• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Bram Moszkowicz erkent dat hij fouten heeft gemaakt en begrijpt dat hij daarvoor wordt bestraft. Maar hij vindt niet dat hij geschrapt moet worden van het tableau, wat zou betekenen dat hij zijn ‘geliefde vak’ niet meer zou mogen uitoefenen. “Mijn lot is in uw handen”, zei Moszkowicz tegen het Hof van Discipline.

Advocaat Gabriel Meijer, die Moszkowicz donderdag bijstond, pleitte voor een voorwaardelijke schorsing van een jaar. Mocht de bekende strafpleiter toch onvoorwaardelijk geschorst worden, dan zou hij in ieder geval de gelegenheid moeten krijgen om lopende zaken af te handelen. Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten Germ Kemper eiste vorig jaar in eerste aanleg een schorsing van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De Raad van Discipline bestrafte Moszkowicz echter met een levenslange schorsing. Kemper liet zich donderdag niet uit over een passende strafmaatregel. Hij laat dit aan het hof, dat op 22 april uitspraak doet.

Slotwoord
In een emotioneel slotwoord toonde Moszkowicz zich nederig. “Dit is mijn laatste woord, en misschien wel mijn laatste woord als advocaat”, zei hij. Hij erkende nogmaals dat hij zijn praktijk niet op een juiste manier heeft gerund en laks was met zijn administratie. Ook gaf hij toe dat hij de verplichte cursussen niet had gevolgd. Hij zou niet naar cursussen zijn gegaan omdat hij naar zittingen moest. “Het belang van de cliënt is altijd voorgegaan.” Inmiddels heeft Moszkowicz wel de nodige studiepunten gehaald, moest ook Kemper toegeven. Ook wat betreft het aantal contante betalingen die hij ontvangt en het nakomen van afspraken met cliënten is de situatie iets verbeterd, zei de deken. “Maar het blijft moeizaam. Groot enthousiasme van mijn kant is er niet.”

© Novum

www.versgeperst.com