• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Staten heeft gisteren besloten de regering te instrueren zo snel mogelijk een openbaar register te installeren, zoals voorgeschreven in de Rijkswet Financieel toezicht en Landsverordening comptabiliteit 2010. De motie van PAIS is met elf stemmen voor en tien stemmen tegen aangenomen.

In dit register wordt opgenomen wie de ambtenaar is die een privaatrechtelijke overeenkomst mag sluiten en welk soort overeenkomsten deze ambtenaar kan sluiten en tot welk bedrag.

Feitenonderzoek
In het register wordt ook de toelichting opgenomen dat op het moment een minister, die niet de bovenstaande ambtenaar is, een overeenkomst wil sluiten met financiële gevolgen eerst een machtiging van de gouverneur moet hebben. Daarnaast is in de motie opgenomen om onmiddellijk een feitenonderzoek te starten waar aanwijzing bestaat dat gehandeld is tegen de wet. Hiermee kan worden vastgesteld waar en wie een ambtsmisdrijf heeft gepleegd en de schuldigen aansprakelijk te stellen.

4 reacties op “Motie openbaar register aangenomen”

 1. @ Zeepie. Verdacht dat de PAR de motie niet goedkeurd.

  Dus omdat ze jou niet van hun beweegredenen op de hoogte hebben gesteld, maak je ze maar verdacht met allerlei onzin in plaats van eerst na te vragen. Wat ben je zielig, joh.

 2. De Staten nemen een motie aan waarin de regering gevraagd wordt gehoor te geven aan de eisen die een bepaalde wet stelt?

  Wat voor bericht geven de Staten hiermee af? Met de rest van de wetten moet de regering zelf maar zien of ze het de moeite waard vindt?

  Voorstel voor volgende moties:

  de Staten instrueert de regering om uitvoering te geven aan rechterlijke besluiten? Liefst binnen 4 maanden anders komt “de politiek” weer aan de macht.

  de Staten instrueert de regering om toe te zien op de naleving van de milieu-eisen die door de regering aan bedrijven zijn opgelegd..

  de Staten instrueert de regering om geen belastingen op te leggen als er nog geen wetten voor zijn.

  de Staten instrueert de regering om een extra vergaderruimte gereed te houden voorgeval de voorzitter van de Staten weer de toegang ontzegt aan de meederheid die wil vergaderen.

  de Staten instrueert de regering om geen gratis zaken aan het volk toe te kennen als er geen geld voor is.

 3. Ministers kunnen dus niet meer zomaar huurcontracten voor gebouwen gaan afsluiten.

  Misschien maar ook meteen benoemingen via een register laten plaatsvinden met goedkeuring van de gouverneur en dienstreisjes dienen van te voren worden aangemeld met duidelijk doel!

 4. Verdacht dat de PAR de motie niet goedkeurd. Zeker weer een vage reden van ‘we wisten het te laat’, ‘het is niet op de juiste manier tot stand gekomen’, ‘we hebben moeite met 1 zin in de motie’.