontwerp worden ingediend bij de Staten. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 januari 2014 in werking treedt.

www.versgeperst.com