CURAÇAO – Enkele leden van de Kustwacht zijn nog steeds in staking. Ronald Abrahams, vakbondsleider van de NAPB, zegt in tegenstelling tot de directie van de Kustwacht dat er nog niet verder is onderhandeld. De stakers menen dat er sprake is van intimidatie en discriminatie binnen de Kustwacht.

Een groep van dertig leden van de Kustwacht hebben al langer dan een week het werk neergelegd. Roderick Gouverneur, woordvoerder van de Kustwacht, deelde echter mee dat de directie van de Kustwacht Caribisch gebied momenteel in gesprek met de vakbond NAPB over een nieuw rooster voor het personeel van de Cutter.

Koninkrijk
“Daarnaast zijn er diverse andere punten, die uitgebreid besproken zijn met de vakbonden die het personeel van de Kustwacht vertegenwoordigen en de voormalige minister van Justitie, Elmer Wilsoe”, meldt Gouverneur. “Omdat de Kustwacht aangestuurd wordt door diverse landen, kan het land Curaçao en dus ook de minister van Justitie van Curaçao deze problemen niet alleen oplossen. Dat moet gezamenlijk gebeuren met de ministeries van het Koninkrijk.”

Beslissing
Het ministerie van Defensie is een beheersministerie en kan volgens Gouverneur geen beslissing nemen als het gaat over rechtspositionele aspecten betreffende de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. “Er is gesproken en ik ga ervan uit dat oplossing nabij is”, minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gisteren tijdens haar bezoek aan Curaçao. “Ik neem dit heel serieus, maar de vraag die gesteld moet worden is of het altijd even gerechtvaardigd is. Er is altijd ruimte om scherper of beter te zijn en elkaar tegemoet komen, maar dat moet wel de dialoog mogelijk blijven en dat is waar we nu op inzetten.”

2 reacties op “Staking Kustwacht duurt voort”

  1. Opnieuw een signaal dat op Curacao nog steeds het calimero syndroom rondgaat. Het is nu eenmaal gemakkelijker om iemand ergens van te beschuldigen dan om naar jezelf te kijken en gedrag te veranderen. Vakbonden spelen daar natuurlijk graag op in.

  2. Normaal is een periode bij de kustwacht een aanbeveling bij sollicitaties. Je hebt dan aangetoond om gedisciplineerd in groter verband te kunnen werken.

    Stakers zijn minder geliefd bij Personeelszaken en Curacao is een klein eiland. Heb het meegemaakt dat een verder goede kandidaat door personeelszaken werd afgewezen omdat zijn familie (…) bekende stakers waren…

    Kortom..Vecht voor je recht, maar vergeet vooral je toekomst -na de kustwacht- niet!