• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Als het aan VVD-Kamerlid André Bosman, mogen Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren zich alleen vestigen in Nederland als zij de taal spreken, een startkwalificatie en inkomen hebben en geen gevaar vormen. OCAN zegt echter dat deze ‘vestigingseisen’ in strijd zijn met EU-rassenrichtlijn.

“Het is belangrijk dat wordt samengewerkt om de criminaliteitsproblematiek tegen te gaan. Maar dragen ‘vestigingseisen’ daartoe bij?”, vraagt OCAN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders) In een reactie op Kamerleden André Bosman (VVD) en Pierre Heijnen Heijnen (PvdA) benoemt OCAN een aantal bezwaarpunten en alternatieven.

Kansarmen
“Vestigingseisen weerhouden kansarmen niet van migratie”, aldus OCAN. Kansarmen zullen zich volgens het overlegorgaan niet laten weerhouden te migreren naar plaatsen waar de kans op een beter bestaan groter is. “Dat is een wereldwijd fenomeen. Wordt het moeilijk gemaakt om je als nieuwkomer in te schrijven, dan wordt de kans op afglijden eerder vergroot.”

Handhaving
“De handhaving van de vestigingseisen in de praktijk wordt ons inziens een probleem. Om welke ‘verdachten’ van het niet voldoen aan de vestigingseisen gaat het precies? Heijnens voorbeeld van ‘de jongens van Holland Spoor’ is wat OCAN betreft delicaat: de gevolgen van de stereotypering en rasidentificatie ( ‘etnisch profileren’) kunnen verstrekkend zijn. Zo trof in november vorig jaar een dodelijke politiekogel een onbewapende Surinaams-Nederlandse jongen. Stereotypering kan daarbij een rol hebben gespeeld: de agent meende dat de jongen een wapen bij zich droeg.”

EU-rassenrichtlijn
OCAN vraagt zich af in hoeverre het wetsvoorstel betreffende vestigingseisen zich verhoudt tot art. 7a van de de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), alsmede met de Europese richtlijn tegen rassendiscriminatie: het verbod op het maken van onderscheid op basis van ras bij sociale bescherming. Hieronder moet worden verstaan onder meer huisvesting, sociale zekerheid en sociale voordelen, de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ter bevordering van sociale integratie en solidariteit met de armste en meest kwetsbare personen in de samenleving.

Negatief advies Raad van State
De Raad van State heeft volgens het overlegorgaan inmiddels een niet-gepubliceerd negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel betreffende vestigingseisen voor Antilliaanse kansarmen. Op basis van het advies is de VVD het wetsvoorstel aan het aanpassen. Mogelijk komt zij vóór de zomer met een nieuw voorstel.

Alternatieven
De doelstellingen van het wetsvoorstel zijn ten eerste minder criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid van kansarme Antilliaanse nieuwkomers in Nederland, en ten tweede een drukmiddel voor de Caribische Landen om lokaal perspectief te bieden voor de kansarmen. Om deze doelstellingen te realiseren zijn volgens OCAN alternatieven voorhanden. “Ten eerste, Nederland en de Caribische Landen dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te investeren in de economische weerbaarheid van de eilanden, middels onderlinge hulp en bijstand. De vier Landen geven hiermee tevens invulling aan de burgerrechten uit het VN ESOCUL Verdrag, waaronder het recht op een adequate levensstandaard.Nederland kan zich nu inzetten voor de mensenrechtensituatie van Antilliaanse jongeren in Nederland.”

Kinderrechtencomité
“Tenslotte zal Nederland daadwerkelijk invulling moeten geven aan de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité (2009)”, aldus OCAN. Het comité heeft aangegeven dat Nederland meer moet doen om de armoede en ongelijkheid onder kinderen in de verschillende delen van het Koninkrijk aan te pakken.

13 reacties op “‘Vestigingseisen Antillianen in strijd met richtlijn EU’”

 1. @Carlos, Snap jij het verschil tussen ras en nationaliteit niet?
  YDK is geen RAS!

 2. OCAN had ook een ander deel van de wet Gelijke Behandeling kunnen aanvoeren, het deel waar de uitzonderingen staan.

  Art 2.4 .a Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van ras geldt niet in gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepalend zijn, mits het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is….

  Verder geldt de wet in NL (ook een land binnen het Koninkrijk, weten we nog?) en is het geen Rijkswet. Het is dus van toepassing op wie in NL is, niet op degenen die er binnen willen komen..

 3. @Bobs Heb het even voor je nagekeken op de website van de Tweede Kamer. Hij zit er bijna 1000 dagen. Daarvoor zat hij bij de Luchtmacht. Daar waren zijn laatste klussen:
  Liaison officier bij Hoofdkwartier ISAF (International Security Assistance Force), Kaboel (Afghanistan), en daarna Vlieginstructeur T38C, Sheppard Luchtmachtbasis, Texas VS.

  De wet waar hij aan werkt en die de toelating in NL regelt is een copie van de wet die wij hebben voor (Europese) mede-landers…. EN… hij staat ook in het NL regeeracoord dat PvdA en VVD hebben gesloten.

 4. Bosman…… weer zo’n VVD’er uit de provincie, totaal nieuw in de kamer, nog niet door het parlementaire journaille opgemerkt. Natuurlijk choco-letters heading bij het lijfblad, de Tele-nogwat. Lezen….. next please.: so much for yer 2 seconds in the limelight.

 5. En wie zijn dat wel Zorro? Wie zijn de echte deskundigen?

 6. wat hebben wij al die jaren gedaan??? dit is koekje van eigen deeg. lekker noh….chupa e pruimu amor. tur ten ta makamba culo berde….drechi pa boos. 80/20 pa boso …dushiiii

 7. Reken er maar op dat binnenkort deze wet wordt aangeboden aan de tweede kamer. Reken er ook maar op dat de coalitiepartners hierover een afspraak hebben.
  Reken er maar niet op dat de rassenkaart kan worden getrokken voor alle bewoners van de drie eilanden. Dat is dus niet te verdedigen. Heb ergens gelezen dat er alleen al op Curaçao wel 60 verschillende rassen leven.
  Rare boel, ik denk dat er maar één ras is, namelijk het menselijke ras.

 8. Wat sommige kamerleden zeggen is geen regeringsbeleid, dus niet schreeuwen voor je geslagen wordt en ook weer niet gelijk over racisme beginnen. Daar worden we zoooo moe van!
  Wat een probleem is in Nederland is de toestroom van niet alleen inwoners uit het Caraïbisch gebied, maar vooral ook uit andere landen van de Europese Unie en van buiten Europa die naar Nederland komen zonder capaciteiten, kennis, vaardigheden of de ambitie die te verwerven. Immigranten maken zeer bovengemiddeld gebruik van allerlei voorzieningen van de verzorgingsstaat en brengen die daardoor steeds verder in gevaar. Er zijn berekeningen die stellen dat de aardgasopbrengsten, zo’n 12 miljard euro per jaar, volledig opgaan aan de kosten van de immigratie.
  De sociale voorzieningen zijn bijna niet meer te betalen en met de voortdurende instroom van migranten wordt het alleen maar steeds erger. Elk jaar zijn er weer nieuwe versoberingen nodig om de verzorgingsstaat nog enigszins in stand te houden.

  Het is vanzelfsprekend dat er daarom discussie is over hoe met immigratie om te gaan. Het probleem is dat uitkeringstrekkers ook mogen stemmen en doen ze dan uiteraard op partijen die uit electorale overwegingen royaal willen zijn met voorzieningen zonder zich af te vragen wie dat allemaal moet betalen.
  Bosman is van de VVD, de partij waar vooral de mensen op stemmen die de rekening van alles gepresenteerd krijgen omdat zij werken voor hun inkomen. Vandaar het wat harde standpunt. De PvdA van Heijen wordt in Nederland ook wel de partij van de Allochtoon genoemd en samen zitten ze in de regering. Verwacht dus voorlopig maar geen drastische veranderingen. Eerst zal de wal zal het schip moeten keren.

  Persoonlijk zou ik zeggen, waarom moet de Nederlandse samenleving opdraaien voor het levensonderhoud van personen met een andere nationaliteit die zich hier vestigen, aangetrokken door het hoge Nederlandse welvaarts- en voorzieningenniveau, zonder dat ze daar een bijdrage aan kunnen of willen leveren? Is dat niet in de vooral de verantwoordelijkheid van de immigrant en van het land van herkomst?
  We moeten niet in de eerste plaats de migratie belemmeren maar wel het gemak waarmee iedereen in Nederland maar kan leven op kosten van de gemeenschap.Migranten houden hun eigen broek op, dat moet het principe zijn. Immigratie moet zakelijk worden benaderd, niet emotioneel.

 9. er is geen sprake van rassendiscriminatie aangezien het elke YDK betreft. Als bv Margaret van der Dijs naar Nederland wil gaan of Gerrit Schotte dan zullen zij ook aan dezelfde eisen moeten voldoen als de Juny uit Seru Fortuna.

 10. zolang het statuut van kracht is kan Nederland dat doen, net zoals wij de Nederlanders tegen houden om in ons land te komen.
  Pas op met wat we wensen, als we gelijkheid wensen dat hebben we voordat we weten allemaal makamba ,s hier zitten en ook hun regels. Kijk maar wat er op bonaire gebeurt.
  Ocan is een gevaarlijke groep die alleen hun eigen zakken zitten te vullen en niet eens terug keert naar ons eigen Land.
  Het gaat als je je wilt vestigen in Nederland, niet als je gewon op bezoek wil komen.

 11. Eerst MAC of CAM-eilanden worden, dan mag het wel, net als BES…

 12. Als er zich nu iemand schuldig maakt aan discriminatie is het wel onze bloedeigen OCAN. Zij bevestigen nu dat wij van een ander ras zijn en dan vraag ik mij af tot welk ras ik dan volgens hen behoor ? En onder welke rassenrichtlijn ik val ?
  Gelukkig financieren de Makambas ( behorende tot het blanke ras) deze hobbyclub en die denkt natuurlijk, hé even wat puntjes scoren (zakjes vullen) ten koste van onze broeders en zusters.

 13. Laten we eerst maar op een echte deskundige en de aanpassingen wachten en dat is niet OCAN.