CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Deze keer Henk Pasman over het verzoek tot een enquête door Fundashon Akshon Sivil (FAS).

Waar heeft de Fundashon Akshon Sivil onderzoek naar gevraagd:

Aqualectra.
De jaarrekeningen. Verkoop aandelen in CUCH nv (BOO). Bepaling tarieven. Goedkeuring bestuursbesluiten. Geen stelselmatige bestuursvergaderingen. Business plannen en begrotingen Aqualectra. Beschikbaarheid van productiecapaciteit in verhouding tot betrouwbaarheidsvraagstuk. Miljoenen contracten Raad van commissarissen. MOU zonnepanelen. Afdrachten, Belastingen en Premie’s. Productiemix. Schuld Curoil. Geautomatiseerde systemen. In- en uitdiensttreding.

RDK.
Jaarrekeningen. Overname BOO aandelen van Aqualectra. Vrijgeving door CUC aan RDK van het erfpachtsrecht mbt BOO centrale en overgang in eigendom van de BOO centrale naar RDK. Instelling “gedelegeerd bestuur” en instelling “management team”. Aanbestedingen. “Gratis onderwijs”. Gemeenschaps projecten. Persoonlijke lening commissaris.

Curoil.
Jaarverslagen. Enorme verliezen. Vordering op Aqualectra. Schuld aan PDVSA nieuwe tanks Motetwerf.

Conclusie van FAS is dat bij deze nv’s, die tezamen de zogenaamde energiekoom van Curaçao vormen, er vele zaken structureel mis zijn. De verweren van deze nv’s zijn duidelijk door FAS weerlegt. Het Openbaar Ministerie is uit de overlegde stukken tot de conclusie gekomen dat een verzoek tot enquête aan het Hof van Justitie op zijn plaats is.

Een voorbeeld hoe transparant men is naar de burger. De burger heeft het recht inzage op te vragen in de jaarrekeningen. Na een bezoek aan Curoil met deze vraag krijgt FAS een brief van de advocaat van Curoil met de volgende mededeling:

In de tussentijd verzoek – en voor zover nodig sommeer – ik u zich te onthouden van het betreden van de gebouwen van cliënte – al dan niet vergezeld van een deurwaarder zoals u gisteren deed – met het kennelijke doel op sensationele wijze aandacht te vragen voor uw doel, wat dat ook moge zijn.

19 reacties op “Ingezonden: Verzoek tot enquête”

 1. @rwillems, inden de regering faalt en het parlament ook wie doet dan de controle?

 2. Haha Henk Pasman, goed geschreven en onderbouwd! Wel een vraag: geef ons ook nog even de naam van die advocaat? Goed voor de lijst van advocaten die de wet op vrijheid van meningsuiting niet respecteren!

  @Willems R, met alle respect: je gezwets raakt kant nog zoals zovelen al tijden proberen je zeggen, mocht je dat vooralsnog ontgaan. De meesten negeren je, maar we zijn ook jou onverhulde doodsbdreigingen op https://www.versgeperst.com/nieuws/164695/ingezonden-open-brief-aan-het-volk.html ook nog niet vergeten. Willems R., op 21-07-2012 om 20:09 schreef:

  “Kijk (naam bij redactie bekend), geloof mij, jij raakt MP Schotte niet , maar indien jij besmeurd wordt, vooral indien jij iets uit jouw leven te verbergen heeft, ga je eraan met geheel jouw huishouding en familie.”

  Ik kan hieruit maar 1 conclusie trekken: je bent helemaal van het padje af.
  Denk je echt dat we jouw commentss, zoals nu ook alweer hier, nog serieus moeten nemen?

 3. Je komt aandragen met eigen wetten en regelingen om dit land wederom in jullie macht te krijgen. Die periode is voorbij, dat moet je nu toch wel gaan beseffen. Hoe jij het Statuut ook zou willen interpreteren: De Staat en het Volk bepalen zonder meer bij ongeregeldheden en de zeggenschap van welke groeperingen dan ook, hoe goed ook bedoeld, is ondergeschikt , in dit geval, aan de aangestelde Kabinet Hodge, het Parlement en het Volksmacht, die FAS noch jij of wie dan ook nodig heeft . Niet het OM of welke groepie dan ook gaan op de regering of parlements stoelen zitten om te bepalen wat verkeerd of goed is, dat is hun plekje geenszins; zij zijn en blijven buitenspel!. Een fatsoenlijk Staats beleid en dat is die van Hodge wel, moet deze soort discrepanties een geduchte halt toeroepen en de macht naar zich toe trekken; Mocht kabinet Schotte gefaald hebben, dan is het aan het Parlement en de regering te beoordelen en niet aan anarchisten, die kost wat kost op de stoel van de Staat willen gaan zitten om te kunnen beoordelen. Dàt recht hebben zij nooit en jij ook niet Pasman. FAS heeft duidelijk in het verleden laten zien dat zij geen enekele verantwoordelijkheid waardig is, té laag in mentaliteit en in het handelen om te vernietigen. HetPapiaments Volk zal waken en zal optreden indien noodzakelijk en niemand anders Pasman!

 4. CURAÇAO – Nutsbedrijf Aqualectra gaat de komende week de stroomvoorziening in enkele wijken weer onderbreken wegens onderhoudswerkzaamheden. “Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden binnen de genoemde tijd uit te voeren en het ongerief tot een minimum te beperken”, meldt het nutsbedrijf.

 5. @Willems R alias R. Willems

  man, man wat een gezwets

 6. @ Willempie. Je valt uit de boot met jouw dubbele bodem gezwets. Het is over en uit, voorbij het Papiaments Volk kom jij niet! Wij zullen erover waken, dag en nacht!

  En wat is nu inhoudelijk je antwoord? Ik vermoed, dat alle forummers dat van je zouden willen weten na je reacties in de trant van “een lantaarnpaal is ook van ijzer”. Er wordt door niemand gewaakt en het is ook niet nodig zoals het waken over onze democratie en dat de Staten doen waarvoor ze zijn en dat heeft heel goed geholpen.

 7. @Tuna,

  Neen, Tuna ik heb geen familie die Hans heet. Jij doet goed, indien jij toch iets wil kwijt raken, moet je je te richten tot FAS en zijn leiders met jouw onzinnigheid. Immers zij hebben de onverdraagzame fascistische mentaliteit om fanatiek te spitten, waarheid of geen waarheid van andere op straat te gooien met het doel om te vernietigen

 8. Van: “Rudy Willems”
  Aan: “Rudy Willems”
  Onderwerp: Re: Vers Geperst
  Datum: zondag 17 februari 2013 14:28

  17/02/2013

  @Henk Pasman,

  Het ligt aan de aangestelde Zaken en Takenkabinet om een mogelijke slecht beleid te onderzoeken, om vervolgens het land vlot te trekken om verder vooruit te kunnen uit de impasse. Een groepering als FAS als groep, remt vooruitgang van Land en volk af en draagt tot niets bij dan eigen prestige en waan. De belangen van land en volk hebben voorrang en niet de bemoeienissen van een groepje als FAS. De zeggenschap van FAS dient daarom hiërarchisch gezien te worden, niet meer en niet minder, omdat dit land een regering én een Parlement heeft. FAS is noch een regering noch een Parlement en moet zoals het hoort en past, die bevoegdheden over laten aan de democratische Staat. Een democratische Staat als Curaçao met een geldige regering en Parlement laat alleen maar onwaardigheid en zwakte zien, wanneer zij zich door groeperingen als FAS laten ringeloren, ipv hen geduchtig op hun nummer te zetten, desnoods verjagen als orde onderkruipers.
  Het wordt de aller hoogste tijd, dat dit land vooruit moet en dat het OM en FAS drastisch niet mis te verstaan op hun nummer gezet moeten worden, opdat Parlement en regering armslag krijgen om te kunnen functioneren om dit land vooruit te krijgen. Zo nodig zal het OM hervormd moeten worden om de juiste mentaliteit op de juiste plaats te krijgen en wat FAS betreft, zonder ommetjes wandelen sturen. Dat is wat Hodge wil in zijn aanvang toespraak, maar dan hij het ook doen of aan anderen laten om dit land krachtig aan te pakken.
  Kabinet Hodge en het parlement staat hiervoor in en moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de weg vrij te krijgen uit de impasse om nieuwe wegen te kunnen openen voor vooruit gang en progressie en geen betutteling of afremming meer dulden of ondergaan van wie dan ook.
  Zoals het nu gaat, staat FAS boven regering én Parlement wat neerkomt op opruiïg anarchisme en dat lokt het Curaçaos volk als een gedegen volk uit zijn hoek naar buiten. Dat Hodge en de zijne en alle anderen het goed zal beseffen! Curaçao is ontwaakt en moét vooruit nù.

  @Rignald,

  Hoeveelste poging is het niet van jullie om de vervlogen traditionele macht weer terug te krijgen? Het is voorbij Rignald, dit Eiland zal geregeerd worden door Papiamentstalige en niet anders. Jullie enquête zal als een gieter aflopen.Jij weet beter dan ik, wie de criminelen hier op het Eiland zijn en waarom.

  Overigens gaat niet om criminelen te pakken, het gaat om het Eiland te ontregelen en om zeep te helpen. Let eens goed op, deze enquête vlieger zal niet opgaan, en het OM en Frente Sivil zal grondig doorlicht worden, de angel moét eruit: dat is de kracht van de Papiamentstaligen.

  Is de Regering Schotte in fout gegaan, dan is het werk voor Hodge om klaarheid te brengen, daarom zijn ze aangesteld en het OM moet afblijven en de straat criminelen pakken en allemaal buiten trappen, die het Eiland onveilig maken ook diegene met een Nederlands paspoort, dat draait het om, Rignald, aanpassen of oprotten!

  Uw zoekbewerking – @Rignald, Hoeveelste poging is het niet van jullie om de vervlogen traditionele macht weer terug te krijgen? Het is voorbij Rignald, dit Eiland zal geregeerd worden door Papiamentstalige en niet anders. Jullie enquête zal als een gieter aflopen.Jij weet beter dan ik, wie de criminelen hier op het Eiland zijn en waarom. Overigens gaat niet om criminelen te pakken, het gaat om het Eiland te ontregelen en om zeep te helpen. Let eens goed op, deze enquête vlieger zal niet opgaan, en het OM en Frente Sivil zal grondig doorlicht worden, de angel moét eruit: dat is de kracht van de Papiamentstaligen. Is de Regering Schotte in fout gegaan, dan is het werk voor Hodge om klaarheid te brengen, daarom zijn ze aangesteld en het OM moet afblijven en de straat criminelen pakken en allemaal buiten trappen, die het Eiland onveilig maken ook diegene met een Nederlands paspoort, dat draait het om, Rignald, aanpassen of oprotten – heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd

  @Eénzijdige-Onbewuste-Schapen-Mentaliteit (EOSM).

  Na zoveel ondubbelzinnige aantijgingen, slaapt het OM of zijn jullie meer attent dan het OM, of deugt het OM dan niet? Is er een verklaring hiervoor?

  Mijn indruk is; de massa niet zelfdenkend, maar lijdt voortdurend onbewust en schaamteloos aan een bepaalde vretende psychose.

  Thans worden jullie geregeerd door specialisten en deskundigen, en het enthousiasme ontbreekt net als bij Schotte, wat willen dan of zien jullie dat zelf niet in?

  De roer moet noodzakelijk omgegooid worden, met domme anarchisten komt het Eiland ook geen stap verder, wordt alleen erger. Ga Karnaval vieren misschien ligt jullie dat beter!

  @Tuna,

  Neen, Tuna ik heb geen familie die Hans heet. Jij doet goed, indien jij toch iets wil kwijt raken, moet je je te richten tot FAS en zijn leiders met jouw onzinnigheid. Immers zij hebben de onverdraagzame fascistische mentaliteit om fanatiek te spitten, waarheid of geen waarheid van anderen op straat te gooien met het doel om te vernietigen

 9. Wat een vruchtbare discussie voeren we weer met z’n allen.

 10. Willems, alweer dictatuur:
  moet deze soort discrepanties een geduchte halt toeroepen en de macht naar zich toe trekken.
  Fundashon Akshon Sivil is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, zie webside akshonsivil.com.
  Willems kan ook niet lezen; waar gaat het over:
  Conclusie van FAS is dat bij deze nv’s, die tezamen de zogenaamde energiekolom van Curaçao vormen, er vele zaken structureel mis zijn.
  Het enige wat FAS in dit geval gedaan heeft dit aankaarten bij het Openbaar Ministerie.
  Het is nu aan het Hof van Justitie om hiermee verder te gaan, zowel het Openbaar Ministerie als het Hof van Justitie beoordelen op basis van de aangedragen punten of dit voldoende basis is een enquête onderzoek in te stellen.
  Het OM is tot de conclusie gekomen dat er voldoende materiaal is om dit neer te leggen bij het Hof.
  Hieruit zal wel blijken of men zich wel of niet aan de regels van onze wetten heeft gehouden.
  In onze democratie kan nu eenmaal een ieder “aangifte” doen van misstanden.
  Willems, dat is niet alleen voorbehouden aan bijvoorbeeld een parlement of een regering, maar aan ons allemaal.
  De enige voorwaarde is dat het op democratische wijze plaats vind.
  Daarnaast is onze democratie gebaseerd op het spreiden van de machten:
  wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende.
  Heeft men zich aan de regels gehouden dan is er niets aan de hand en zoniet dan zal de rechter dat wel beoordelen.
  Als de burger problemen heeft met het bestuur van de overheid, dan kan gebruik gemaakt worden van de landsverordening openbaarheid van bestuur.
  in dit geval gaat het over het besturen van vennootschappen en daarvoor is de enquête mogelijkheid gemaakt.
  Wij burgers op dit eiland willen wel elke dag stroom uit ons stopcontact kunnen halen en dat zal steeds moeilijker worden bij een “failliet” Aqualectra.

 11. Overigens Willems, waarom heet je steeds anders. R Willems of Willems R? Of heb je nog meer namen waaronder je inzend.

 12. Willems weet absoluut niet hoe het werkt, verder vindt hij nieuwe volken uit, het Papiaments volk waar nog nooit iemand van gehoord heeft, ik als makamba spreek Papiaments, hoor ik dan ook bij Willems zijn volk? Verder wat waan en overduidelijke paranoia in zijn altijd onbegrijpelijke stukjes proza. Je doet je mensen geen recht met zo een continue ten toon spreiding van onkunde en domheid Willems. Waarom kom je hier geen partij oprichtten om het allemaal te doen zoals het volgens jou hoort? Mocht het kabinet Schotte gefaald hebben zeg je, nou Willems als je daar nu nog steeds niet van overtuigd bent dan klopt er echt niet iets bij je.

 13. @ Zorro,

  Je valt uit de boot met jouw dubbele bodem gezwets. Het is over en uit, voorbij het Papiaments Volk kom jij niet! Wij zullen erover waken, dag en nacht!

  @Pasman,
  Je komt aandragen met eigen wetten en regelingen om dit land wederom in jullie macht te krijgen. Die periode is voorbij, dat moet je nu toch wel gaan beseffen. Hoe jij het Statuut ook zou willen interpreteren: De Staat en het Volk bepalen zonder meer bij ongeregeldheden en de zeggenschap van welke groeperingen dan ook, hoe goed ook bedoeld, is ondergeschikt , in dit geval, aan de aangestelde Kabinet Hodge, het Parlement en het Volksmacht, die FAS noch jij of wie dan ook nodig heeft . Niet het OM of welke groepie dan ook gaan op de regering of parlements stoelen zitten om te bepalen wat verkeerd of goed is, dat is hun plekje geenszins; zij zijn en blijven buitenspel!. Een fatsoenlijk Staats beleid en dat is die van Hodge wel, moet deze soort discrepanties een geduchte halt toeroepen en de macht naar zich toe trekken; Mocht kabinet Schotte gefaald hebben, dan is het aan het Parlement en de regering te beoordelen en niet aan anarchisten, die kost wat kost op de stoel van de Staat willen gaan zitten om te kunnen beoordelen. Dàt recht hebben zij nooit en jij ook niet Pasman. FAS heeft duidelijk in het verleden laten zien dat zij geen enekele verantwoordelijkheid waardig is, té laag in mentaliteit en in het handelen om te vernietigen. HetPapiaments Volk zal waken en zal optreden indien noodzakelijk en niemand anders Pasman!

  @ Ikke,
  Met betrekking tot de volksmacht, dus democratie zijn FAS en het OM en welke groepring dan ook bij deze aangelegenheid een ramp voor land en natie zijn door niet erkenning van de Volksmacht en op eigen initiatief met de scepter te gaan zwaaien. Noch land noch natie heeft behoefte aan hun bevindingen. De Staat, de regering en het Parlement bepalen en mocht zij niet deugen, dan moet er verkiezingen komen en geenzins lapmiddelen door inferieure groeperingen! Hodge en het Papiaments Volk bepalen, hoe goed anderen het ook menen!

 14. Zeg Willems, had jij een familielid die Hans heette?
  Zegt de kreet “Rechtsstatelijkheidsfascisme” je iets misschien?
  Deze Hans schreef ook allemaal van die vreemde bezijden de realiteit staande stukken.

 15. Willems R, begrijpt niets van onze democratie en moet eens opnieuw het statuut, de grondwet en de staatsregeling doornemen Probeer eens te begrijpen wat daarin staat en waar een burger in onze maatschappij allemaal het recht toe heeft. Volg een cursus recht en staatsrecht.
  Misschien dat je dan begrijpt dat woorden als verjagen, geen betutteling of afremming meer dulden of ondergaan van wie dan ook, niet passen in onze democratie!
  Willems R. dat is dictatuur. Blijf af van onze rechten en die zal ik mij zeker niet laten afnemen.

 16. Vreemd verhaal van Willems R.
  De door het OM gevraagde onderzoeken betreffen een periode met aan andere regering dan de huidige.
  Dat de democratie t.g.v. het willens en wetens op een zijspoor zetten van de staten niet goed functioneerde weten we allemaal en was een van de redenen de regering Schotte aan de kant te zetten.
  De huidige regering moet zich bezig houden met regeren en de toekomst.
  Geen tijd verspillen aan onderzoeken, zeker niet met een staten waarvan een groot gedeelte van de leden ook deel uitmaakte van de regering Schotte.
  Het nu aangekondigde onderzoek zal waarschijnlijk worden uitgevoerd door personen die de expertise hebben te beslissen in hoeverre er sprake is geweest van onbenul, foute interpretatie of strafbare feiten en zijn hopelijk niet politiek beinvloedbaar.
  Als een dictatoriale regering controle door de staten onmogelijk maakt, hebben wij als burgers, eigenaren van ons land en benadeelden toch nog een middel de verantwoordelijken op het matje te roepen.
  Dat is democratie.

 17. @ Willempie. Daar waar daartoe aangewezenen grandioos falen is het goed, dat anderen hun verantwoordelijkheden wel nemen, waarmee ze zich niet plaatsen boven maar naast elkaar om misstanden aan te pakken en is er vanzelfsprekend geen sprake van anarchie maar van verantwoordelijke burgers. Zelfs is er geen sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid dus waar klets je over. Zelfs klokkenluiders hoe slecht je daarover mag denken hebben een morele verplichting jegens de burgerij, die door de wet geboden wordt, en we dachten, dat Wiels zo’n type was, maar die heeft zich steeds weer gediskwalificeerd als lafaard. Het is vooral goed dat buitenparlementaire instanties de civiele verantwoording gaan onderzoeken, zodat Hodge c.s. zich met landstaken kan blijven bezighouden, waarvoor toch al te weinig tijd is. Gezien de lopende onderzoeken naar Schotte c.s., die vermoedelijk nog een poos zullen duren, geeft aan dat Curacao goed bezig is om met een ondemocratisch en rampzalig verleden af te rekenen en derhalve de basis voor vooruitgang aan het leggen is. Ik hoop alleen, dat ze echt de criminelen zullen aanpakken op een passende wijze, die recht doet aan wat het volk in vele opzichten is aangedaan.

 18. en als de volksvertegenwoordigers falen zoals de laatste jaren is gebleken heeft de bevolking altijd FAS en het OM nog.

 19. @Henk Pasman,

  Het ligt aan de aangestelde Zaken en Takenkabinet om een mogelijke slecht beleid te onderzoeken, om vervolgens het land vlot te trekken om verder vooruit te kunnen uit de impasse. Een groepering als FAS als groep, remt vooruitgang van Land en volk af en draagt tot niets bij dan eigen prestige en waan. De belangen van land en volk hebben voorrang en niet de bemoeienissen van een groepje als FAS. De zeggenschap van FAS dient daarom hiërarchisch gezien te worden, niet meer en niet minder, omdat dit land een regering én een Parlement heeft. FAS is noch een regering noch een Parlement en moet zoals het hoort en past, die bevoegdheden over laten aan de democratische Staat. Een democratische Staat als Curaçao met een geldige regering en Parlement laat alleen maar onwaardigheid en zwakte zien, wanneer zij zich door groeperingen als FAS laten ringeloren, ipv hen geduchtig op hun nummer te zetten, desnoods verjagen als orde onderkruipers.
  Het wordt de aller hoogste tijd, dat dit land vooruit moet en dat het OM en FAS drastisch niet mis te verstaan op hun nummer gezet moeten worden, opdat Parlement en regering armslag krijgen om te kunnen functioneren om dit land vooruit te krijgen. Zo nodig zal het OM hervormd moeten worden om de juiste mentaliteit op de juiste plaats te krijgen en wat FAS betreft, zonder ommetjes wandelen sturen. Dat is wat Hodge wil in zijn aanvang toespraak, maar dan hij het ook doen of aan anderen laten om dit land krachtig aan te pakken.
  Kabinet Hodge en het parlement staat hiervoor in en moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de weg vrij te krijgen uit de impasse om nieuwe wegen te kunnen openen voor vooruit gang en progressie en geen betutteling of afremming meer dulden of ondergaan van wie dan ook.
  Zoals het nu gaat, staat FAS boven regering én Parlement wat neerkomt op opruiïg anarchisme en dat lokt het Curaçaos volk als een gedegen volk uit zijn hoek naar buiten. Dat Hodge en de zijne en alle anderen het goed zal beseffen! Curaçao is ontwaakt en moét vooruit nù.