• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De lancering van de Stichting Patiëntenbelangen BES (SPB-BES) is een feit. De Stichting, met George Soliana als voorzitter, vertegenwoordigt de belangen van alle medische patiënten op de drie BES-eilanden en dient als spreekbuis voor deze patiënten.

“Het belangrijkste doel is te zorgen dat medische zorg beschikbaar blijft en deze tegemoetkomt aan de behoeften van de inwoners van de BES eilanden”, zei Soliana afgelopen week bij tekening van de Statuten van de Stichting. “We zijn het er allemaal over eens dat de kosten voor medische zorg onder controle gehouden moeten worden. Echter de extreme veranderingen in het zorgpakket van de BES eilanden zonder mogelijkheid tot bijverzekering, zijn zorgwekkend.”

Veranderingen

“De Stichting Patiëntenbelangen erkent dat, gezien de huidige economische situatie, veranderingen nodig zijn. Deze veranderingen moeten echter weloverwogen plaatsvinden, rekening houdend met de verschillen in economische situatie tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Ook nauw overleg met lokale belanghebbenden en met name patiënten zelf, is hierbij uiterst belangrijk”, zo verklaarde Soliana.

Standpunten
De nieuwe organisatie wil nauw samenwerken met alle NGO’s op de drie eilanden die gerelateerd zijn aan consumentenbelangen en gezondheidszorg, om te zorgen dat hun standpunten kenbaar worden. Contact met zorgverzekeraar is belangrijk om deze inzicht te geven in wat er onder de patiënten leeft. Ook zijn er plannen om middels onderzoek duidelijk te krijgen wat patiënten denken en waar zij zich zorgen over maken.

Gesprekspartner
“De Stichting Patiëntenbelangen is politiek neutraal en is een directe gesprekspartner van de lokale overheid op de eilanden, het RCN en politiek Den Haag bij het vertegenwoordigen van de patienten”, zei Soliana. “We bemoeien ons met politieke zaken die invloed hebben op de beschikbaarheid en het aanbod van de gezondheidszorg op alle drie de eilanden. We houden ons niet bezig met individuele medische zaken of klachten, daar zijn andere organisaties voor.”

Contact
Om te zorgen dat de behoeften van alle BES-bewoners ingevuld kunnen worden, zal SPB-BES vertegenwoordiging hebben op alle drie de eilanden, aangezien de situaties op de eilanden verschillend zijn. Mensen die contact willen opnemen met SPB-BES kunnen dit doen via een email aan SPB.BES@gmail.com.

www.versgeperst.com