• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Secretaris-generaal van Algemene Zaken Stella van Rijn is weer aan het werk en doet haar best. Dat verklaart premier Daniel Hodge tegenover Radio Hoyer 2. Het uitgangspunt van Hodge is: ‘innocent until proven guilty’.

 
De secretaris-generaal zat op verzoek van voormalig interim-minister Stanley Betrian thuis vanaf het aantreden van het interim-kabinet begin oktober. Medio december kreeg Van Rijn een formele toegangsontzegging voor Fort Amsterdam toen ze aangaf weer te komen werken omdat het einde van het interim-kabinet in zicht was. Volgens van Rijn was haar de toegang tot het ministerie zonder enige motivering ontzegd. In antwoord op vragen van Radio Hoyer 2 zei Betrian dat Van Rijn om haar politieke kleur de toegang is ontzegd.

Huidig premier Hodge had medio januari een gesprek met Van Rijn. Hij vertelt hoe hij denkt over haar werkzaamheden:

32 reacties op “Hodge: Stella Van Rijn ‘innocent until proven guilty’”

 1. @ Vito. Mocht ze schuldig worden bevonden dan moet zij al haar salarissen terug betalen aan het volk van Curacao.

  Ga eens in een restaurant eten en zeg, dat je je geld wilt terug hebben na het opeten, omdat het niet zo goed was als je verwacht had of behoorde te zijn. Kan je lachuuuhhhh.

 2. Volgens mij heeft Hodge zijn Engels niet goed geleerd. Volgens mijn is het Americaanse gezegde net andersom “Guilty Until Innocence is Proven”. Dat betekend dat zij schuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Ik hoop dat de OM de situatie snel zal onderzoeken om dit te bewijzen. Mevr. van Rijn is door een Mafia op dat post gezet en is belastinggeld van het volk aan het soepen. Mocht ze schuldig worden bevonden dan moet zij al haar salarissen terug betalen aan het volk van Curacao. Mocht ze niet schuldig zijn bevonden dan heb zij het recht om het geld te behouden. Punt. Veder hoop ik dat de OM snel voor duidelijk zal zorgen hieromtrent.

 3. @ Ergernis : Nardy .. de tekst die je laat zien komt van het functieprofiel van een SG af, en kan dus nooit(!) een wettelijke vereiste zijn.

  De wet schrijft voor dat de functievereisten voor de diverse ambetnarenfuncties vooraf worden beschreven in functieprofielen. Wat ik weergaf is de functieprofiel van een SG van Curacao van 2010. Maw: de wettelijke vereisten.

  Maar eigenlijk snapte je dat stiekem toch wel 😉 ?!

 4. als je bewust de “proof” niet zoekt/verdonkeremaant dan kan ze ook nooit “proven quilty” krijgen. Slim van die Hodge. Geef mij Betrian maar, een man met power en dat kunnen we van Hodge niet zeggen. (Hodge nam haar zelfs mee naar Ned terwijl zij gezien haar functie daar niets te zoeken heeft. Dus weten we hoe H. in elkaar steekt).

 5. Schande dat deze dame die twee jaar lang heeft toegekeken hoe de MFK mafia Curacao leegroofde, zelfs lid van deze mafiapartij werd, nog steeds in Forti zit.

  Stella van Rijn heeft geen enkel zelfrespect en mag dan nog haar duur betaalde baantje hebben, met haar reputatie als Schotte’s schoothondje kan ze nergens meer terecht en, nog erger voor haar, wordt ze de rest van haar leven als de vrouwelijke Judas gezien.

  Pabien Stella, dat heb je mooi voor mekaar.

 6. @ Ergernis. Als dit onder de noemer heksenjacht valt, wat niet zo is, dan is zij niet de enige heks. Ze zit nu met Hodge en Martina in Nederland.

 7. GUMBS MOET TERUG
  DAAL MOET TERUG

 8. @ Nardy

  Dit is toch wel het toppunt van domheid hoor. De tekst die je laat zien komt van het functieprofiel van een SG af, en kan dus nooit(!) een wettelijke vereiste zijn.

  Een wettelijke vereiste is natuurlijk altijd vastgelegd in -de naam zegt het al- wetgeving.

  Maar laten we vooral verder gaan met de heksenjacht, en vergeten wie de mensen waren die het allemaal mogelijk maakten: de ambtenaren, en alle anderen die erbij stonden, ernaar keken en een graantje ervan meepikten of nog erger: NIETS deden!

  En voor degenen die aan geheugenverlies lijden:

  http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1595690.ece

  en nog wellicht de meest interessante:

  http://www.vrcurassow.com/2dvrc/stateofaffairs/circus/Brinkman.pdf

  Probeer ik het hiermee goed te praten wat de regering Schotte sinds 10-10-10 heeft gedaan? Absoluut niet! Maar een heksenjacht ook niet.

  Wat wel? De handen ineen slaan en zorgen dat het NOOIT meer kan gebeuren!

  Curacao heeft zoveel potentie, kan zo groot worden.. met de juiste mindset. En beste mensen.. dat begint bij jullie zelf.

 9. NOTE:
  Durf
  Onder druk op eigen verantwoordelijkheid nemen van effectieve beslissingen in situaties
  die daadkracht verlangen.

  o handelt onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig

  o neemt het voortouw bij visievorming, bij het managen van crisissituaties en bij ingrijpende veranderingsprocessen

  o betrekt collega’s bij het beslechten van een probleem of vraagstuk en geeft blijk van
  vertrouwen in de expertise van de ander

  o straalt gezag en vertrouwen uit en verwerft aanzien door krachtig, consistent, consequent en vastberaden optreden

  Neem even het laatste deel : straalt gezag en vertrouwen uit en verwerft aanzien door krachtig, consistent, consequent en vastberaden optreden

  Vertrouwen werd niet gezien, gezag minimaal, Maar aanzien was 100% echter alleen bij haar vriendje Schotteisweg. Hij zag de slappe houding en kon haar perfect voor zijn doelen gebruiken.

  Het poedeltje huppelde tevreden achter haar baasje aan, wachtend op de restjes die voor haar bleven. Toto op heden geen enkele daad krachtig optreden gezien bij de bevolking.
  Dit dametje zonder capiciteit voor alle functies is de modrne versie van een clini clown.

 10. Stella van Rijn is een bewezen slippendrager van Schotte. Dat maakt haar volstrekt ongeschikt voor het ambt. Meer woorden wil ik aan haar feitelijk niet vuil maken.

 11. Nardy, bedankt voor je bijdrage die voor iedereen duidelijk maakt dat de benoeming van Stella een politieke was, en wel omdat de MFK toch iemand nodig had die foutloos 3 woorden Nederlands kan schrijven, want zo iemand vind je binnen de MFK niet.

  Stella wist dat ze deze baan op legitieme wijze nooit zou kunnen krijgen omdat ze werkelijk aan geen 1 van de eisen voldoet, en dus werd ze lid van de MFK en heeft vervolgens 2 jaar lang schaamteloos alle wandaden van Schotte goed gepraat.

  En die drie woorden Nederlands die Stella foutloos schrijft kwamen inderdaad goed van pas bij haar brief naar Brandpunt. Waarover men bij de redactie van dat programma nog steeds niet uitgelachen is.

 12. @ Wimpiri, Nardy, je vergeet de “onwettige kwalificaties” te noemen !

  Ah ja, komtie: Onder de wettelijk vereisten voor de functie van SG op Curacao:
  curacao-gov.an/papiamentu/vakature_files/CUR-Land-Secretaris-Generaal-definitief.pdf

  5. Kennis en vaardigheden
  • aantoonbaar academisch niveau aangevuld met 5 ervaringsjaren;
  • fundamentele kennis van het beleidsterrein van het ministerie en van de door de
  regering geformuleerde strategische uitgangspunten en doelstellingen;
  • algemene kennis van en inzicht in alle, op strategisch niveau relevante politiek-
  bestuurlijke, financieel-economische en technische aspecten van de aangrenzende
  beleidsterreinen;
  • kennis van en vaardigheid in het behartigen van het integraal management van een
  overheidsorganisatie met een samengesteld werkterrein dat een grote mate van
  politieke gevoeligheid en bestuurlijke complexiteit kent;
  • kennis van management- en planningsmodellen en technieken;
  • diepgaand inzicht in de politieke en bestuurlijke verhoudingen op eilandelijk en hoger
  niveau;
  • inzicht in de relevante wet- en regelgeving, beleids- en begrotingscyclus en
  bedrijfsvoering;
  • inzicht in de relevante beleidsgebieden van ministeries waarmee moet worden
  samengewerkt;
  • vaardigheid in het hanteren van veelal politiek-bestuurlijk tegengestelde belangen en
  aantoonbaar bestand tegen het functioneren onder de druk van het spanningsveld
  tussen politiek, ambtenarij en samenleving;
  • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van het ministerieel beleid en het
  beïnvloeden van derden inzake voorgestelde of gekozen strategische
  oplossingsrichtingen;
  • vaardigheid in het onderhandelen met verschillende overlegpartners waarbij een
  diversiteit aan (tegenstrijdige) politieke, bestuurlijke, economische en commerciële
  belangen een belangrijke rol kunnen spelen;
  • vaardigheid in het omgaan met soms gevoelige of tegengestelde politieke, bestuurlijke
  en maatschappelijke belangen (in- en extern) en in het aansturen van overlegkaders
  op hoog bestuurlijk niveau;
  • vaardigheid in het integraal managen van het ministerie

  Nu vergelijk http://www.linkedin.com/in/stellavanrijn.
  Van Rijn voldoet aan vrijwel aan geen van de wettelijke functievereisen van SG.
  I rest my case.

 13. @Dirks, hoezo ondemocratisch? Is zij dan gekozen op die functie? Nee het was een funcite en er was een profiel voor. Stella voldeet niet aan dat profiel en andere mensen mochten er niet op solliciteren. dus een vorm van CORRUPTIE!

 14. Gerardus Dirks, het is duidelijk dat u lid bent van de MFK, en dat kunnen we u niet kwalijk nemen want ik heb nog geen lid van de MFK op enige intelligentie kunnen betrappen en ga er daarom net als bij hen van uit dat u ook niet weet wat u doet.

  Daarom alleen maar een vraagje aan u: heeft Schotte u daadwerkelijk uw karchi di sosten gegeven?

 15. Het naar huis sturen van Stella van Rijn is ondemocratisch, ieder heeft het recht van een mening en keuze en die heeft Betrian de respecteren. Gezien zijn besluit is hij dus ondemocratisch zoals volgens mij ook zijn interim kabinet was.
  Daarbij wil ik niets negatiefs zeggen van Betrian want ik zie dit alles als een spelletje van NL die duidelijk betrokken is bij deze machtovername.
  Het schuldig zijn aan een politieke kleur eert Stella van Rijn, maar het toont aan dat de bezem door de politiek moet

 16. Kan het personeel dat aan Stella rapporteert niet in actie komen? Een zichzelf respecterende werknemer weigert toch om voor het schoothondje van Schotte te werken?

  Als deze werknemers gezamenlijk in actie komen is Stella zo weg. Als ze verstandig is naar een verre lokatie, want op Curacao heeft ze zich levenslang onmogelijk gemaakt.

 17. Als Stella zgn niet politiek geplaatst is waarom zat ze dan Schotte te verdedigen tegen Brandpunt? Dit had ze Schotte zelf moeten laten doen.. Stella is MFK vriendje en is er alleen door deze connecties op deze plaats gekomen en dit is nu precies het probleem van de overheid van Curacao.. Er zitten honderden ‘stellas’ op te veel hoge functies met gigasalarissen die niet functioneren!

 18. OPEN BRIEF HODGE
  Hodge Hodge waar ben je nu mee bezig. Dit verw8 ik van de MFK fazallen maar toch niet van u.
  v Rijn heft haar onbekwaamheid bewezen door zich overal als schaduw met Schotte te laten zien. Het schrijven van brieven die duidelijk van haar hand kwamen.
  Mevr is een onbenul, mislukte journalist en laat ze ook creditcard gebruik uitleggen aan deze regering.
  Of is het zo dat zij te veel weet en zij daarom mocht terugkomen.
  Dit valt mij meer dan tegen van iemnand van de PS.
  Maar ja, ook leider Wiels zag de bui aankomen en heeft daarom snel broer Werner ingeseind en die stapte bij een aantal overheidsnv’s op. Zo gaat dat hier op ons eiland. We never learn.

 19. Hodge en de zijnen weigeren schoon schip te maken en vele criminele besluiten van het crimi-kabinet Schotte ongedaan te maken en diezelfde crimi’s te vervolgen. Bewijs te over. Argument : op zo’n klein eiland steekt de maatschappij wat anders in elkaar dan in een groot land. Daar kun je je natuurlijk altijd achter verschuilen. Curacao : we glijden verder af.En dat waren de onafhankelijke professionals zzogenaamd zonder politieke bindingen.

 20. Nardy, je vergeet de “onwettige kwalificaties” te noemen ! Interim-minister Stanley Betrian had een andere filosofie, namelijk: guilty untill proven innocent en probeerde ons daarmee voor nog meer onheil te behoeden.

 21. Lei pa un ..Lei pa tur!!!!!!
  @Hodge nu ook ballen tonen en ALLE ‘valse’ ontslagen (velen door in elkaar geflanste rapportjes op bestelling a raison van 500 NAFJES per uur door Terry hernaNDEZ !!!!!)
  PROHIBI PA LUBIDA ….tog Scotti?????
  Allemaal HUICHELAARS en SCHIJTLUIZEN ……

 22. @Otto, Otto, Als we zo beginnen mr Hodge dan dient u meteen mr Gumbs weer in dienst te nemen.

  Spijker op zijn kop!
  De huidige VDC situatie is inderdaad schrijnend. VDC Hoofd Gumbs zit -ondanks 3 gewonnen rechtszaken- sinds november 2010 thuis. Daarna volgde al gauw een netwerkwerkbeheerder die niet wilde zwichten onder Schotte’s bevelen en publiekelijk door hem aan de schandpaal werd genageld, doch zich niet nader kon verdedigen vanwege zijn geheimhoudingsplicht.

  En niet lang hierna volgde de rest, 15 uiterst capablele en trouwe VDC-medewerkers, die inmiddels va mei 2012 werkeloos op de bank belandden.

  Dit alles omdat Schotte geen screenings blieft en Schotte-vazal, tevens onbemind ex-cop ‘VDC-crisismanger’ Micheal Romer, die zelf ook niet door de screening kwam, zijn felomstreden interim plekje wenst te behouden…. Waardoor Curacao feitelijk daarmee geen integere Veiliheidsdienst meer heeft. Een groot onrecht en een regelrechte schande to be continued.

 23. Hodge weet beter dan ‘innocent until proven guilty’. Stella van Rijn is geselecteerd door de politiek corrupte regering van Schotte na 10-10-10. Volgens de regels moet een SG binnen het ambtenarenapparaat een aantal jaren ervaring hebben om benoemd te worden. Stella van Rijn had er geen. Stella was hiervan op de hoogte, evenals Schotte, en evenals Hodge. Het gaat hier dus om een zuiver politieke benoeming.

  Genoeg reden voor wettig ontslag wegen onwettige benoeming.

 24. Meneer Hodge, mag het Curaçaose volk vanaf vandaag ervan uitgaan dat uw “lijfspreuk” (of is het één van uw lijfspreuken) innocent until proven guilty op iedereen van toepassing is en worden die personen die door de rechter, ja niet Hodge, maar de rechter (weet u wel de woordvoerder van vrouwe justitia) innocent heeft verklaard weer op hun werkplek toegelaten ?
  Of bent u vandaag door de mand gevallen en zien wij nu de persoon die zich al lang geleden heeft aangesloten bij het zooitje en als u zich nu afvraagt welk zooitje ik bedoel ga eens met Wiels, Asjes & Co om de tafel zitten, kan een eye-opener zijn, vraag of Stella erbij komt zitten.

 25. Stella is een mislukte journalist die alleen benoemd is omdat Schotte wist dat hij haar als een marionet kon bedienen. Baantjeszieke Stella werd zelfs lid van de mafiose MFK om maar haar dit dikbetaalde erebaantje te kunnen krijgen.

  Vervolgens heeft ze in 2 jaar tijd haar hele reputatie te grabbel gegooid door ja en amen te zeggen tegen alles wat Schotte zei en vroeg, met als trieste dieptepunt haar boze brief naar Brandpunt dat het gewaagd had een tipje van de sluier over het criminele verleden van Schotte op te lichten.

  Er is werkelijk niemand die deze dame nog serieus neemt, welke van van haar honderden mantelpakjes met (laptop in bijpassende kleur) ze ook aantrekt.

  Kan zij trouwens, als MFK lid, niet zorgen dat Jamaloodin zijn wapens, ipods, ipads en iphones teruggeeft?

 26. ALs we zo beginnen mr Hodge dan dient u meteen mr Gumbs weer in dienst te nemen bij AIVD en tevens dient mr daal weet terug wirden gezet bij kranshi, mr goede terug bij de UNA etc etc.. ze waren allemaal innocent!!

 27. Naar welke bewijzen is men op zoek? Zelfs haar benoeming was politiek.

 28. Stella is schuldig, maar het bewijs zal wel moeilijk te krijgen zijn.
  omdat er in dit land nu eenmaal geen goede onderzoeken gedaan kunnen worden.
  er wordt wel altijd heel veel geld uitgegeven aan dit soort onderzoeken.
  helaas zijn de onderzoekbureaus totaal niet capabel om iets tot een goed eind te brengen.
  dus stop met geld uitgeven aan dit soort oplichterijen.
  Schotte en consorten hebben kapitalen uitgegeven aan al dit soort nep onderzoekjes, om een stok te vinden waar de hond mee geslagen kon worden.
  allerlei mensen die wel of niet goed functioneerde moesten ontslagen worden om de maffia vriendjes van Schotte en consorten op deze posities te plaatsen.
  zo zal Stella ook wel aan haar baantje toen gekomen zijn…..
  helaas om deze mensen nu weer te ontslaan kost kapitalen en bij een volgende regering gaat er weer hetzelfde gebeuren.
  zeker zolang het volk dom gehouden wordt en altijd op de foute parijen blijven stemmen.
  het volk blijft stemmen op de partijen die veel beloven, en Schotte als geboren leugenaar kan heel veel beloven!!!

 29. Stella is zo geslepen als wat en 100 keer slimmer dan Schotte. Ik neem aan, dat zij de voorwaarden van indiensttreding aan Schotte heeft “opgedragen” en bijvoorbeeld bij wisseling van de wacht niet automatisch ontslagen zou worden zoals de implementatiemangers. Alle emolumenten met o.a. reisjes en onkosten heeft hij geregeld, zodat haar niets te vewijten valt. Of het een verboden politieke benoeming was, waarmee zij bekend zou zijn, zal bewezen moeten worden.

 30. Deze dame was constant in het nieuws alszijnde een fel verdiger van het MFK beleid, het ging ver boven hetgeen wat je van een ambtenaar in die positie mag verwachten uit.

  Heb zo mijn twijfels, en met mij velen. Hoe was ze ook alweer aan die baan gekomen?

 31. Het sprekende mantelpak Stella van Rijn heeft alle geloofwaardigheid verloren door 2 jaar lang als Schottes schoothondje te hebben opgetreden en zelfs lid te zijn geworden van de MFK mafia.

  Niemand neemt haar dan ook nog serieus, behalve Stella zelf.

 32. Hoeveel ambtenaren zijn al door de rechter “innocent” verklaard, maar moeten nog steeds thuis zitten? Welke regels gelden voor hen? “Guilty” hoewel tegendeel is bewezen, helaas…