CURAÇAO – Politie en justitie plegen in hun onderzoek misdrijven en dat moet consequenties hebben voor de betrokkenen. Dat verklaart advocaat Wouter Tielkemeijer tegenover Radio Hoyer 2. Tielkemeijer is de advocaat in de zaak van de goudroof.

Tielkemeijer wil met zijn aangifte van valsheid in geschrifte in verband met de goudroof meer dan alleen zijn client vrijpleiten. De voormalig Officier van Justitie wil er ook de onprofessionele houding van politie en justitie mee aan de kaak stellen.

Laks
De handelswijze van politie en justitie is volgens Tielkemeijer in strijd met de bedoeling van de wetgever. De advocaat doelt op de luie en lakse werkwijze door een normale huiszoeking een spoedhuiszoeking te noemen en zo te ontkomen aan veel papier- en schrijfwerk.

Snel
Als vervolgens ook nog eens leugens op papier, oftwel valsheid in geschrifte, worden verkondigd, dan vindt Tielkemeijer het te gek voor woorden worden en moet dat aangekaart worden bij het Openbaar Ministerie. Hij vindt, in dit specifieke geval, niet dat een zaak wordt gemanipuleerd om de zaak rond te krijgen, maar om snel te kunnen werken en niet geen onnodige tijd te verliezen.Volgens de advocaat zijn bij geen van de huiszoekingen de formaliteiten op correcte wijze nageleefd.

Wouter Tielkemeijer in gesprek met Rick Hart van Radio Hoyer 2:

18 reacties op “Tielkemeijer: politie en justitie onprofessioneel”

 1. RIP Wouter Tielkemeijer..

  Jammer dat je daarna criminelen ging verdedigen..

 2. @MitarBlankie, ja, datzelfde winkeldiefje was minister en diplomavervalser.
  De lijst is lang, maar we moeten ervoor zorgen dat we het niet vergeten.
  Wat de laatste 2 jaar is gebeurd moeten we net zo goed levend houden als wat 200 jaar geleden gebeurd is. De impact van recente geschiedenis is groter.

 3. M’n beste Phillip, het bericht van mij was namens Johnny Wanderer. Hij kon het niet plaatsen ivm zijn reis naar NL.

  Maar jouw reply komt zeer zeker bij hem in de bus.
  Ben het wel eens met jouw reply.

 4. @Philippe Maaskant, je lijstje is weer langer geworden. Niet aanbranden, je gaat anders op MitarBlankie lijken die meent steeds de zorgen van Curaçao op zijn eigen spelersbord te moeten leggen.

  Nog één vraag? Dat winkeldiefje was toch ook een HBO diploma vervalser?

 5. @Black Lion (Knipselkrant Curacao)
  Zou het graag met je eens zijn, maar we zijn wel op Curacao.

  Daar kan de ISLA doorgaan met zaken die in strijd zijn met de vastgestelde milieu eisen.
  Daar zitten mensen thuis die volgens de rechter hun baan bij de overheid terug moeten.
  Daar worden “regelingen” gemaakt voor een minister van Financien met belastingschulden.
  Daar wordt de meerderheid van de Staten het recht tot vergaderen ontzegd.
  Daar kan een winkeldiefje minister worden.
  Daar kan een minister van justitie zelf ingrijpen in rechtszaken.
  Daar kan zonder wettelijke regeling een toeslag op de benzineprijs komen.
  Daar kan gratis onderwijs ingevoerd worden zonder wetgeving of geld.
  Enzovoort, enzovoort…

  En ja… daar worden ook procedurefouten door politie en justitie gemaakt.
  Helemaal eens, we moeten het allemaal verbeteren, maaar….
  Graag wel eerst de boeven vast…

  Er is een gezegde: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.

 6. Tielkemeijer, wat heeft u gedaan tegen de corruptie van Curacao toen u bij het OM zat?

 7. Namens: Johnny Wanderer

  @Philippe Maaskant. De eerste alinea van je laatste betoog is juist weergegeven. Ik voeg er aan toe dat voor het binnentreden in een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner een bijzondere schriftelijke machtiging is vereist, onverminderd het bepaalde in het vierde lid Wetboek van Strafvordering. De rechter of de rechter-commissaris, die bevoegd is tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner zijn van het vereiste van een machtiging, vrijgesteld.

  De Wet heeft spelregels vastgesteld waaraan het optreden van opsporingsambtenaren, in de meest brede zin van het woord, moet voldoen. Zou men dat aan de laars lappen, is er sprake van ernstige schending van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en leidt, (zou moeten leiden) tot consequenties richting betrokken opsporingsambtenaren. Bovendien heeft het onherstelbare vormfouten in het opsporingsonderzoek tot gevolg.

  Jouw opmerking dat we realistisch moeten blijven en dus “koehandel” (mijn benadering) mogen drijven met de rechten van de verdachte, omdat we het op Curaçao nou eenmaal moeten doen met de mensen die we hebben, stuit op ernstige bezwaren mijnerzijds. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. In een rechtsstaat worden burgers (jij en ik) door wetten beschermd tegen de macht van de Staat, anders zou onze rechtszekerheid volkomen zijn overgeleverd aan willekeur.

  Dat de Raad voor de Rechtshandhaving terecht constateerde dat er allerlei competentieproblemen zijn in verband met het opnemen van aangiften van eenvoudige misdrijven bij de wijkteams, is weliswaar juist en voorspelbaar, maar de burger kan daar niets mee. De burger zou er ook geen boodschap aan moeten hebben dat er sprake is van taalproblemen en materiële en formele gebreken in het proces-verbaal, zoals het onvoldoende opnemen van delict bestanddelen. De burger moet er vanuit kunnen gaan dat elke algemeen opsporingsambtenaar beseft dat, om een voorbeeld te noemen, bij diefstal, de wederrechtelijkheid in het proces-verbaal tot uiting wordt gebracht.

  Ik vind jouw opmerking dat wij lokale realiteiten moeten meewegen, ongehoord. Je geeft hiermee een expliciete vrijbrief af voor een zeer ernstige aantasting van de rechtsstaat.
  Ik roep al jaren dat het onderdeel proces-verbaal en de toepassing van de elementen van Strafrecht en andere wetten, het stiefkind is van de politieopleiding. Ik ben er ook van overtuigd dat officieren van justitie oogluikend toestaan dat er op papier wordt gerotzooid en het zou mij niet verbazen dat zij hun requisitor in het strafproces moedwillig bijschaven om maar geen vrijspraak te vragen.

  Tot slot.
  Richt je pijlen op het OM dat een krachtig signaal zou moeten geven aan de bestuurders van dit land, in relatie tot het gebrekkige functioneren van de politie op dit terrein en bewaak de rechten van de burger (ook de verdachte) tegen dwang en willekeur van de overheid.

 8. Politie en Justitie werkt nog steeds net zo onprofessioneel als toen Tielkemeyer er was. Tielkemeyer beschrijft zijn eigen falen en heeft niets gedaan om Justitie en Politie efficient en op een correcte manier te laten werken, toen hij daartoe de mogelijkheid had. Hij is mede schuldig aan het feit dat het publiek zo weinig vertrouwen en respect heeft. En nu heeft hij een grote bek. Moet zich schamen.

 9. @Philippe Maaskant. De eerste alinea van je laatste betoog is juist weergegeven. Ik voeg er aan toe dat voor het binnentreden in een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner een bijzondere schriftelijke machtiging is vereist, onverminderd het bepaalde in het vierde lid Wetboek van Strafvordering. De rechter of de rechter-commissaris, die bevoegd is tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner zijn van het vereiste van een machtiging is vrijgesteld. De Wet heeft spelregels vastgesteld waaraan het optreden van opsporingsambtenaren, in de meest brede zin van het woord, moet voldoen. Zou men dat aan de laars lappen, is er sprake van ernstige schending van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en leidt, (zou moeten leiden) tot consequenties richting betrokken opsporingsambtenaren. Bovendien heeft het onherstelbare vormfouten in het opsporingsonderzoek tot gevolg.

  Jouw opmerking dat we realistisch moeten blijven en dus “koehandel” (mijn benadering) mogen drijven met de rechten van de verdachte, omdat we het op Curaçao nou eenmaal moeten doen met de mensen die we hebben, stuit op ernstige bezwaren mijnerzijds. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. In een rechtsstaat worden burgers (jij en ik) door wetten beschermd tegen de macht van de Staat, anders zou onze rechtszekerheid volkomen zijn overgeleverd aan willekeur.

  Dat de Raad voor de Rechtshandhaving terecht constateerde dat er allerlei competentieproblemen zijn in verband met het opnemen van aangiften van eenvoudige misdrijven bij de wijkteams, is weliswaar juist en voorspelbaar, maar de burger kan daar niets mee. De burger zou er ook geen boodschap aan moeten hebben dat er sprake is van taalproblemen en materiële en formele gebreken in het proces-verbaal, zoals het onvoldoende opnemen van delict bestanddelen. De burger moet er vanuit kunnen gaan dat elke algemeen opsporingsambtenaar beseft dat, om een voorbeeld te noemen, bij diefstal, de wederrechtelijkheid in het proces-verbaal tot uiting wordt gebracht.

  Ik vind jouw opmerking dat wij lokale realiteiten moeten meewegen, ongehoord. Je geeft hiermee een expliciete vrijbrief af voor een zeer ernstige aantasting van de rechtsstaat.

  Ik roep al jaren dat het onderdeel proces-verbaal en de toepassing van de elementen van Strafrecht en andere wetten, het stiefkind is van de politieopleiding. Ik ben er ook van overtuigd dat officieren van justitie oogluikend toestaan dat er op papier wordt gerotzooid en het zou mij niet verbazen dat zij hun requisitor in het strafproces moedwillig bijschaven om maar geen vrijspraak te vragen.

  Tot slot.
  Richt je pijlen op het OM dat een krachtig signaal zou moeten geven aan de bestuurders van dit land, in relatie tot het gebrekkige functioneren van de politie op dit terrein en bewaak de rechten van de burger (ook de verdachte) tegen dwang en willekeur van de overheid.

 10. @Philippe Maaskant. De eerste alinea van je laatste betoog is juist weergegeven. Ik voeg er aan toe dat voor het binnentreden in een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner een bijzondere schriftelijke machtiging is vereist, onverminderd het bepaalde in het vierde lid Wetboek van Strafvoerdering. De rechter of de rechter-commissaris, die bevoegd is tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner zijn van het vereiste van een machtiging is vrijgesteld.

  De Wet heeft spelregels vastgesteld waaraan het optreden van opsporingsambtenaren, in de meest brede zin van het woord, moet voldoen. Zou men dat aan de laars lappen, is er sprake van ernstige schending van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en leidt, (zou moeten leiden) tot consequenties richting opsporingsambtenaren. Bovendien heeft het onherstelbare vormfouten in het opsporingsonderzoek tot gevolg.

  Jouw opmerking dat we realistisch moeten blijven en dus “koehandel” (mijn benadering) mogen drijven met de rechten van de verdachte, omdat we het op Curaçao nou eenmaal moeten doen met de mensen die we hebben, stuit op ernstige bezwaren mijnerzijds. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. In een rechtsstaat worden burgers (jij en ik) door wetten beschermd tegen de macht van de Staat, anders zou onze rechtszekerheid volkomen zijn overgeleverd aan willekeur.

  Dat de Raad voor de Rechtshandhaving terecht constateerde dat er allerlei competentieproblemen zijn in verband met het opnemen van aangiften van eenvoudige misdrijven bij de wijkteams, is weliswaar juist maar de burger kan daar niets mee. De burger zou er ook geen boodschap aan moeten hebben dat er sprake is van taalproblemen en materiële en formele gebreken in het proces-verbaal, zoals het onvoldoende opnemen van delict bestanddelen. De burger moet er vanuit kunnen gaan dat elke algemeen opsporingsambtenaar beseft dat, om een voorbeeld te noemen, bij diefstal, de wederrechtelijkheid in het proces-verbaal tot uiting wordt gebracht.

  Ik vind jouw opmerking dat wij lokale realiteiten moeten meewegen, ongehoord. Je geeft hiermee een expliciete vrijbrief af voor een zeer ernstige aantasting van de rechtsstaat.
  Ik roep al jaren dat het onderdeel proces-verbaal en de toepassing van de elementen van Strafrecht en andere wetten, het stiefkind is van de politieopleiding. Ik ben er ook van overtuigd dat officieren van justitie oogluikend toestaan dat er op papier wordt gerotzooid en het zou mij niet verbazen dat zij hun requisitoir in het strafproces moedwillig bijschaven om maar geen vrijspraak te vragen.

  Tot slot.

  Richt je pijlen op het OM dat een krachtig signaal zou moeten geven aan de bestuurders van dit land, in relatie tot het gebrekkige functioneren van de politie, op dit terrein en bewaak de rechten van de burger (ook de verdachte) tegen dwang en willekeur van de overheid.

 11. @MitarBlankie. Het leek me dat bij een huiszoeking TENMINSTE de regeling inzake ‘binnentreden in een woning’ van toepassing zijn. Huiszoeking zonder binnentreden lijkt me onmogelijk. Daarnaast zullen er nog wel meer wettelijke waarborgen zijn.

  We moeten wel realistisch blijven. Als we de (In basis NL) regels moeten toepassen met de mensen waar we het hier mee moeten doen, dan zullen er veel boeven vrij rond blijven lopen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

  De Raad voor de Rechtshandhaving constateerde al competentieproblemen in verband met het opnemen van aangiften van eenvoudige misdrijven bij de wijkteams. Het ging om taalproblemen maar ook materiële en formele gebreken, zoals het onvoldoende opnemen van de delictbestanddelen, etc…

  Als het dus met relatief eenvoudige aangiftes al mis gaat, moeten wel lokale realiteiten meewegen.

  Snap wel dat de advocaat het probeert, het is zijn taak, maar ik ben al blij als er boeven gepakt worden, ook als het niet helemaal zuiver volgens de regels gaat.

 12. Tielkemeijer weet hoe het werkt, hij heeft jaren aan de ander zijde gestaan en gebruik gemaakt van lacunes in de diverse regelingen. Zie bijvoorbeeld het Campo onderzoek.

 13. opmerker, als ik Tielkemijer was, zou ik het stukje van Maaskant volledig naast mij neerleggen.
  En welke lunch bedoel je? Die van gisteren?

 14. Philippe Maaskant, ik heb u hoog maar u slaat nu de plank mis. De STAATSREGELING VAN CURAÇAO, in casu art. 14 spreekt over binnentreden in een woning en rechtvaardigt geen huiszoeking.

  Artikel 14 spreekt zich ook uit over de nationale veiligheid en ook die was niet in het geding

 15. Vanmorgen nogmaals geluisterd naar het intervieuw op Radio Hoyer. Een zeer warrelig verhaal van Tielkemeijer. Misschien tijdens de lunch teveel alcohol gebruikt?
  Als voormalig officier van justitie was ie al niet vlot en als advocaat gaat hij nu bepaalde zaken proberen te vertragen?
  Misschien kan hij beter de uitleg van Hr Maaskant even lezen.

 16. Staatsregeling (onze grondwet) zegt…

  Artikel 14
  1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens landsverordening bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens landsverordening zijn aangewezen.
  2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij landsverordening gestelde uitzonderingen.
  3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij landsverordening te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij landsverordening te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

 17. Hulde aan Tielkemeijer dat hij de handelswijze van politie en justitie openlijk aan de kaak stelt in het algemeen belang en in het belang van eenieder die ooit terecht of onterecht met deze instanties te maken krijgt.

  In dit sprookjesverhaal van een “goudroof” lijkt men vooral op zoek te zijn gegaan naar willekeurige zondebokken om d.m.v. leugens en verdachtmakingen de waarheid achter deze enorme beerput te verhullen. Zie ook eerdere artikelen hierover op versgeperst of afgelopen week op Curacao Chronicles.

 18. Tielkemeyer moet eens naar zijn eigen handelswijze kijken toen hij officier van justitie was.
  Grote hypokriet, nu hij aan de andere kant staat.