• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Paus Benedictus XVI is paus af. In het pauselijke buitenverblijf Castel Gandolfo legde hij vandaag om 20.00 uur (Italiaanse tijd) zijn ambt neer. De kerkvorst bracht de laatste uren van zijn pontificaat buiten het zicht van de camera’s door.

 
Slechts de aftocht van de pauselijke lijfwacht, de Zwitserse Garde, verbeeldde het einde van Benedictus’ bijna acht jaar durende ambtstermijn.

Pensioen
Het ontbrak dan ook aan een uitgebreid draaiboek voor het aftreden van een paus. Benedictus is de eerste paus in zeshonderd jaar die niet in het harnas sterft, maar met pensioen gaat. Even na achten sloten de pauselijke hellebaardiers de poorten van het palazzo. Ze wisselden de wacht met Vaticaanse politieagenten terwijl de toegestroomde gelovigen op het stadsplein ‘Leve de paus’ riepen. De Zwitsers wachten nu op hun nieuwe meester.

Niet opgewassen
Benedictus trad af omdat hij zich naar eigen zeggen niet langer opgewassen voelde tegen zijn taak. De 85-jarige emeritus trekt zich na een van twee maanden in Castel Gandolfo terug in het Karmelklooster in Vaticaanstad, bij de Vaticaanse Tuinen. Tegen die tijd kan Benedictus’ opvolger, hoopt de kerkvorst in ruste, over het buitenverblijf beschikken. Het Vaticaan maakt zich geen zorgen over het feit dat er feitelijk twee pausen tegelijkertijd in het Vaticaan zijn. Benedictus heeft eerder verklaard zijn leven aan het gebed te willen wijden en ‘onzichtbaar te zijn voor de wereld’. Bovendien beloofde hij zijn opvolger vandaag nog eens zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Wel behoudt Benedictus enkele pauselijke privileges, zoals zijn ambtsnaam en de aanspreektitel ‘Uwe Heiligheid’.

Buitenverblijf
De paus reisde vandaag per helikopter van het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad naar Castel Gandolfo. De Sint Pieter en vele andere kerken deden hem beierend uitgeleide. In het buitenverblijf in de heuvels bezuiden Rome werd hij wederom opgewacht door een grote menigte enthousiaste katholieken die juichten toen de kerkvader hen vanaf een balkon toezwaaide. Tegen zijn gehoor zei de paus zijn laatste levensfase te beginnen als ‘eenvoudige pelgrim’.

Afscheid
Op Twitter nam de paus eerder op de dag afscheid van zijn volgelingen. Hij dankte hen voor hun liefde en steun en wenste hen toe dat zij de vreugde zullen ervaren die volgt wanneer zij in hun leven Christus centraal stellen. Benedictus sprak de wens uit dat het College van Kardinalen, dat nu een nieuwe kerkvorst moet kiezen, ‘als een orkest’ optreedt zodat ‘overeenstemming en harmonie’ bereikt kunnen worden. Hij zei de komende dagen en weken te bidden voor de kardinalen als zij een opvolger proberen te vinden. Dat leek een verwijzing naar de ernstige verdeeldheid van de kerkleiding, die de afgelopen jaren openbaar kwam. De kardinalen beslissen naar verwachting maandag wanneer zij in conclaaf gaan om een nieuwe paus te kiezen. Omdat veel kardinalen al in Rome zijn aangekomen kan het conclaaf mogelijk al over een dag of tien beginnen.

www.versgeperst.com