• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – PAIS-voorman Alex Rosaria heeft een gesprek gevoerd met Simon Smits, de directeur-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen. “De verschuiving in de machtsverhoudingen in de wereld biedt Curaçao reële kansen op internationaal niveau”, aldus Rosaria.

Het gesprek stond in het teken van het vergroten van de moelijkheden om Curaçaoënaars meer economische invloed uit te laten oefenen in het buitenland. In de eerste plaats werd gesproken over de bestaande mogelijkheden van het programma Assistent Deskundigen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Jonge Curaçaoënaars krijgen dan de gelegenheid om werkervaring op te doen bij internationale organisaties. Academici met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich aanmelden.

Ontwikkeld land
Rosaria maakte zich ook sterk voor trainingsmogelijkheden die de World Trade Organmization (WTO) kan bieden. Via het koninkrijk is Curaçao WTO-lid. Daarmee is Curaçao officieel aangemerkt als ontwikkeld land en komt het niet in aanmerking voor technische bijstand en stagemogelijkheden. Rosaria wil dat het eiland alsnog in aanmerking komt voor de mogelijkheden die de WTO biedt. Smits ontmoet WTO-directeur Pascal Lamy volgende week, en heeft Rosaria toegezegd de kwestie aan te snijden.

5 reacties op “Rosaria wil meer participatie in buitenlandse handel”

 1. Dit is zo’n afgezaagd verhaal, ik denk dat ik het zo’n 40 jaar geleden voor het eerst in de Amigoe gelezen heb, daarna kwam het bij iedere nieuwe regering weer op de voorpagina’s van de Beurs en de Amigoe. So what’s new ?

 2. Verleden jaar zei Wiels nog dat dit soort YDK juist een gevaar voor Curacao zijn.. een zgn tweekoppig monster..

 3. Dat klein groepje gewilligen moeten daarna de kar van veelal onwilligen gaan trekken. Succes ermee! Want ik geloof, dat de gemiddelde werkwilligheid toch erg laaaaag ligt net als het gemiddelde opleidingsniveau.

 4. Er is vrij dichtbij een zeer belangrijk Kanaal.. Panama Kanaal. Dit zij momenteel aan het vergroten voor megaschepen.. Nederlandse bedrijven doen hier mee. Ook gaan er handelsmissies naar Panama..
  KTA zat daar met een eigen kantoor en boten.. Zeer strategisch bedacht!. Echter op onverklaarbare redenen moest deze vestiging worden gesloten door Schotte en Dos Santos en werden de boten voor een lage huur verhuurt.. Een kans gemist.. zeker nu andere bedrijven daar goed geld verdienen.. Is het geen tijd Rosario om dit goed te onderzoeken en de mensen te straffen?

 5. Niet alleen WTO ziet Curacao als ontwikkeld land. Het gemiddeld inkomen ligt bij ons ver boven arme landen. Niemand die zich kan voorstellen dat we met dit inkomens niveau hulp nodig hebben.

  Voor wat betreft de handel. Beetje genant dat Rosario doet alsof we weer geholppen moeten worden. Iedereen die deel wil nemen aan Nederlandse handelsmissies kan zich aanmelden. Er zijn maar twee voorwaarden. 1. Zorg dat je wat te bieden hebt aan de bedrijven in het land waar we naar toe gaan. 2. Betaal op tijd de kosten van de missie.

  Het Nederlandse ministerie en ambassades regelen dan verder de organisatie. Even op de website van het NL Agentschap kijken, Rosario..

  Soms heb ik de indruk dat we denken zo goed te zijn dat de hele wereld ook denkt dat we dat zijn. Blijft de vraag..Wie zou er op handelsmissie meegaan en waarom doen ze dat dan niet?