• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Ben Whiteman (Volksgezondheid) gaat een onderzoek instellen naar dubieuze praktijken bij Stichting Bureau Ziektekostenverzekering (SBVZ). Volgens Whiteman zijn er aanwijzingen dat er gerommeld wordt binnen de organisatie. Dat maakte hij vanmorgen bekend tijdens een persconferentie.

De SBZV handelde in eerste instantie de ziektekosten af voor de overheid, dat deden zij ook voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Een tijd terug is besloten dat de werkzaamheden van de SBVZ moeten overgaan naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank) als de nieuwe basisverzekering in werking treedt. “Het is dan de bedoeling dat de SBZV sluit en op een verantwoorde manier de boeken afsluit”, zegt de minister. Volgens Whiteman zijn er aanwijzingen die erop wijzen dat er niet op de juiste manier is gehandeld.

Aanwijzingen
Whiteman trof bij zijn aantreden als minister een accountantsonderzoek aan. “Hiervoor waren verschillende aanwijzingen waarvan één het personeelsbeleid is. Voor de AWBZ heb je eigenlijk vier mensen nodig. Ik heb 34 werknemers aangetroffen waarna ik ben geconfronteerd met de vraag: Hoe moet je dit oplossen voor alle 34 werknemers die zich terecht zorgen maken om hun baan? Ik kan ze namelijk niet allemaal bij de SVB plaatsen, daar ben ik niet tot bevoegd.” De minister heeft vervolgens het bestuur gevraagd twee scenario’s te schetsen waarbij de SVB vier werknemers overneemt en één waarbij twaalf medewerkers worden overgenomen. Voor de overige werknemers geldt een afvloeiingsregeling. “Maar tot de dag van vandaag heb ik niets van hen vernomen.”

Andere regels
Volgens Whiteman zijn er aanwijzingen dat er andere regels worden toegepast. “Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot deel van het personeel met een jaar salaris naar huis is gestuurd. Dat is qua marktconform niet acceptabel, zeker niet voor mensen die pas drie of zes maanden in dienst zijn geweest.” Maar dat is volgens de minister nog niet het ergste. “We hebben meerdere signalen van de account gekregen dat er onvoldoende medewerking is voor de voortgang van het onderzoek. Ook is duidelijk geworden dat ontzettend veel documenten zijn vernietigd. Er is ook informatie over contracten van mensen die eerst 9.000 gulden verdienden bij de SVB en nu 16.000 gulden krijgen, of een lid die 24.000 gulden per maand verdiend.”

Onderzoek
Vanmorgen zat Whiteman met het bestuur van de SBZV om tafel en heeft hen verzocht zich terug te trekken. De minister gaat zelf een bestuur samenstellen die het onderzoek gaat faciliteren en ervoor gaat zorgen dat de SBZV de boeken op een verantwoorde manier afsluit. “Als ik vervolgens aanwijzingen krijg over onrechtmatige daden, dan worden er stappen ondernomen.” Een aantal werknemers die nog in het gebouw aanwezig waren zijn vanmiddag naar huis gestuurd. “Zij hebben verlof gekregen want zij mogen hier niet de dupe van worden”, aldus Whiteman. Voor nu zijn de deuren van de SBZV gesloten.

16 reacties op “Whiteman stelt onderzoek in naar SBZV”

 1. @Marcel, bedankt voor de correctie. Het stond mij bij dat de maandelijkse declaratie van Carlos Monk, 10.000 NAF p.m. bedroeg maar nu er nog eens eenzelfde bedrag bijkomt, is het niet onbegrijpelijk dat een financieel zwakke Stichting op omvallen stond. En dat, heeft Monk deels op zijn geweten. Een geweten waarmee het toch al niet fraai gesteld was.

  Wat mij bij de Stichting SBVZ verbaast, is het feit dat de naam Asjes boven komt drijven. Wanneer de geruchten waar zijn dat alle politieke paden voor deze man moeten worden geëffend door het tussenkabinet, mag de kiezer zich straks terecht zorgen maken over wie men binnen de poorten van de hel heeft binnengehaald.

  Ik herinner mij n.l. dat het nog niet zo heel lang geleden is dat Asjes negatief in het nieuws kwam omdat hij, terwijl hij lid was van de Staten, als ambtenaar een ruimhartig salaris opstreek en geen enkele tegenprestatie leverde. Indien hij lid is van het bestuur van onderhavige Stichting, heeft hij ook hier geen daadkrachtige inbreng getoond, in ieder geval niet zichtbaar. Het spreekt welhaast voor zich dat de mediageile Asjes zonder meer de media zou hebben geïnformeerd omtrent zijn bevindingen en de stappen die hij zou gaan nemen.

  Mijn stelling luidt: “waar het drieluik Cocochi Prins, Asjes en zijn ega (CPA en thans informant in het kabinet Hodge) komen bovendrijven, wordt de samenleving op de proef gesteld en luiden de klokken verdoemenis in de hel”. En dat is niet bepaald een eufemisme.

  De lezer moet niet verbaasd zijn wanneer Helmin Wiels over deze kwestie er het zwijgen toe doet. Waar hij normaliter onmiddellijk de aanval verkiest en talloze vragen stelt, zal hij in deze kwestie zwijgen als het graf.

  Integriteit is een keuze, zullen we maar zeggen.

 2. @Jo: Laten we de rol van ASJES een keer extra onderzoeken: “Naast Abdala en Yarzagaray bestaat het bestuur uit Marius Römer en Ivan Asjes.”, Aldus de Amigoe van heden.

  Constantia de Minister en Marius Römer en Ivar Asjes in het bestuur …. ???????????????

 3. @MitarBlankie: Wat velen niet weten is dat Carlos Monk, de minister uit het kabinet Schotte, circa 10 jaar als interim-manager op de payroll stond van kraamkliniek Rio Canario en per maand 10.000 NAF opstreek. Toen men e..e.a. wilde onderzoeken, bleek de administratie in rook opgegaan.

  Ik meende dat Monk voor aanvankelijk 3 maanden was aangesteld voor 20.000 nafls per maand. Het werd 10 jaar voor nafls. 20.000 per maand. Toen de Kraamkliniek eindelijk in financiele nood kwam, kwam SOAB vragen voor inzage in de administratie. Deze bleek enkele dagen echter daarvoor tot 2 maal toe in de brand te zijn gevlogen.

  Carlos Monk werd door de Schotte binnengehaalde VDC-crisismanager Micheal Romer positief gescreend en in 2012 door Wiels/ PS als Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport getorpedeerd …. 🙁

 4. Open verzoek aan Ben Whiteman:

  Laten we de rol van ASJES een keer extra onderzoeken:

  “Naast Abdala en Yarzagaray bestaat het bestuur uit Marius Römer en Ivan Asjes.”, Aldus de Amigoe van heden.

 5. Tur Tur Schotte Tur tur MFK!

  Lekker straks weer stemmen op de MFK?

 6. Laten we vooral de rol van Constantia onderzoeken, want die heeft hier een reeks vriendjes tegen megasalaris neetgezet die de hele dag uit het raam kijken.

  Maar dat krijg je als een Constantia minister neemt, veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen en meineed en zonder enige opleiding.

  Dat krijg je ook als je een dom volk hebt dat blijft geloven in de leugens van de MFK,

 7. Niet zo moeilijk doen. Premie met een paar procent verhogen en de kosten zijn weer gedekt.

 8. Buitengewoon triest verhaal, beseffende hoe de gezondheidszorg op het eiland onder druk staat. Het patroon van bevoordeling is overal zichtbaar en laat diepe sporen na in een samenleving die op alle mogelijke manieren volledig wordt uitgekleed door niets ontziende lieden.

  Wat velen niet weten is dat Carlos Monk, de minister uit het kabinet Schotte, circa 10 jaar als interim-manager op de payroll stond van kraamkliniek Rio Canario en per maand 10.000 NAF opstreek. Toen men e..e.a. wilde onderzoeken, bleek de administratie in rook opgegaan. Guess why?

  Carlos Monk interim-manager? Daarmee haal je de duivel in huis, lijkt mij.

 9. 4 personeels leden nodig, 34 aan het werk,30 aangesteld door Constansia ä 9.000,00 waarvan is mee afgesproken 2.000,00 per pp pm onder de tafel aan boven genoemde,de beer gaat los ,er zijn vele malen meer van dit soort aanstelingen gedaan door ministers en vriendjes, en dit gebeurde niet alleen bij deze instelling.

 10. Was al bekend dat Jacinta Constancia hier vriendjes dropte.. Mensen die niets doen.

  Heel simpel mensen die daar na 10-10 in dienst zijn gekomen worden gewoon ontslagen want die zijn er door Constancia geplaatst. Belachelijk dat wij als gemeenschap daar voor moeten opdraaien!

 11. Dit verklaart alles : op het moment van de aanbestedingsprocedure was huidig Statenlid Cooper veranwoordelijk !
  Alles duidelijk. ( van zijn “verdienste” bij deze deal heeft hij zich o.m. een nieuw kostuum kunnen laten aanmeten want zijn maat vind je niet meer in winkels. Ook zo’n slecht voorbeeld. Ook aan die man is ook echt alles fout.).
  Schotte,Cooper,( Jamaloodin),Constancia,Wilsoe :op dit moment de meest criminele Staten
  ter wereld. We verslaan zelfs St. Maarten !

 12. Zijn we echt verbaasd? Nee toch? Het zoveelste “Gate” op Curaçao waar men de vrijheid van handelen en de daarbij hand in hand samengaande verantwoordelijkheid ten opzichte van de kas en de samenleving, nog steeds niet zelfstandig aan kan. Dit soort gerotzooi is triest genoeg een tweede natuur op dit eiland en speelt op alle niveaus.

 13. Alleen daar? 🙂

 14. en de winnaar is Constansia,

 15. Als je MP hebt die zo corrupt is als Schotte dan kun je verwachten dat het volk denkt: aha, dat kan ik ook : mijn zakken vullen. Slecht voorbeeld doet slecht volgen.En die kwiebus zit nog steeds in de Staten i.p.v in de gevangenis. En niemand neemt actie, het OM zoals gebruikelijk niet, de nieuwe regering niet, niemand. Als deze financiële malversaties de wereld worden uitgeholpen hoeft de AOV- leeftijd misschien niet omhoog….
  Want de corruptie van Schotte alleen al zorgt ervoor dat de hele Curaçaose bevolking pas later met pensioen kan. Dat moet het volk zich wel bewust zijn !

 16. De rotte appels komen naar boven. en ondertussen worden de zorgverleners te laat of te weinig betaald. Pfff wat een ….zooi