• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Premier Daniel Hodge, de minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en gevolmachtigde minister Roy Pieters hebben gisteren de commissie voor koninkrijksrelaties ontmoet. Er is onder meer gesproken over de acties die het kabinet neemt om de meerjarenbegroting in balans te krijgen.

Martina gaf daarnaast een toelichting op de noodzaak van flankerend beleid door een integraal investeringstraject in sectoren zoals de haven en luchthaven, toerisme en de financiële sector. De Kamerleden wilden weten hoe Nederland hierbij ondersteuning kan bieden indien gewenst. De commissieleden maakten ruimschoots van de gelegenheid gebruik om vragen stellen.

LGO-regeling
Na afloop van het gesprek in de Tweede Kamer ging de delegatie door naar de Bezuidenhoutseweg, voor het gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. De minister gaf aan dat hij zich terdege realiseert dat hij als minister van Buitenlandse Zaken voor het hele Koninkrijk fungeert. Zo sprak de delegatie van premier Hodge met hem over onder meer de nieuwe LGO-regeling met Europa, waarbij nog enkele laatste punten van zorg onderwerp van bespreking zijn.

Economische diplomatie

Hodge, belast met Buitenlandse Betrekkingen, sprak de wens uit voor het actief inzetten van de ambassades voor het behartigen van de belangen van Curaçao in de regio. Minister Timmermans gaf daarnaast aan open te staan voor de plaatsing van vertegenwoordigers van Curaçao op de koninkrijk ambassades in de regio. De wens tot economische diplomatie is ook door Curaçao naar voren gebracht, en de mogelijkheid is besproken voor het zoveel als mogelijk deelnemen aan handelsmissies die vanuit Nederland worden georganiseerd naar landen die voor Curaçao van strategisch en of economisch belang zijn zoals Brazilië, Colombia en China.

Foto’s: Nico van der Ven

www.versgeperst.com