• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Ben Whiteman heeft het Departement voor Jeugdzorg (DSH) in Soto bezocht. Eerder werd bekend dat het consultatiebureau tijdelijk zou sluiten door een extreme inbraakgolf. In het gebouw heeft ook dokter Lucasius een praktijk.

De hoofdreden voor het groot aantal inbraken is dat de locatie praktisch geen bewoning in de directe omgeving heeft. Ook is er vanaf het begin van de avond weinig verkeer op de weg die in de richting van de kerk van Soto gaat. Hierdoor hebben inbrekers volop de gelegenheid hun gang te gaan. Uit het gesprek dat minister Whiteman had met de medewerkers van het kantoor bleek ook dat diverse zaken moeten worden gerepareerd aan het gebouw, waaronder kapotte airco’s en toiletten. Ook heeft een deel van het gebouw al lange tijd geen elektriciteit.

Plan van aanpak
Minister Whiteman heeft voorgesteld een duurzaam plan van aanpak te maken voor DSH Soto om de continuïteit van de dienstverlening aan de gemeenschap van Soto te kunnen garanderen. Whiteman heeft samen met de directeur van de sector Gezondheidzorg, Sirving Keli, interim-hoofd van DSH Melissa Arias en onderhoudscoördinator Franklin Marti de situatie beoordeeld. Het buurtcentrum Soto wordt benaderd om te kijken of er mogelijk tijdelijke huisvesting voor DSH in het centrum is. Het Platform Banda Bou wordt benaderd om te overleggen over mogelijke oplossingen. Binnenkort worden de ouders van de baby’s die deze week naar het consultatiebureau hadden moeten komen opnieuw benaderd voor een afspraak.

www.versgeperst.com