• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het ministerie van Onderwijs is niet degene die de deuren sluit van de St. James School of Medicine (SJSM) op Bonaire. De SJSM heeft van de Amerikaanse Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) drie jaar de tijd gekregen maar is er niet in geslaagd een positief oordeel te verkrijgen.

Dat betekent dat de opleiding niet door Nederland erkend kan worden. Dit blijkt uit informatie van het ministerie van Onderwijs, naar aanleiding van de berichtgeving over mogelijke sluiting van de SJSM en vragen van ongeruste studenten. OCW vindt het belangrijk dat alle betrokken partijen duidelijkheid hebben over de ontstane situatie.

Voorwaarden
De St. James School of Medicine is, net als de andere Medical Schools in het Caribisch gebied, een instelling voor hoger onderwijs naar Amerikaans recht die gericht is op het behalen van de Amerikaanse graad van Medical Doctor. Erkenning door Nederland is belangrijk voor de St. James School of Medicine, omdat erkenning een voorwaarde is die gesteld wordt door de ECFMG om geregistreerd te blijven in de International Medical Education Directory (IMED). IMED geeft een overzicht van internationale Medical Schools die door de overheid van het land van vestiging zijn erkend. Alleen studenten van Medical Schools die voorkomen in IMED mogen deelnemen aan de Amerikaanse examens die, wanneer zij met goed gevolg zijn afgerond, leiden tot de graad van Medical Doctor.

Regels
De Nederlandse overheid is zich bewust van het economische belang van de Medical Schools voor de Caribisch Nederlandse eilanden. Nederland hanteert dezelfde regels als het Land Nederlandse Antillen deed: een Medical School mag als private onderneming onderwijs geven in Caribisch Nederland, daar is geen toestemming van de Nederlandse overheid voor nodig. Erkenning door de Nederlandse overheid is dus niet verplicht, maar als een Medical School erkend wil worden door de Nederlandse minster van OCW, dan moet de school voldoen aan de Nederlandse wettelijke vereisten voor kwalitatief goed hoger onderwijs, zoals die op grond van de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn vastgesteld.

Erkenning
Erkenning door de Nederlandse overheid is daarmee een waarborg voor studenten dat het onderwijs van goede kwaliteit is. Ook voor werkgevers die de afgestudeerden in dienst willen nemen, is dat belangrijk. Voor erkenning door Nederland is accreditatie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) nodig en vervolgens een positief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Alle Medical Schools gevestigd in Caribisch Nederland zijn hierover op 13 oktober 2010 via een gezamenlijke brief van de ministers van OCW en VWS geïnformeerd.

Accreditatie
De SJSM is in 2010 de procedure voor erkenning door de Nederlandse minister van OCW gestart met het indienen van de aanvraag bij de NVAO voor accreditatie. De SJSM heeft medio 2012 haar aanvraag bij de NVAO echter weer ingetrokken voordat de NVAO een oordeel kon geven over de kwaliteit van het onderwijs in het accreditatiebesluit. Oordelen van de NVAO worden gepubliceerd op de website van de NVAO www.nvao.net. Zo is op deze site het positieve accreditatiebesluit van de NVAO met betrekking tot Saba University School of Medicine (SUSOM) te vinden.

Uitstel

De Amerikaanse ECFMG heeft bepaald dat de Medical Schools in Caribisch Nederland uiterlijk 1 oktober 2013 erkend moeten zijn door Nederland om in IMED geregistreerd te blijven. Als de SJSM uitstel wil van die datum, moet de SJSM dat zelf regelen met ECFMG. Het is vervolgens aan ECFMG, niet aan de Nederlandse minister van OCW, om een besluit te nemen over uitstel van die datum.

www.versgeperst.com