• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een aantal resultaten van de conjunctuurenquête van december bekendgemaakt. Voor het onderzoek zijn bedrijven met tien of meer werknemers bezocht. Bij bedrijven die tussen de drie en tien werknemers hebben is een steekproef genomen.

Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daardoor op een verantwoorde wijze uitspraken over de populatie worden gedaan. Belangrijkste resultaten Conjunctuur enquête jaar 2012:
– van de benaderde bedrijven heeft 42 procent aangegeven dat zij hebben geïnvesteerd in 2012, een jaar daarvoor was dat nog 50 procent.
– 31 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat van investeringsbelemmeringen sprake is geweest
– volgens 30 procent is de concurrentiepositie verslechterd
– het vertrouwen in de economie is naar mening van de ondernemers nauwelijks veranderd, 56 procent heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie het afgelopen halfjaar is verslechterd
– het percentage bedrijven dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst is het laatste halfjaar verder afgenomen naar bijna 41 procent.
– 33 procent heeft geen vertrouwen in de toekomst
– de mening ten aanzien van het investeringsklimaat is eind 2012 minder positief in vergelijking met juni van dat jaar. Slechts 5 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het klimaat goed is, vergeleken met 9 procent in juni 2012
– het percentage bedrijven met een positief bedrijfsresultaat is afgelopen jaar iets toegenomen en uitgekomen op bijna 62 procent.

Resultaten Conjunctuur enquête 2012
Op de homepagina van de website van het CBS is een complete publicatie te downloaden.

www.versgeperst.com