• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De VAE (Vereniging van Apothekers en Apotheekeigenaren) is in conflict met de overheid door de invoering van de Landsverordening Basis Ziektenkosten Verzekering (BZV). Hierdoor accepteren apotheken vanaf donderdag de nieuwe verzekeringspas ‘Seguro Básiko kaart’ niet langer.

Dit meldt de VAE in een persbericht. Vanaf donderdag accepteren apotheken alleen nog verzekeringspassen van de oude zorgverzekeraars. Dit geldt voor passen van de SVB, de BZV (PP en GTZ) en de FZOG of een gestempeld recept. De Vereniging is tot deze maatregel gekomen omdat dat zij er niet in geslaagd zijn om met minister Ben Whiteman (Gezondheid) te komen tot afspraken voor een soepele overgang.

Receptregelvergoeding
Wel is het de vereniging gelukt dat voor receptregelvergoeding een drieledige commissie wordt belast met het vaststellen van een voor alle partijen redelijke en acceptabele receptregelvergoeding. Het is de VAE echter niet gelukt om gedurende het onderzoek van de commissie tot een andere redelijke vergoedingssysteem te komen. Eerder liet de VAE weten dat de voorgenomen regelvergoeding van 7 gulden niet genoeg is voor een goede voorziening van medicijnen.

Onzekerheid
Volgens de vereniging is sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekering het de overheid niet gelukt om met de apothekers te onderhandelen over zorgcontracten. “De apotheken verkeren dan ook in grote onzekerheid aangaande welke zorgverzekeraar aangesproken dient te worden voor de door hen verleende farmaceutische zorg. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de verplichtingen voortvloeiende uit de zorgcontracten en andere afspraken met de oude zorgverzekeraars en welke nimmer zijn opgezegd, nog immer van kracht zijn”, zegt de VAE.

Problemen
“Inmiddels blijkt uit de dagelijkse praktijk in de apotheken dat de introductie van de BZV veel organisatorische problemen heeft opgeleverd”, gaat de vereniging verder. “Noch apotheken noch patiënten weten meer waar de patiënt wel of geen recht (meer) op heeft. Zelfs bij de Uitvoeringsorganisatie bestaat onduidelijkheid en worden aan de apotheken tegenstrijdige informatie gegeven.” Het grootste probleem op dit moment is dat het voor apotheken niet duidelijk is welke patiënt onder welke verzekering valt en met de apotheken nu wel of geen zorgcontract hebben.

Stempel
Patiënten die een Seguro Básiko kaart hebben worden verzocht hun recept goed te laten keuren bij de bevoegde instantie met het oude akkoord-stempel die voor 1 februari geldig was. Met deze stempel gaat de apotheek over tot aflevering van de voorgeschreven geneesmiddelen.

4 reacties op “VAE in conflict met overheid over BZV”

 1. ‘Afspraken voor een soepele overgang’. Lees: ze willen meer geld voor per receptregel

 2. Ik denk meer dat het probleem is dat de verzekeringsgelden worden afgeroomd door de overheden en voor andere zaken (lees gaten) worden aangewend.
  niemand gaat onder de kostprijs leveren, en al heb ik niets te maken met de botica’s, ik heb begrepen dat in de regio een marge van 10 tot 14 gulden is uitonderhandeld, en als rieeel wordt bevonden. Tja, dan kun je niet eenzijdig dit verlagen naar niet haalbare marges.
  de Pharmaceutische industrie misschien eens aanpakken??

 3. wel eens gezien wat voor huizen de ondernemers hebben

 4. En weer betalen de verzekerden het gelag.