CURAÇAO – Statenlid Ivar Asjes wil weten of het klopt dat het kabinet van plan is om via het platform ‘Kolaborativo’ een nationale dialoog te voeren tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. “Volgens het regeerakkoord moeten alle vertegenwoordigers van het volk hierbij betrokken zijn”, zegt Asjes.

“Uit de pers heb ik vernomen dat de overgangsregering tijdens een bijeenkomst met ‘Kolaborativo’ op 6 februari akkoord zou zijn gegaan met een nationale dialoog. Het is goed te noemen dat in deze informatie in de pers ‘Kolaborativo’ wordt benoemd als het nationaal tripartiet platform voor sociale dialoog van Curaçao”, schrijft Asjes in een brief aan premier Daniel Hodge.

SER
“Volgens mijn interpretatie van de wet is de Sociaal Economische Raad (SER) het officiële nationaal tripartiet platform voor sociaal-economische dialoog van Curaçao”, meent Asjes. “Verder staat er in het regeerakkoord dat de regering een nationale dialoog moet creëren met vertegenwoordigers van alle lagen van de samenleving, zoals jongeren, ouderen, mensen met een beperking en coöperaties.”

Asjes heeft een achttal vragen voorgelegd aan de premier:

1. Is het waar dat het transitiekabinet akkoord is gegaan om een proces voor nationale dialoog te voeren via ‘Kolaborativo’?
2. Heeft het transitie kabinet de intentie om het protocol van 2003 te herbevestigen, dat het toenmalig Uitvoerend College van Curaçao had getekend met ‘Kolaborativo’?
3. Heeft het ex- interim kabinet Betrian één of meer besluiten genomen betreffende ‘Kolaborativo’? Zo ja, welke waren dit?
4. Hoeveel geld, hetzij aan subsidies of donaties, heeft ‘Kolaborativo’ (vanaf de dag van oprichting) ontvangen van de opvolgende regeringen?
5. Hoeveel geld hebben de organisaties vertegenwoordigend werknemers en werkgevers, tot nu toe bijgedragen aan ‘Koloborativo’?
6. Welke concrete resultaten heeft ‘Kolaborativo’ tot nog toe behaald?
7. Welke stappen heeft de transitieregering genomen tot nu toe om in alle gremia te analyseren en bestuderen welke vorm van platform en/of structuur voor participatie en dialoog meer passend en effectief zal zijn om het voornaamste doel om een Curaçao dat gezond, bewust, kritisch, trots op zijn erfenis en vastberaden om zijn potentieel te bereiken, is te smeden?
8. Hoe zal de Regering het pad bewandelen om te komen tot een beter platform en/of participatiestructuur en dialoog?

7 reacties op “Asjes wil duidelijkheid over nationaal dialoog”

 1. LEES PUNT 7. “Welke stappen heeft de transitieregering genomen tot nu toe om in alle gremia te analyseren en bestuderen welke vorm van platform en/of structuur voor participatie en dialoog meer passend en effectief zal zijn om het voornaamste doel om een Curaçao dat gezond, bewust, kritisch, trots op zijn erfenis en vastberaden om zijn potentieel te bereiken, is te smeden?”

  Dit is koekenbakker taal .

 2. Is dat nog steeds die Asjes van toen, die ons een worst voorhoudt die wij allang niet meer vreten. Niemand, slechts PS.ers nemen jou nog serieus. Ruim eerst je eigen rommel op voordat je met enig standpunt naar buiten durft te treden. Je talloze opportunistische opmerkingen leerden ons doorzien dat JIJ vooral, geen garantie bent voor de toekomst van Curaçao, maar slechts een nepotist, die de politiek misbruikt voor eigen gewin. JASSES.

 3. iK DACHT eindelijk verlost te zijn van dit eiren hoofd,maar nee dus!

 4. Vergeet niet een vertegenwoordiger voor de chollers uit te nodigen. Chollers vormen een heel groot deel, zo niet het grootste deel, van het volk.

 5. sommige mensen weten zelf niet dat er een stank rond hun hangt ,hier moet er even iemand eraan herrinnert worden dat hij beter zulke vragen uit zijn Pen vanaf een afstand uit zijn pen een penetrante lucht verspreid dus beter niet schrijven .Bah wat een lucht.!!!

 6. “Volgens mijn interpretatie van de wet is de Sociaal Economische Raad (SER) het officiële nationaal tripartiet platform voor sociaal-economische dialoog van Curaçao”, meent Asjes.”

  Waar Asjes zijn interpretatie van wet en regels toe kunnen leiden dat hebben we gezien toen de democratie in het land tot stilstand kwam door het monddood maken van de staten door zijn toedoen en `interpretaties`.

  DE PS kan niet met Kolaborativo door dezelfde deur, daar zit het probleem.

 7. Op 16 aug 2012 wilde Schotte ook de SER her-uitvnden…
  Dat was toen Asjes deze PS samenwerking met Schotte tegen elke prijs in stand wilde houden. De Statenmeerderheid probeerde hij toen monddood te maken, weet u nog?

  Toch raar dat Asjes toen niets heeft gezegd over de uitspraak van Schotte die we hier lazen…Toen vond hij het allemaal prachtig.

  “Shotte heeft voorgesteld om een ‘position paper’ op te stellen waarin wordt geformuleerd hoe een platform kan worden opgericht dat later kan worden uitgebreid met vertegenwoordigers van de private sector en ondernemingen.”

  Dus Asjes, nu niet net doen alsof je begaan bent met een instituut als de SER of je verantwoordelijk voelt voor breed overleg. Je frustreerde zelfs de Staten, het hoogste democratische orgaan!

  Ik walg van dergelijke opportunistische draaikonten. Als dat de PS top mensen zijn!