CURAÇAO – Aan Curaçao is door het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de periode 2008-2013 11,25 miljoen beschikbaar gesteld voor infrastructuur. Dat schijft de minister van Buitenlandse Frans Timmers in een brief aan de Tweede Kamer over de verdeling van gelden van EOF.

Tijdens het Algemeen Overleg van 6 februari met de Kamer over de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Landen en Gebieden Overzee (LGO), kwamen de middelen ter sprake die de Caribische Koninkrijksdelen vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) ontvangen.

Middelen
Vanuit het negende EOF (2000-2007) werd 20 miljoen euro toegekend aan Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius gezamenlijk. Aangevuld met resterende middelen uit eerdere EOF-fondsen kwam de Commissie voor deze periode op een totaalbedrag van 42 miljoen voor de voormalige Nederlandse Antillen. Dit geld is besteed aan een programma op het gebied van sociale infrastructuur op de verschillende eilanden en voor een rioleringsprogramma op Bonaire.

Aruba
Voor Aruba waren in eerste instantie geen middelen gereserveerd vanuit het negende EOF vanwege een overschot aan eerder toegekende EOF middelen 10.2 miljoen euro die in deze periode konden worden aangewend voor de financiering van het Nationaal Park ‘Arkikok’ en het Nationaal Museum. Doelstelling van deze financiering was het bevorderen van de ontwikkeling van Aruba met specifieke aandacht voor de integratie van het toerisme in het sociale, culturele en economische leven van het eiland. Duurzaamheids- en milieuaspecten speelden daarbij ook een rol. Na een tussentijdse evaluatie van het negende EOF ontving Aruba alsnog één miljoen euro ten behoeve van het Nationaal Park.

Infrastructuur
Uit het tiende EOF (2008-2013) is 8,8 miljoen euro aan begrotingssteun toegekend aan Aruba voor de uitvoering van het onderwijsplan 2007-2017. Aan Curaçao is 11,25 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van infrastructuur. Voor St. Maarten 4,75 miljoen ten behoeve van riolering in achterstandsgebieden. Voor St. Eustatius 2 miljoen voor de ontwikkeling van een containerterminal in de haven.

Elfde EOF
Voor Saba 3 miljoen euro ten behoeve van infrastructuur voor sociale woningbouw. En voor Bonaire 3 miljoen euro voor een vervolgproject voor riolering en waterzuivering, in aansluiting op het negende EOF. In totaal gaat het dus om een bedrag van 53,2 miljoen euro voor de periode 2000- 2007, waaronder resterende middelen uit eerdere EOF allocaties, en 32,8 miljoen euro voor de periode 2008-2013. Programmering voor het elfde EOF (2014-2020) zal in de loop van dit jaar aanvangen, op basis van de maatwerk benadering waarin het herziene LGO-besluit voorziet. Bedragen voor deze periode zijn nog niet bekend.

3 reacties op “Curaçao kreeg ruim 11 miljoen voor infrastructuur”

  1. Jan, Vraag het maar aan Cooper!

  2. Vandaag weer naar de tire service. Twee nieuwe achterbanden en iet omdat ze versleten waren, maar omdat het binnenwerk stuk is.

  3. Het zou mooi zijn als politieke partijen uit het verleden aan Nederland en aan Curacao bekend maken waaraan het geld ”op is gegaan”.
    Wij zijn benieuwd…