CURAÇAO – De criminaliteitsbestrijding op de BES-eilanden is verbeterd. Dat meldt het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), dat gisteren de criminaliteitscijfers over 2012 bekendmaakte. De trends verschilden per eiland.

 
Op Bonaire daalden vermogensdelicten (categorie diefstal en inbraak) met 34 procent ten opzichte van 2011. Het afgelopen jaar waren dat er significant minder (931). Inbraak nam af van 424 tot 286. Die afname was vrijwel geheel te verklaren door de flink gereduceerde bedrijfsinbraak: 209 in 2011, 78 in 2012. Het aantal geregistreerde woninginbraken bleef vrijwel hetzelfde. Ook diefstal daalde fors. In 2011 werden er 978 diefstallen geregistreerd, tegen 645 in 2012. Dat is een afname van 34 procent.

Geweld
De geweldsdelicten op Bonaire namen het afgelopen jaar licht af, van 277 naar 236. Mishandeling nam toe van 69 naar 83, beroving daalde met 40 procent, namelijk van 50 gevallen naar 30. Bedreiging bleef administratief gezien precies even populair: 78. Het aantal in beslag genomen wapens bedroeg 44. Bij een preventieve fouillering werden vijf vuurwapens en 39 wapens in beslag genomen.

Verkeer
Punt van zorg is het Bonairiaanse verkeer. Het aantal aanrijdingen nam vorig jaar toe met 150, tot in totaal 962 aanrijdingen. Het aantal verkeersdoden verdubbelde ten opzichte van 2011, en steeg naar vier. De grote toename zat echter in de aanrijdingen met blikschade. In 2011 raakten 709 auto’s beschadigd, afgelopen jaar waren dat er 858.

Saba
Op Saba werden in 2011 39 geweldsdelicten genoteerd. Afgelopen jaar steeg dat aantal naar 60, waaronder acht gevallen in de categorie moord en doodslag. Vermogensdelicten namen wel af tot 32 tegen 44 in 2011. Andere categorieën bleven nagenoeg gelijk.

Sint Eustatius
Op Sint Eustatius werden in 2011 nog 103 misdrijven geregistreerd. Afgelopen jaar daalde dat aantal naar 63. Geweldsdelicten stegen in 2012 van 72 naar 83. Van daadwerkelijk geweld verschoven de delicten echter naar dreigen met geweld. Elke subcategorie (beroving, mishandeling, moord en doodslag, openlijke geweldpleging) daalde of bleef gelijk. De enige subcategorie die toenam was bedreiging: 47 in 2012 tegen 20 in 2011.

1 reactie op “Criminaliteit BES-eilanden gedaald”

  1. Toch nog goed.. Hier op Curacao is de misdaad alleen maar toegenomen. Niemand is meer veilig hier. Poltie staat erbij en kijkt er naar. OM doet niets met corrupte politici