• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Eerste Kamer heeft een officieel verzoek gekregen het wetsontwerp dat de huidige staatkundige positie van de BES-eilanden moet verankeren in de Grondwet, af te wijzen. Het houdt in dat de status van ‘openbaar lichaam’ van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wordt opgenomen in de grondwet.

Het wetsontwerp is al door de Tweede Kamer aangenomen. Het verzoek is ingediend door Willem Anthony, een Bonairiaanse zanger en artiest die in Nederland woont, zo meldt Knipselkrant Curaçao. De beweging Awor T’e Ora (Bonaire) en de stichtingen Nos Kier Boneiru Bèk (Bonaire) en Brighter Path Foundation (Statia) staan achter zijn verzoek.

Advies
In zijn brief aan de Eerste Kamer zegt Anthony dat de totstandkoming van het ontwerp niet zorgvuldig is gegaan: “De Raad van State heeft in haar advies opgemerkt dat het niet wenselijk is vooruit te lopen op de uitkomst van de evaluatie in 2015″, houdt hij de Eerste Kamer voor. Anthony citeert ook staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga. Die heeft opgemerkt dat het zeer opmerkelijk en eigenlijk ook onzuiver is om eerst het grondwettelijke kader van de BES-constructie vast te leggen en vervolgens een uitvoerig proces te starten. “Hoe is het mogelijk om de status van de BES-eilanden in artikel 132a van de Grondwet op te nemen en vervolgens te gaan evalueren of het openbare lichamen of gemeenten moeten worden.”

Eerdere klacht
Anthony heeft al eerder een klacht ingediend bij de Eerste Kamer, omdat het proces van grondwetwijziging was gestart zonder dat er een referendum is gehouden. “Het Bonairiaanse volk heeft nog geen gebruik kunnen maken van zijn zelfbeschikkingsrecht. Dit is in strijd met de erkenning van zelfbeschikkingsrecht tijdens de Ronde Tafel Conferenties van 1981 en 1983 en met door de Verenigde Naties aangenomen resoluties.”

Petitie
Awor T’e Ora heeft vorig jaar al haar ongerustheid over het voorstel tot grondwetswijziging uitgesproken. Anthony geeft aan dat de mensen op Bonaire zich nu informeren over de voorgenomen integratie in de Nederlandse grondwet. Er circuleert sinds kort een petitie voor het houden van het zelfbeschikkingsreferendum. Het streven is, zowel op Bonaire als op St. Eustatius, dit jaar nog zo een referendum te houden. Anthony: “Ik meen dat u niet zorgvuldig tot een besluit kan komen, zonder de uitslag van een referendum af te wachten waaruit blijkt waar het volk uit vrije wil uitdrukkelijk voor heeft gekozen. Het integreren zoals het nu gaat is niet gebaseerd op een vrije keuze. Om die reden is het aannemen van het voorstel in strijd met eerder genoemde resoluties en ook met het handvest van de Verenigde Naties. Ik verzoek de Eerste Kamer het voorstel te verwerpen.”

www.versgeperst.com