CURAÇAO – Rijkswaterstaat heeft gisteren een vergunning aan Jokaya N.V. verleend in het kader van de Wet maritiem beheer BES. Het gaat om het aanleggen en in gebruik hebben van ‘Karel’s Pier’ op Bonaire. Dit maakt de Rijksdienst Caribisch Nederland bekend in een persbericht.

Bij de vergunningaanvraag is getoetst of de aanleg en het gebruik van de pier de veiligheid van de scheepvaart, het milieu, de natuur van kust en zeeën en het maritiem archeologisch erfgoed in zee niet benadelen. Naast deze vergunning heeft Jokaya N.V. ook andere vergunningen nodig om de pier te kunnen realiseren. Het gaat hier om een lokale vergunning op grond van de Eilandsverordening Natuurbeheer en een lokale bouwvergunning. Die aanvragen worden op dit moment beoordeeld door het eilandbestuur. De bouwaanvraag wordt getoetst aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan.

www.versgeperst.com