• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) rest niets anders dan te stappen naar het Europees Hof.” Aan het woord bestuurslid Arjan Linthorst. Ondanks dat dit de laatste stap is die SMOC betreffende de vervuiling van Raffinaderij Isla kan maken, heeft Linthorst er vertrouwen in. “We gaan dit winnen.”

Individuen, groepen, organisaties en landen kunnen een beroep doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als in het land van herkomst alle procedures zijn doorlopen. In het geval Curaçao was, nadat SMOC de rechtszaak en hoger beroep tegen de overheid en de Isla verloor, Nederland aan de beurt. “SMOC zat tien jaar geleden al om de tafel met de Nederlandse overheid”, aldus SMOC-voorzitter Van Leeuwen. “Het is duidelijk dat Nederland niet gaat ingrijpen.”

Koninkrijksrelaties
“Het is schrijnend dat Nederland het zover heeft laten komen”, vindt Van Leeuwen. Het laatste bliksembezoek van de nieuwe minister van Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, gaf geen nieuwe hoop. “Ik heb een gesprek met hem aamgevraagd maar daar was geen tijd voor. Vervolgens lees ik in het ongecorrigeerde verslag van het bezoek van Plasterk aan de eilanden dat het toezicht op milieu en natuur prima is. Dat is gewoon niet waar!”

Juridische weg
De stap naar het Europees Hof is niet de eerste keuze van Van Leeuwen. “Eigenlijk wilde ik niet weer een procedure starten, maar alle wegen zijn al bewandeld. Het is onbeschrijfelijk dat er zoveel bekend is over de vervuiling die de raffinaderij veroorzaakt en dat niemand, ook Nederland, iets doet. De bevolking wordt vergiftigd en niemand staat op.” Van Leeuwen is sceptisch over de juridische weg die er bewandeld moet worden bij het Europees Hof, nadat SMOC naar zeven jaar procederen met lege handen naar huis ging. “Dat was echt een teleurstelling”, zegt de voorzitter.

Procedure
Linthorst is positiever gezind. Hij is overtuigd dat het 600 pagina’s tellende rapport dat SMOC naar het Hof heeft gestuurd ontvankelijk wordt verklaard. Vervolgens kan het nog jaren duren voordat het Hof een beslissing neemt. “Dan wordt het spannend”, zegt het bestuurslid, “want het gaat hier om een bestuursrechtelijke procedure, wat subjectiever is dan een strafrechtelijke procedure.” Linthorst ziet het toch rooskleurig in.”Uiteindelijk gaan we dit winnen”, zegt hij vol vertrouwen.

Brief van SMOC aan het Europees Hof:

[scribd id=129987997 key=key-2c5i7l047b3xhrdbyka0 mode=scroll]

1 reactie op “SMOC over Europees Hof: ‘we gaan dit winnen’”

  1. De tomeloze inzet van SMOC is van groot belang voor de bewoners van Curaçao. Ik zou graag zien dat “men” dat inziet en onderschrijft. Ik in ieder geval wel en ik kom er ook voor uit dat het mij tegelijkertijd ontroerd.