• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De zitting over het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) voor een civielrechtelijk onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij enkele overheids-nv’s, wordt waarschijnlijk in juni behandeld. De zitting zal openbaar zijn, zo meldt het Hof van Justitie in een persbericht.

Het OM heeft vorige week aan het Hof verzocht om onderzoekers te benoemen, met de opdracht om een civielrechtelijk onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij Integrated Utility Holding N.V. (“Aqualectra”), Curaçao Oil N.V. en Curoil Gas N.V. en Refineria di Korsou N.V., en de nauw daaraan verbonden rechtspersonen.

Verweerschrift
Volgens dat verzoek zou daarbij ook het handelen en nalaten van Oswald van der Dijs, Radulphus Treurniet en Gerrit. Schotte moeten worden betrokken. Voor het zover is moeten de genoemde N.V.’s voldoende tijd en gelegenheid krijgen om een verweerschrift in te dienen bij het Hof. Ook de in het verzoek genoemde personen, Van der Dijs, Treurniet en Schotte moeten als belanghebbenden een verweerschrift kunnen indienen.

Gegronde redenen
Daarna moeten alle betrokkenen voldoende de gelegenheid hebben om zich voor te bereiden op de zitting, waar het Hof het verzoek zal behandelen. Verwacht wordt dat de zaak enkele maanden in beslag zal nemen. Volgens de wet kan het Hof het verzoek van het OM toewijzen, wanneer er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid bij de N.V.’s te twijfelen. Na afloop van de zitting zal het Hof bepalen dat daarover een schriftelijke beschikking zal worden gegeven.

Wanbeleid
Mocht bij deze beschikking het verzoek worden toegewezen, dan betekent dit dat het Hof een onderzoek zal laten instellen naar bepaalde kwesties in een bepaalde aan te duiden periode en daarvoor onderzoekers zal aanwijzen. Die onderzoekers moeten hun bevindingen vastleggen in een door hen ondertekend verslag,wat ze inleveren bij het Hof. Als naar het oordeel van het Hof uit dat verslag blijkt dat er sprake is van wanbeleid bij genoemde N.V.’s, kan het Hof dat in een tweede beschikking vaststellen indien het OM daar om verzoekt.

www.versgeperst.com