• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013 is vandaag afgesloten met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst. Er is onder meer afgesproken dat de werkgroep vervoer in het Caribisch Gebied de  mogelijkheid onderzoekt om tussen de eilanden te reizen met alleen een sedula .

Verder gaat de werkgroep onderzoeken of het mogelijk is om ‘pre-clearane’ in te stellen, zodat ingezeten van het Koninkrijk daarna vrijelijk kunnen reizen tussen de delen van het Koninkrijk. Het inklaren vindt dan plaats in het land van vertrek.

Gezondheidszorg
De werkgroep gezondheidszorg bereidt een verzoek aan de regering voor om een conferentie te organiseren over gezondheidszorg in het Koninkrijk. De conferentie heeft als doel dat parlementariërs, regeringen, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, verzekeraars en andere betrokkenen komen tot concrete afspraken.

Studieschuld
De delegaties willen dat de regeringen onderzoek doen naar de mogelijkheden om studieschulden terug te betalen in de valuta waarin de oud-studenten op de eilanden worden betaald. De studieschulden staan geadministreerd in euro’s en moeten ook in euro’s terugbetaald worden. De regering worden verzocht om hierover voor 1 november te rapporteren.

Seksuele voorlichting
De werkgroep op het beleidsterrein van jeugd en jongeren heeft voorgesteld om aan te sturen op het opnemen van het vak seksuele voorlichting in het onderwijs, voor zover dat nog niet het geval is. Verder pleit de werkgroep voor kennisuitwisseling tussen de landen van het Koninkrijk en het bespreekbaar maken van veilige seks en ongewenste zwangerschap.

IPKO 2014
Het volgende IPKO wordt van 7 tot en met 10 januari 2014 gehouden op ons eiland. De delegaties zullen voor 1 juli 2013 binnen hun parlementen invetariseren wat de gewenste agendapunten zijn van de IPKO 2014. De Nederlandse delegatie heeft al één punt vastgesteld, namelijk het onderwerp ‘integriteit van bestuur’.

Relevant
De voorzitter van het Interparlementair Koninkrijksoverleg, Jeroen Recourt, gaf bij de ondertekening van de afsprakenlijst aan dat het Interparlementair Koninkrijksoverleg steeds relevanter wordt en dat hij trots is op de samenwerking tussen alle delegaties. Er zijn in goede harmonie praktische afspraken gemaakt en de parlementen zullen met hun regeringen in dialoog gaan, zodat deze afspraken ook worden uitgevoerd.

[scribd id=129344260 key=key-10uf1m0j1g622qgm3i7w mode=scroll]

www.versgeperst.com