• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister-president Daniel Hodge heeft gisteren een bezoek gebracht aan de minister van Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. De premier werd vergezeld door onder andere de minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en de gevolmachtigde minister Roy Pieters.

Onderwerpen die tijdens het gesprek aan bod kwamen waren onder andere de financiële situatie van Curaçao, de centrale bank en de samenwerkingsprogramma’s binnen het Koninkrijk. Inzake de financiële stand van zaken heeft premier Hodge een update gegeven over de wetgevingstrajecten rond de basisverzekering, de AOV-wijzigingen, en de OB differentiatie en gaf daarbij aan dat de acties van het transitiekabinet grotendeels op koers liggen met de planning.

Centrale bank

Inzake de Centrale Bank werd door premier Hodge aangegeven dat Curaçao een evaluatie gaat doen van de monetaire unie met Sint Maarten naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen twee jaar. Besluitvorming inzake de toekomst van de Centrale Bank is nu nog niet aan de orde.

Koninkrijksconferentie
Hodge gaf verder aan dat hij graag voor de tweede maal een Koninkrijksconferentie wil laten plaatsvinden in de eerste helft van dit jaar. De premier nam tevens van de gelegenheid gebruik om de wens uit te spreken dat niet alleen actuele politieke onderwerpen aan de orde zouden kunnen komen, maar dat er ook ruimte zou moeten zijn voor verdiepende gesprekken over het functioneren van het koninkrijk. Minister Plasterk stond daarvoor open.

Sociaal Economisch Initiatief
Inzake de samenwerkingsprogramma’s heeft minister-president Hodge opening gevraagd om in de bestaande samenwerkingsprogramma’s Sociaal Economisch Initiatief (SEI), Institutionele Versterking Bestuur (IVB), Onderwijs & Jongeren Samenwerkingsprogramma (OSJP) en Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) een herprioritering aan te brengen naar de actuele noodzaak anno 2013. De programma’s zijn ontwikkeld en geïnitieerd in 2008, in de aanloop naar de staatkundige herstructurering.

1 reactie op “Hodge op bezoek bij Plasterk”

  1. Hodge werd vergezeld door Stella van Rijn en mevrouw Tara Asjes. Hodge is blijkt dus niks beter dan de gemiddelde gecorrumpeerde politicus. Die 6 maanden zijn dus verloren tijd. Nog afgezien dat Hodge PS -lid is en zich nooit heeft afgekeerd van de misselijkmakende uitlatingen in de afgelopen jaren van zijn grote voorbeeld Wiels, hetgeen je toch van een intelligent persoon zou mogen verwachten. Wat een slangenkuil ( welke wel langzaam onder water loopt).