CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.comzijn ingezonden brieven welkom. Vandaag geeft Nardy Cramm, detective van Curiel & Sharma Investigations, haar mening over bestuurlijke integriteit op Curaçao.

Hulde aan Fundashon Akshon Sivil (FAS). FAS en Ruben Suriel verzochten het OM een civiele enquête te starten over het beleid en de gang van zaken bij Integrated Utility Holding NV, Curaçao Oil NV en Curoil Gas NV en Refineria di Kòrsou NV. Hulde aan ook aan mr. Tielkemeijer (voormalig Officier van Justitie) die de handelswijze van politie en justitie openlijk aan de kaak stelt in het algemeen belang en in het belang van eenieder, die ooit terecht of onterecht met deze instanties te maken krijgt. Iedereen hier heeft wel zo’n geval in zijn vriendenkring, waarbij de meerderheid van de ‘good cops’ in naam en eer worden aangetast door een paar ‘bad cops’. Eveneens hulde aan het OM en de ministeries van Financien en Justitie, voor hun moed om de afgelopen corrupties van enorme omvang op een dergelijke schaal aan te pakken.

FAS is ons inziens zeer succesvol geweest draagvlak te krijgen en te houden de vorige corrupte regering Schotte omver te krijgen. Tielkemeijer houdt een scherp oog op politionele en Justitiële hygiëne. Minister van Justitie Nelson Navarro lijkt ook uiterst gemotiveerd. Ook Curiel & Sharma Investigations (CSI) ijvert al langere tijd voor een daadkrachtiger OM. We kunnen rustig stellen dat 2011 en 2012 wordt gekenmerkt door een totale afwezigheid van het OM. Misschien werden er wat bolletjesslikkers en dieven gepakt, maar weinig tot geen witteboordencriminelen. Het is in het belang van de samenleving signalen van stabiliteit af te geven dat niet alleen de onderlaag wordt opgepakt maar ook de personen die een gemeenschap horen te dragen. We voelen momenteel allemaal de gevolgen van hoe een kleine crimineel het ongestraft en zonder enige belemmering van de justitiële autoriteiten, het zover heeft weten te schoppen dat hij en de zijnen, Curaçao voor meer dan 600 miljoen gulden hebben weten leeg te roven. Het blijft uitermate teleurstellend dat Justitie geen ingebrekestelling kan worden opgelegd.

Gelukkig lijkt er een kentering te komen met de enquête, geïnitieerd door FAS en uiteindelijk gesteund door Justitie en Financiën. Maar daar waar de aanpak wordt verstevigd, wordt het ook tijd voor verdere politionele en justitiële hygiëne. Tielkemeijer breekt hiervoor een lans, vele advocaten zullen ongetwijfeld volgen. Ook Curiel & Sharma Investigations neemt de niet aflatende stroom informatie omtrent de handel en wandel van talloze Curaçaose politici, oplichters, fraudeurs en witteboordcriminelen onder de loep om vervolgens conclusies te trekken waar justitie en politie steken hebben laten vallen in procedures en onderzoek.

Curiel Sharma wil hier de kwestie-VDC aan toevoegen. In de knipselkrant vindt de geïnteresseerde een tijdslijn en dossier wat hier is gebeurd. Het laatste nieuws uit Amerika over deze kwestie, dateert slechts van 9 februari dit jaar. In een communiqué stellen Amerikaanse autoriteiten dat Curaçao selectief onderzoek doet. De Verenigde Staten suggereren onder meer dat er documenten zijn vervalst door Justitie op Curaçao.

Deze verdenkingen zijn de wet van oorzaak en gevolg. Het vertrouwen van de Amerikanen in de Curaçaose autoriteiten, is op z’n zachtst uitgedrukt, ernstig geschaad en men heeft nog vers in het geheugen dat de screening van de toenmalige kandidaat-ministers van Curaçao op een waar fiasco is uitgelopen. Misschien hier een cover-up, maar de Amerikanen zullen ongetwijfeld niet zijn vergeten dat door toedoen van de toenmalige regering van Curaçao, de inlichtingenadministratie van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) werd vervreemd en de leiding van deze dienst alsmede haar medewerkers, buitenspel werden gezet wegens een screening met een te hoog waarheidsgehalte. En wij hier op Curacao dienen met z’n allen te beseffen dat het hoofd van de VDC – Ed Gumbs – ondanks 3 gewonnen rechtszaken nog steeds niet is gerehabiliteerd en werkloos thuis zit.

Evenals ongeveer vijftien ‘te’ mondige VDC-medewerkers, die sinds mei 2012 betaald maar werkeloos op de bank zitten, evenmin zijn gerehabiliteerd en niet weten wat hen te wachten staat. De gevolgen van het vervangen van de toenmalige leiding en zijn 15 medewerkers door Schottes goede vriend en oud-agent Michael Römer, is tot op de dag van vandaag niet ongedaan gemaakt. Dit en talloze andere kwesties zal Amerika wat betreft het gebrek aan geloofwaardigheid van de toenmalige regering, op scherp hebben gezet.

Doch, de onderzoeksenquête naar Aqualectra, Curoil en Gas en Refineria di Kòrsou laat zien dat Justitie een begin maakt de zaken weer op te pakken. Het is een stap in de goede richting, net als de publicatie van Tielkemeijer. About time. Ook de kwestie-VDC verdient de hoogste prioriteit van het Openbaar Ministerie alswel van het Zittend Magistratuur (ZM). Want op dit moment hebben we geen geheime dienst meer, op een Schotte-vazal en enkele stilzwijgende personeelsleden na. Curacao heeft behoefte aan niet te intimideren crimefighters, niet aan politieke salamanders. We wensen het OM, FAS en Tielkemeijer veel moed, samenwerking en sterkte.

21 reacties op “Ingezonden: integriteit bij politie, Justitie en VDC”

 1. Wat je hier politiek ,stemmen ,onderzoeken, commissies ,Isla , en ga zo maar door
  ook onderneemt, er zal altijd ” zwarte rook ” uit de schoorsteen komen !,,,

 2. Zorro, Bobs, Rignald en talrijke anderen. Jullie zijn de goede luizen in de pels, gelet op stelselmatig terugkerende en steekhoudende argumenten op versgeperst.com en wellicht elders. Laat onze pen respectvol zijn naar hen die dat verdienen en vlammend naar hen die Curaçao in het ongeluk willen storten.

 3. @john zwerver, de group Peterson en vriendjes hebben zichzelf de afgelopen 2 jaar verrijkt met geld van de gemeenschap. De MFK/MAN/PS bende criminelen maakte graag februik van hun diensten. maak je geen zorgen indien de PAR hun in dienst zullen nemen zullen we wel ineens pro-PAR zijn.

 4. Nardy, hoeveel detectives heeft CSI op deze zaak gezet? Is het aangenomen werk tegen een vast bedrag met een vaste levertijd en wanneer moet jullie rapport klaar zijn? Of is het een job op basis van nacalculatie met een variabele levertijd?

 5. @Curaçao Civil Society Foundation, naar ik veronderstel, heer Terrance Peterson. De ingezonden brief van mijn vakcollega mevrouw N. Cramm, getuigt niet van enige partijpolitieke richting. Meer expliciet, mevrouw Cramm is op geen enkele wijze gelieerd aan een politieke partij nog maakt zij deel uit van actiegroepen en/of splintergroeperingen die er volgens u op uit zijn om misinformatie te verspreiden.

  Haar brief heeft wel alles te maken met haar opvatting dat er talrijke zaken mis gaan op dit eiland, waarbij nepotisme in alle geledingen van de samenleving hoogtij viert en een verlammende werking zichtbaar maakt op tal van terreinen.

  In uw vlugschrift maakt u denigrerende opmerkingen richting Akshon Civil (Ruben Suriel), Stichting Pro Pueblo en Frente Sivil en legt een als vanzelfsprekend verband tussen de bestuursleden van deze organisaties met Partido Antiá Restrukturá (PAR).

  Laat ik u er fijntjes aan herinneren dat Stichting Akshon Sivil, tot nu toe, de enige organisatie op dit eiland is gebleken, die in staat was om Justitie op dit eiland in beweging te brengen. Noch u, nog uw Curaçao Civil Society Foundation, kan zich hierop beroemen!

  Naar mijn bescheiden mening is het van geen enkel belang of de door u aangekaarte organisaties wel of niet PAR gelieerd zijn. Zelfs niet of men wel of niet op de subsidielijst staat van deze politieke partij.

  Het gaat ten slotte om het oordeel van het Gerechtshof. Niet meer maar ook niet minder.

  U gaat er prat op dat uw Stichting (onderzoeksbureau) beschikt over informatie over de afgelopen 20 jaar, maar u geeft niet aan wat die informatie inhoudt. Dat noem ik gemakshalve “hullen in nevelen”. Een andere aanduiding heb ik er niet voor.

  Tot slot. Uw vlugschrift herlezend hebbend, bekruipt mij het gevoel dat u dweept met het gedachtegoed van MFK.

 6. @ Curacao Civil Society Foundation. En jullie moeten gelieerd zijn aan Schotte en/of Wiels, want die reactie druipt ervan af. Veel geschreeuw en weinig wol zoals Wiels.

 7. @CCSF, Wees gewoon eerlijk en zeg dat je uit de MFK/MAN kant komt!

  en mbt haat. wat je oogst zal je ook zaaien! De haat die we op Curacao kennen is zelf geoogst door partijen zoals MFK, MAN en PS met enkele reden om het land leeg te roven. Wat we nu ook gezien hebben! Het feit dat jullie een crimineel en moordenaar als Schotte verdedigen zegt genoeg.. misschien kan Thierry Hernandez een rapportje voor jullie schrijven.. hij schijnt dit voor geld te doen en schrijft alles op wat je wilt horen!

  Vraag tegelijk hoe het zit met die GRATIS druktank! en prive fotograven, bodyguards etc

 8. @ Curacao Civil Society Foundation. De ingezonden stuk van Nardy Cramm (CSI) geeft aan dat er een heel politiek partijge neiging is bij haar analyse, vooral van de civiele enquete.

  Curiel & Sharma Investigations is een onderzoeksbureau dat zich heeft gespecialiseerd in corruptie, oplichting en (verzekerings)fraude, met als enig oogmerk: waarheidsvinding. Op geen enkele manier is CSI politiek of anders gelieerd. Zoals Tuna terecht stelde: het gaat om de inhoud, inzake de Curacaose Veiligheidsdienst VDC.

 9. Goh….moet ik heel wat jaartjes terug, Radulphus en omstreken… en wie hebben we daar: twee continu kwebbelende, altijd weer kattekwaad uithalende, steeds erbij willen horen, die rust storende kwelgeesten: de gebroeders Römer, best known to us in the know as Heckle and Jeckle. En dat is door die draaideur-criminele dwerg aan het hoofd van een (LOL!) “veliligheids”dienst gezet. Couldn’t cut it as a cop either, I guess… and the other says he’s a lawyer…..
  Well….. good luck, Korsou !

 10. Curaçao Civil Society Foundation, nooit van gehoord trouwens.
  Zijn het wel met een onderzoek eens maar niet dat het door FAS aanhangig is gemaakt begrijp ik dat goed?

  Dan hadden jullie het zelf moeten doen toch maar dan vanuit de eigen motivering. Maar jullie zijn het wel met het onderzoek eens lees ik, dan zie ik het probleem niet.
  Het is dus om het even wie het aanhangig maakt. Het gaat niet om de aanbrenger, het gaat om de inhoud die aandacht behoeft, en daar zijn steeds meer mensen, stichtingen waaronder nu dus ook Curaçao Civil Society Foundation, en het OM het mee eens.

  Jullie zijn niet politiek gemotiveerd en neutraal lees ik, weten jullie dat wel zeker, er wordt op de voorhand al flink verdedigt en aangevallen
  Jullie hebben info over 20 jaar, is het iets waar je niets mee kan, anders hadden jullie dat toch al gedaan? Ik begrijp niet waar dat dus over gaat in dit verband.

 11. De ingezonden stuk van Nardy Cramm(CSI) geeft aan dat er een heel politiek partijge neiging is bij haar analyse, vooral van de civiele enquete. Onze stchting staat geheel neutraal van de lokale partijpolitiek. Wij zijn noch pro MFK noch PAR.We kijken naar het juridisch systeem en wie betrokken zijn bij deze enquete. De aangever is de Stichting Akshon Sivil (Ruben Suriel) gelieerd aan de Stichting Pro Pueblo en de Stichting Frente Sivil. Waarvan de bestuurders reeds iaren gelieerd zijn aan de partij PAR. De poroblemen voor Schotte begonnen duidelijk toen PAR met zijn 8 gewonnen zetels niet opgenomen werden in de regeringscoaltie.Toen barstte de bom voor PAR en werden alle mogelijke legertjes vanuit de Media tot aktiegroepen opgeroepen om Gerrit Schotte te laten verdwijnen Dit gebeurde het sterkst door MISINFORMATION Wij merken aan onze medeschrijvers dat ze ook weinig van de gebeurtenissen afweten. Onze Stichting is ook een onderzoekbureau en wij hebben informatie vande afgelopen 20 jaar.Deze misinformation heeft duidelijk een sterke haat tegen Schotte ontwikkeld .Wij zijn ook voorstander van een civiele enquete maar wij hebben informatie van de 3 betreffende stichtingen die dit wegens partijpolitieke redenen doet. Het Hof zal dit ook uitvinden.Om te zeggen (zoals Nardy Cramm doet) dat deze jongen in 2 jaar tijd NAf. 600miljoen heeft laten verdwijnen is zeer onprofessioneel.Dit is MISINFORMATION zonder enige achtergrond of details En dan willen wij de Jaarrekeningen van de 3 Stichtingen hebben ook om konfirmeren wie of welke bedrijf hun in de laatste 2 jaar heeft gefinancierd/gesponsord. Bedrijven die ook gelieerd zijn aan een politieke partij en het volk slikt al deze bewuste MISINFORMATION.

 12. Het is nu aan o.a. het OM om het vertrouwen van de bevolking terug te krijgen. Maar of dat snel gebeurt is altijd maar weer de vraag. Onze clown Schottegaatweg zal er alles aan doen om de hele rechtsgang of te vertragen of te torpederen. Zolang er in het OM nog een grote vriendjes politiek en klasse justitie heerst, zal het moeilijk worden. Maar nu de schoonmaak aan de gang is moeten we zoveel mogelijk openbaar maken. Via de KKC ( knipselkrant Curacao) hebben we al een flink dossier aan gaande het VDC aangelegd.
  Zie: http://www.kkcuracao.com/dossiers/dossier-veiliheids-dienst-curacao-vdc/

  Zolang de media blijft schrijven en raporteren houden we de vlam brandend. Waarbij het OM gedwongen kan worden om de grote schoonmaak door te zetten.

 13. In het dossier van de Knipselkrant Curacao vond ik het volgende interessante artikel: http://www.rnw.nl/caribiana/article/vdc-2010-bezorgd-dat-premier-informatie-zou-weghalen van de advocaat van Gumbs en Winklaar:

  “De Veiligheidsdienst van Curaçao (VDC) had in 2010 zoveel belastende informatie in bezit dat zij ernstig bezorgd was dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst.

  Dat zegt advocaat Melrose Bloem. Zij vertegenwoordigt de netwerkbeheerder van de VDC, de heer Winklaar, die door Schotte in januari 2012 de toegang tot de dienst werd ontzegd. Dat gebeurde eerder – in oktober 2010 – ook al met het toenmalige hoofd van de VDC, Edsel Gumbs, die zich ook door mr. Bloem laat vertegenwoordigen.

  Afgelopen vrijdag beschuldigde de minister-president beide medewerkers van de VDC van het plegen van een coup: zij zouden gezamenlijk met nog twee andere medewerkers van de veiligheidsdienst vergaderd hebben met het oogmerk om de regering ten val te willen brengen.

  Fair play
  Bloem stelt dat haar cliënt niets weet van een coup. “Voor zover ik weet is daarover ook niets gedocumenteerd. Mijn cliënt is ook niet aangehouden. In het kader van fair play zou het de minister sieren als hij mijn cliënt zou ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht zodat hij zich tegen de openbare beschuldigingen kan verdedigen.”

  Er zijn volgens de advocaat wel meer opmerkelijk zaken te noteren over het optreden van Schotte in het parlement. “Schotte ontkende dat het adjunct-hoofd van de VDC geïntimideerd zou zijn geweest zoals mijn cliënt heeft verklaard. “Ik heb de emailwisseling daarover onder ogen gehad. En dat weerlegt de verklaring van de premier.

  Aangifte
  Volgens de advocaat is het vreemd dat de premier in het parlement geen melding heeft gemaakt van de aangifte van Winklaar bij de landsrecherche. “Mijn cliënt is in opdracht van crisismanager Franklin Calmero en het nieuwe hoofd van de dienst Michael Romer tot twee maal toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden te verstrekken. Ook heeft Winklaar gezien dat er gegevens gekopieerd zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij mensen de deur uitlopen”, zegt Bloem.

  “Het lijkt erop alsof premier Schotte bewust informatie aan de Staten achterhoudt. De aangifte van deze strafbare feiten door Winklaar is toch van groot belang in deze zaak”, aldus Bloem.”

  Niemand heeft enige fantasie nodig om verder in te kunnen vullen wat hier in gebeurd……
  Het feit dat Romer nog op zijn plaats zit en de rest van de integere VDC mensen niet, is e blijft onverteerbaar.

 14. Hoe lang zal die zaak dos santos duren? volgens mij zijn ze er al jaren mee bezig!

 15. @ Zorro, naar verluidt schijnen de rechters -na de 3 gewonnen kort gedingen tegen zijn toegangsontzegging door Schotte himself- de zittingen van zijn bodemprocedure keer op keer uit te stellen. Dit proces speelt zich echter af achter gesloten deuren, dus ook de media kan hierop geen toezicht houden 🙁

 16. Laten we wakker blijven: Op dit eiland is onprofessionaliteit regel. Zelfs het alarmnummer 911 wordt hier niet opgenomen. Zonder de hulp van de Blanken (Makambas) glijdt dit Caribisch Afrika, langzaamaan af naar het niveau van haar moedercontinent: Subsaharaal Afrika…
  En boos dat ze worden als je dit zegt! Oei! Maar ze (ik bedoel de YDK gedefinieerd door Wiels) ‘voeden’ hun kinderen op alsof het honden zijn en de slaafse mentaliteit: luisteren of ransel! wordt er door henzelf met harde hand ingetrapt. Gevolg: chinese, nederlandse, hindoestaanse en joodse kindertjes zijn op 4 jarige leeftijd al 2 x zo slim en bijdehand dan hun YDK leeftijdgenoten. Moraal van het verhaal: zonmder ingrijpen van nederland, zal het bij wat geroep blijven, maar gebeurt er nooit wat. Gerrit Schoote verdient de cel, dat weten we. Ik bezweer je dat deze man eerder nogmaals president wordt, dan dat hij de cel ingaat!

 17. Nardy, je zal het er toch mee eens zijn, dat de heer Gumbs al lang terug op zijn plek had moeten zitten dus is de vraag waarom nog steeds niet.

 18. Er wordt verdomd slordig met de Rechtsstaat omgegaan en ik vraag me af of het niet dringend tijd wordt dat Het College van Procureurs-Generaal in Nederland, een ernstig gesprek aangaat met hun collega’s op Curaçao. De lijst met hiaten in het optreden van justitie op Curaçao wordt langer en langer. Bovendien verwacht ik er niet veel van dat het OM een krachtig signaal afgeeft aan de bestuurders van dit land, in relatie tot het gebrekkige functioneren van o.m. de politie, aangezien het OM zelf uiterst gebrekkig functioneert. Het bewaken van de rechten van de burger (dus ook verdachten) tegen dwang en willekeur van de overheid, lijkt steeds meer een particulier thema te worden, waarmee ik bedoel dat burgers moeten vechten voor hun veiligheid i.p.v. vertrouwen hebben in een overheid die hen beschermt. Navarro heeft wat dat betreft nog geen ene donder laten zien, ondanks zijn persconferentie medio januari j.l. waarin hij stelde: “action in three months”. Hij moet wel heel snel zijn voordat dit kabinet haar activiteiten beëindigd. Momenteel vind je elke week op Facebook wel een artikeltje waarin men duiding geeft aan de succesjes van de lokale politie. De reacties liegen er niet om. De burgerij raakt momenteel al opgewonden wanneer er één vogel in het net beland en geeft daar massaal uiting aan. En owee als je de gevoelens van euforie tempert!

 19. De huidige VDC situatie is inderdaad schrijnend. VDC Hoofd Gumbs zit -ondanks 3 gewonnen rechtszaken- sinds november 2010 thuis. Daarna volgde al gauw een netwerkwerkbeheerder die niet wilde zwichten onder Schotte’s bevelen en publiekelijk door hem aan de schandpaal werd genageld, doch zich niet nader kon verdedigen vanwege zijn geheimhoudingsplicht. En niet lang hierna volgde de rest, 15 uiterst capablele en trouwe VDC-medewerkers, die inmiddels va mei 2012 werkeloos op de bank belandden.

  Dit alles omdat Schotte geen screenings blieft en Schotte-vazal, tevens onbemind ex-cop Micheal Romer, die zelf ook niet door de screening kwam, zijn felomstreden interim plekje wenst te behouden…. Waardoor Curacao feitelijk daarmee geen integere Veiliheidsdienst meer heeft. Een groot onrecht en een regelrechte schande to be continued.

 20. Het respect voor onze Openbare Ministerie is volkomen kwijt om de simpele reden dat al breng je ze een zaak op een zilveren schotel je altijd te horen krijgt dat er geen materiaal is of niet gebnoeg persoeel of een of ander excuus om er niet aan te beginnen.
  Ik begin echt te denken dat er hier sprake is van klasse justitie want ondans alle bewijzen en klachen vooral van de MOT tegen politici gebeurt er toch niks of men is bang voor represailles wat mij eerder lijkt.
  De enige maner om ze in beweging te krijgen is door mddel van de publieke opinie en dat zal ik blijven doen want ik dacht altijd dat wij in een democratische rechtstaat leefden alleen begin ik nu mijn twijfels te krijgen.

 21. Ik wil niet pessimistisch noch optimistisch maar realistisch zijn. Ik met velen ben benieuwd wat er na wellicht jaren van onderzoek aan de oppervlakte komt wat betreft strafbare feiten en welke passende straffen er uitgedeeld zullen gaan worden. Dat verdient het volk om te weten. Deze kleine stap is slechts een beginnetje, maar zal politie en justitie door zelfinzicht en zelfbewustzijn in staat zijn en durven om te doen wat ze hadden behoren te doen of hebben ze zelf boter op hun hoofd?!