• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag bij het Gemeenschappelijk Hof een verzoek ingediend om een civiele enquête te starten naar het beleid bij enkele overheids-nv’s. Dit zijn Aqualectra, Curoil en Gas, Refineria di Kòrsou en de nauw verbonden rechtspersonen.

In het verzoek van het OM is ook verzocht om de volgende personen in het onderzoek te betrekken; Oswald Celso van der Dijs, voormalig President-commissaris bij Refineria di Kòrsou NV, Ray Anthony Treurniet, voormalig commissaris bij Integrated Untility Holding NV (Aqualectra) en Gerrit Schotte, voormalig minister van Algemene Zaken en toenmalige vertegenwoordiger van de aandeelhouder van Integrated Utility Holding NV (Aqualectra). “Dit gelet op het gefundeerde verwijt van de zijde van Fundashon Akshon Sivil (FAS) dat deze personen zich aan wanbeleid hebben schuldig gemaakt”, meldt het OM.

Verzoek
Op 25 juli heeft stichting FAS het OM verzocht een civiele enquête te starten over het beleid en de gang van zaken bij Integrated Utility Holding NV, Curaçao Oil NV en Curoil Gas NV en Refineria di Kòrsou NV. Het OM heeft FAS uitgenodigd het verzoek nader toe te lichten. Ook de bovengenoemde bedrijven zijn gevraagd naar hun reactie op het enquêteverzoek. De minister van Financiën en Economische Ontwikkeling José Jardim heeft op 26 oktober zijn steun geuit voor de enquête en overlegde tevens de quick-scans opgemaakt door Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB).

Rechtspersonen
Het OM constateert dat de drie genoemde overheidsvennootschappen (en de nauw daaraan verbonden rechtspersonen) de energie- en waterketen op Curaçao beheersen en daarom vrijwel letterlijk van levensbelang voor Curaçao zijn. “Daardoor is het algemeen belang duidelijk in het geding bij de gang van zaken bij deze rechtspersonen”, meldt het OM.

Samenstelling onderzoekscommissie
“Gelet op de argumenten aangedragen door FAS is er alle reden een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij de genoemde rechtspersonen vanaf in ieder geval 10 oktober 2010”, aldus het OM. Het OM acht het van belang dat de in te stellen onderzoekscommissie zodanig wordt samengesteld dat er sprake is van betrokkenheid in distantie en dat de commissie over de benodigde deskundigheid beschikt. De onderzoekscommissie moet volgens het OM deels uit personen van buiten Curaçao zijn samengesteld en over faillissementsdeskundigheid en financiële deskundigheid moeten beschikken.

32 reacties op “OM dient enquêteverzoek overheids-nv’s in”

 1. Geen valse illusies koesteren!!
  Zolang de St. Annabaai bestaat, zullen er ook corruptie en diefstal zijn op het Eiland. Zij het verborgen, zij het openlijk!

 2. 1. Willems R, op 15-02-2013 om 17:24 schreef:
  Vicieuze ellende!
  De heksenjacht is nog niet ten einde. De beoogde rust en vrede, die een Zaken/Takenkabinet hadden, schijnen maar overwaaiers te zijn. Het idee om een civiele enquête te houden, moet uit een lepra besmette milieu afkomstig zijn om onnodig anders denkenden te blijven krenken uit onbewuste suggestieve extreme gevoelens van haat, een nul-mentaliteit reeds bekend van Akshon Sivil die niets bijdraagt!
  Een beleid uitvoeren ( goed of slecht en overal in de wereld) is regeren, en regeren is maatregelen nemen in het vooruitzicht. Het voorkomen van een beleid met slechte beslissingen, is veel minder dan een utopie, een waanzin! Wil men slecht genomen beslissingen van een beleid achteraf bestraffen, dat zou men ook om dezelfde redenen, goed genomen beslissingen ook moeten belonen. Alleen straffen is dwaasheid uit machtsbesef! Oude koeien uit de sloot halen is en blijft een slechte zaak!
  In plaatst van een civiele enquête, had men reeds gekozen voor een Zaken/Takenkabinet, om mocht er iets scheef lopen, om door a-politieke specialisten en deskundigen de zaak recht te trekken, wat alsnog moet blijken. Wat voor toegevoegde waarde aan de huidige situatie, heeft dan het OM / Akshon Sivil op het oog door een civiele enquête naast het optreden van de Zaken/Takenkabinet?
  Afbraak, heksenjacht, kreeftengang, op sensatie beluste fanaten, een destructieve miserie en verwarring m.b.t. de huidige politieke situatie met een Takenkabinet die op zeer korte termijn plaats moet maken voor een politiek kabinet.
  I.p.v. dat men blij moet zijn, dat de golf van extreem fanatieke haat veroorzaakt door Suriel en zijn Frente Sivil om anders denkenden te beschadigen en te vernietigen te laten dood bloeden door toedoen van evolutionaire krachten, gaat het OM lijken opwarmen om toch nog aanstoot te kunnen geven om de schandalige mentaliteit van Akshon Sivil te honoreren en voort te zetten. Dit kan verkeerd lopen en voor onlusten en grote problemen zorgen, dan is het OM verder van huis!
  Hiermee doet het OM zich geen eer aan, maar oneer en vernedering van eigen subjectieve instelling, wat een scherpe afkeuring verdient. OM treedt selectief op wanneer het hem goed uitkomt.
  Thans schijnt het, dat er rust heerst en wegen naar nieuwe perspectieven worden mogelijk geopend. Heeft het OM nu goed gevonden om te gaan spitten om oude koeien wederom uit de sloot te halen, dan behoort het OM wel degelijk rekening te houden dat het zou kunnen verkeren. Kennelijk heeft het OM over het hoofd gezien, dat wanneer eenmaal eieren uitgebroed zijn, gaan zij vliegen!
  Het Eiland blijft maar een onevenwichtige sukkelaar, een mentaal zieke sukkeling!

 3. ons kent ons

 4. @Makayu: @Nardy (Babystapjes…): Let’s grow up faster

  hahaha nu verschillende instanties en peronen werken hier als een team van halve ‘staats-ontwikkelingspsychologen’ hard aan. Keep up the good comments onderwijl 🙂

 5. @Nardy
  Let’s grow up faster

 6. @ Makayu: Gebroeders Wiels & Wiels zwijgen in alle talen

  @ Black Lion (Knipselkrant Curacao): Oke de koppen gaan heeeeeel langzaam aan de rol. Zit ik toch nog met een vraag, Ooit sprak Wiels dat als ze het ontslag zouden indien er koppen gaan rollen en ze geboeit door Politie zouden worden afgevoerd, hij had DE BEWIJZEN…….Schotte en Co gaan hangen, jammer Wiels je hoort met hun mee te hangen. Je stond alles oogluikend toe.

  Jullie hebben 100% gelijk. Maar first things first. Eerst de rovers van de 600+ Miljoen van Curacao. Babystapjes…., plse 🙂

 7. Gebroeders Wiels & Wiels zwijgen in alle talen (;c)
  Kobardes hebben ineens niet zo’n grote mond meer nu de beerput open gaat en ook zij met de shit die ze vanwege eigenbelang 2 jaar lang gecovered hebben meegevoerd zullen worden! PS/MFK/MAN have to pay the bill !!!

 8. Oke de koppen gaan heeeeeel langzaam aan de rol. Zit ik toch nog met een vraag, Ooit sprak Wiels dat als ze het ontslag zouden indien er koppen gaan rollen en ze geboeit door Politie zouden worden afgevoerd, hij had DE BEWIJZEN.
  Nu zwijgt hij angst vallig.
  He Wiels heb je het in je broek gedaan?????? Beetje bang aan het worden.???
  Je had bewijzen? Waar???
  Je zweeg en deed niets, dus ben je in feite medeplichtig.
  Op alles en iedereen heb/had je een grote bek, nu hoor ik zelden iets van je. Altijd aan de zijlijn en buiten schot.
  Schotte en Co gaan hangen, jammer Wiels je hoort met hun mee te hangen. Je stond alles oogluikend toe.

  Maar of het OM en straks de gerechtelijke macht de ballen hebben om dit hele zooitje een enkeltje Bon Futuro zal geven betwijfel ik.

 9. @Mitar Blankie: couldnt agree with you more 🙂

  @martijn: je reactie en scepsis zijn heel begrijpelijk. Toch ben ik een tegengestelde mening toegedaan. Dat komt ook omdat ik wat insights heb misschien, die niet iedereen heeft. Hoe dan ook, aan deze case wordt hard gewerkt. Van diverse kanten. Uiteraard blijft resultaat het enige dat telt. En die ligt in de toekomst. To be continued, stay tuned 🙂

  Hulde voor de niet aflatende grip van Fundashon Akshon Sivil (FAS)! En het feit dat het OM de moed heeft een onderzoek van dergelijk omvang te initieeren op deze wijze!

 10. De hele kabinet moet verantwoorde zijn njet schotte alleen.

 11. Normaliter ben ik tamelijk gedecideerd in mijn kritiek op het functioneren van het OM. Vandaag wil ik blijk geven van positiviteit en Justitie toewensen dat men succesvol is in deze kwestie. Het begin is er in ieder geval. Ook wil ik Frente Sivil en al die vrijwilligers die met tomeloze energie aan een rechtvaardig Curaçao werken en het motto “goed bestuur” uitdragen, danken voor hun bijdrage.

  Het was dus toch niet voor niets!

 12. Let op: er zal niks gebeuren! De conclusie zal zijn dat met de kennis van toen er mogelijk onzorgvuldig is gehandeld, maar dat er geen sprake was van wanbeleid. Daarna een dik rapport, een glas en een plas en alles blijft zoals het was. Schotte gaat heus niet naar Bon Futuro, die is over vier jaar weer minister president, vrees ik…

 13. Niet te vroeg juichen. In de bananenrepubliek die Curacao is moet je geen hoge verwachtingen koesteren van een dergelijk onderzoek.

  Zie onze collega bananenrepubliek Suriname waar het onderzoek naar de decemberboorden van 1980 nog steeds loopt en pas zal worden afgesloten als alle verdachten overleden zijn.

 14. @ allen
  Iedereen hoopt op dit forum dat er wat gaat gebeuren en er wordt hier en daar zelfs al gejuicht! Te vroeg. Ik doe een voorspelling: ” er gaat niets gebeuren.” Daar heb je geen profetische gaven voor nodig. De conclusie van het OM zal zijn dat: ‘gelet de omstandigheden de betrokkenen geen wanbeleid te verwijten valt, hoogstens dat ze onzorgvuldig zijn omgegaan met de overheidsgelden -dit met de kennis van vandaag.’
  Een dik rapport, een glas, een plas en alles blijft zoals het was…
  Andere voorspelling: Schotte zal nog eens aan de macht komen en hij komt nooit ofte nimmer in Bon Futuro.

 15. vriendelijken? heren, jullie wilde met het NARRENSCHIP weg varen alleen hij ligt nu aan de ketting met een anker zo groot als Curaçao zelf

 16. wees niet te snel blij. bepaalde mensen zullen hangen en anderen zullen vrij lopen. dit zal geen eerlijk proces zijn mark my words.

 17. Tja, Schotte heeft heel opportunistisch tegen de verkeerde bomen van de maatschappij lopen pissen. Hij heeft de power game verloren en kan nu richting Bon Forturo.

 18. Ik stel voor om Therry Hernandez het rapportje te schrijven. Die schrijft toch alles op wat de opdrachtgever wil en de heer Schotte heeft hem al een paar keer in dienst genomen dus kan hij niets zeggen over de deskundigheid van deze meneer.

  Trouwens wat zijn de straffen mbt deze delicten?

 19. Blij dat er eindelijk actie wordt genomen nu hopen dat het niet te lang duurt. De onderzoek commissie hoeft toch alleen maar het onderzoeksrapport van Transparency International (TI) te lezen om tot een conclusie te komen.

  btw, is er al iets meer bekend over het rapport van Transparency International? oh is dit in het vergeet hoekje terecht gekomen

 20. Er is nog een lange weg te gaan. Voorlopig gaat het alleen over civiele verantwoording en waarheidsvinding naar het beleid van beleidsvoerder Schotte (niet als MP) en commissarissen. Zodra bewijzen van wanbeleid geleverd zijn, kan er aangifte gedaan worden.

 21. waarom is wiels er niet bij betrokken met zijn gratis onderwijs geld?

 22. Schotte is als MP natuurlijk de hoofdverantwoordelijke, maar had wel toestemming van de hele RvM en een meerderheid van de Staten onder aanvoering ook van Cooper en Wiels. Als wanbeleid bewezen wordt gaat het dan in de annalen van het land Curacao en leven we rustig verder of wordt het strafbaar gesteld met een taakstraf van 40 uur?

 23. “De onderzoekscommissie moet volgens het OM deels uit personen van buiten Curaçao zijn samengesteld en over faillissementsdeskundigheid en financiële deskundigheid moeten beschikken”.

  Dit is de basis voor het straks te ontstane gegil dat het een politieke hetze is, uitgevoerd door de overheerser met als oogmerk het niet willen loslaten van Curaçao. (ivm gas en olie opbrengsten of zo). Dit dus als er Nederlanders in deze commissie zouden zitten. Wat zou het zijn bij andere nationaliteiten?

  Of het wat gaat worden dat weet ik niet, of we het “kunnen hebben” ook niet, waar ik wel blij mee ben dat is dat er het nodige gaande is wat duidt op het moeten afleggen van verantwoording, en dat de schreeuwers die denken onaantastbaar te zijn dus rekenschap moeten gaan afleggen over de door hen genomen beslissingen. Dit moet op alle niveaus standaard praktijk worden. Dat scheelt een hoop geld en processen en terugdraaiprocedures.

 24. Als het net zo snel gaat als met de bientu zaak zal het nog wel 1000 jaar duren voordat het om actie gaat ondernemen ….

 25. @OM……. vuurwerk en doorknallen met deze aanpak.
  NO FEAR en zonder “protection” de onderste steen boven …… EN dan ook gelijk de PLUK ZE taktiek toepassen.
  Voor eens en ALTIJD een voorbeeld stellen dat je de eigen bevolking (‘NOS PUEBLO’) NIET ONGESTRAFT KAN BESTELEN.
  Vind wel dat ROEPTOETER WIELS zich opvallend op de achtergrond opstelt (belangen broertje WERNER Wiels ???).
  Altijd mister BIG MOUTH maar als het te heet wordt in the kitchen is WIELS en CO niet meer thuis …..!!!!!

 26. Laten we hopen dat Curacao dit proces aankan. Ik wens het OM moed en sterkte. Zelf ben ik verheugd dat deze stap wordt genomen.

 27. Gaat de bevolking weer enkel nog eens een hoop geld EXTRA kósten; met de dikke rapporten gaat niets concreets gebeuren of het moet enkel een vermanend vingertje zijn wat wordt opgeheven, waar enkel hartelijk om gelachen gaat worden. Châpeau!

 28. nos ta komenza

  laat er maar uit komen dat hij het veroorzaakt heeft de ellende, komt deze flopper normaal gezien niet zo snel meer aan de macht.

  of ben ben ik wat naief weer, en ken hier alles?

 29. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 !!!
  dat is een jippie

 30. Wanneer gaat het OM wat doen met al die aanklachten die waren ingediend tegen Schotte, Constancia, Jamaloodin en Hakim?

 31. Zielige vertoning, 7 maanden om tot de conclusie te komen dat deze NV’s van belang zijn voor de samenleving.
  Als het OM in dit tempo doorgaat hebben de verantwoordelijken al verantwoording afgelegd aan hun schepper.
  Op zich niets mis mee, maar terugbetalen van hetgeen de bevolking ten onrechte is ontnomen wordt door deze rechter niet geregeld.
  Gemiste kans t.g.v. angst, belangenverstrengeling, onbenul, falend beleid?
  Ik zou het niet weten, zij die wel de reden weten zwijgen… weer dat rijtje?

 32. Laat de koppen rollen……..