CURAÇAO – De PAIS-fractie heeft gisteren een initiatiefwetgeving ingediend bij de griffier. De partij wil nieuwe impulsen geven aan de economie, vooral voor wat betreft de internationale financiële dienstverlening. Het zijn de eerste initiatiefontwerpen die door deze nieuwe Staten worden aangeboden.

Het eerste initiatiefontwerp beoogt de beleggingsactiviteiten in de scheepsvaartbedrijven op Curaçao de nodige groei-impuls te geven. Het rapport ‘Koers voor onze Maritieme Toekomst’ heeft volgens PAIS sinds 2010 gewezen op de sterk groeiende markt voor megajachten die kansen zou kunnen bieden voor ons land. De initiatiefnemers van PAIS hebben hierop voorgesteld om een tweetal belastingwetgevingen in te dienen, te weten de Scheepstonnagebelasting en de Inkomstenbelasting zodanig te wijzigen dat de bestaande fiscale regeling ook van toepassing op megajachten is.

Offshore
De PAIS-fractie heeft een initiatiefontwerp ingediend om meer leven te blazen in de offshore verzekeringsmarkt, de zogenaamde captives. Onder captives worden verstaan de alhier gevestigde verzekeringsmaatschappijen welke risico’s verzekeren of herverzekeren die uitsluitend of in overwegende mate voortvloeien uit de bedrijfs- of beroepsuitoefening buiten Curaçao. De initiatiefnemers zijn van mening dat de fiscale begeleiding voor captives verbeterd kunnen worden. In dit kader wordt in het ontwerp voorgesteld om de landsverordening op de Winstbelasting aan te passen en te vereenvoudigen ten aanzien van de captives.

Prioriteit
“Het is heel belangrijk dat er stappen ondernomen worden om onze internationale dienstverlening concurrerend te maken. Deze sector draagt bij aan deviezen en creatie van lokale werkgelegenheid. De economie is onze prioriteit en verwacht wordt dat in de nabije toekomst de PAIS fractie meerdere ontwerpen zal indienen”, zegt partijleider Alex Rosaria.

2 reacties op “PAIS dient twee initiatiefontwerpen in”

  1. Offshore Finance is hier ontstaan en nog steeds een van de grote werkgevers. De werknemers kunnen ook echt geld uitgeven, want relatief gezien hebben zij het wel beter.

    Als deze business blijft groeien, betekent het dus ook meer werkgelegenheid van mensen die geld kunnen uitgeven, wat zou betekenen meer lokale uitgaves en dat resulteert zich weer in meer banen op de lokale onshore markt.

    Je kan wel meer mensen in een winkel hebben staan, maar als die nog steeds weinig verdienen om uit te geven geef je de economie niet ech een impuls. Neemt niet weg dat de lokale onshore markt niet vergeten moet worden.

  2. Als ze PAIS niet de lokale burger uitkleed kunnen zij ook meer middelen hier op het eiland kopen zodat de lokale winkels meer kunnen verdienen en meer mensen in dienst nemen