Minister van JustitieCURAÇAO – De koninkrijksministers van Justitie gaan overleg voeren over de problematiek van lokaal kustwachtpersoneel. Dat zegt minister van Justitie Nelson Navarro. Hij heeft wel het gevoel door Nederlandse ministers van het kastje naar de muur te zijn gestuurd. Dat meldt Radio Hoyer 2.

“De Nederlandse minister van Justitie verwees mij door naar de minister van Defensie en de minister van Defensie verwees mij door naar de minister van Justitie”, zegt Navarro.

Staking
Vorige week legden kustwachtmedewerkers het werk neer omdat ze volgens eigen zeggen onder meer onder druk staan om taken van de Marine uit te voeren en hiervoor niet gecompenseerd worden. Verder hebben ze problemen met het vijfjarig contract, worden missies in de lucht aangepast en moeten patrouillevliegtuigen van de Kustwacht soms Venezolaanse marineschepen volgen. Brigade-generaal Dick Swijgman heeft aangegeven zich niet in de kritiek te herkennen. Navarro gaat overleggen met Swijgman om tot elkaar te komen.

Werkgroep
De minister heeft een werkgroep samengesteld die de problemen gaat inventariseren en oplossingen gaat zoeken. Over een aantal maanden moet de werkgroep met oplossingen komen. Navarro vindt niet dat de problematiek alleen op Koninkrijksniveau besproken moet worden. De staking moest volgens de minister op korte termijn worden aangepakt.

Rick Hart van Radio Hoyer 2 in gesprek met minister Nelson Navarro:

3 reacties op “Koninkrijksministers in overleg over Kustwacht”

 1. @Wimpiri, Ja, typisch van deze regering om eerst weer naar NL te kijken als er wat veranderen moet. Nu is er op aandringen van (oa) Curacao een gelijkwaardig kustwacht overleg met de 4 landen geregeld en gaat de minister toch nog klagen in Nederland. Eigenlijk bewijst hij hiermee dat de underdog houding van Curacao ten opzichte van Nederland zo zit ingebakken dat er geen andere reflex meer mogelijk is. Ik denk dat de ministers hem ook fijntjes op de “gelijkwaardigheids”regelingen en procedures hebben gewezen en dat hij inderdaad “voor schut” ging.

 2. Zo wij worden nu, ook door deze regering op ministerieel niveau, voor schut gezet. Het zou minister Navarro sieren na zijn cursus “niet begrijpend lezen” een vervolg cursus “begrijpend lezen” te gaan volgen en zo het belachelijk maken van hemzelf tot een minimum te beperken waarvan heel Curaçao de vruchten kan plukken.

 3. Misschien moet de minister toch even de afspraken nagaan. Zo moeilijk is het niet. Er zijn meer landen betrokken, dus even MET ELKAAR…overleggen..

  Als het gaat om de wijze van uitvoering (HOE) van werkzaamheden door de kustwacht, dan gewoon voorstellen indienen via de kustwachtcommissie waar alle landen inzitten. (zie art 12.1). Defensie legt ze voor aan de Koninkrijks regering, nadat ministers van alle landen zijn geraadpleegd.(art 13.4). Als het gaat om de justitiele prioriteiten en regelingen (WAT), dan is dat zaak van justitie. Voorstellen komen via procureurs-generaal (art 14.2)

  ——Artikelen uit Rijkswet Kustwacht—–

  Artikel 12.1. Er is een kustwachtcommissie, die tot taak heeft het beleidsplan, het operationeel jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarlijkse financiële verantwoording van de Kustwacht voor te bereiden ten behoeve van de indiening door Onze Minister bij de Raad van Ministers van het Koninkrijk.

  Artikel 13. 4. Onze Minister (van Defensie) draagt, na instemming van Onze Minister voor… Koninkrijksrelaties, zorg voor het indienen bij de Raad van Ministers van het Koninkrijk van de in artikel 12, eerste lid genoemde documenten. Onze Minister (van Defensie) gaat niet tot indiening van de genoemde documenten over dan nadat de bij de taakuitoefening van de Kustwacht betrokken ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze daarover aan hem kenbaar te maken.

  Artikel 14.1.
  Onze Ministers van Justitie van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten voeren regelmatig overleg over het justitieel beleid ten behoeve van de uitoefening van de taken van de Kustwacht en stellen dit beleid gezamenlijk vast.

  14.2.
  Voorstellen voor het justitieel beleid kunnen worden gedaan door het overleg van de procureurs-generaal van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en een lid van het college van procureurs-generaal in Nederland.