• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – PAR-Statenlid Omayra Leeflang heeft een brief gestuurd aan de minister van Gezondheid, Ben Whiteman, over de fraude door een medische specialist, die inspecteur Jan Huurman heeft opgespoord. “Waarom is er geen aangifte gedaan bij het Medisch Tuchtcollege en het Openbaar Ministerie”, vraagt Leeflang.

De inspecteur bracht gisteren naar buiten dat een specialist een patiënt geld in rekening heeft gebracht voor een behandeling die niet tot zijn specialisme behoorde. De patiënt moest contant betalen om daarna bij SVB een declaratie in te dienen voor een behandeling die hij niet heeft uitgevoerd.

Bewijs
De inspecteur heeft de associatie van specialisten gevraagd om de situatie te verhelderen. “Is het gebruikelijk en toelaatbaar voor de wet dat een gezondheidinspecteur bewijs heeft van een strafbaar feit, in dit geval van fraude en dit slechts signaleert in plaats van aangifte te doen bij het OM?”, vraagt Leeflang aan de minister.

Rechten
Het Statenlid wil verder van de minister weten of het gebruikelijk en toelaatbaar is dat een gezondheidinspecteur bewijs heeft van overtreding van professionele en ethische regels en geen melding hiervan doet bij het Medisch Tuchtcollege. “Wie komt op voor de rechten van de patiënt en kan de minister uitleggen wat hij gaat doen om patiënten tegen fraude te beschermen?”

10 reacties op “Leeflang wil opheldering van minister over fraude”

 1. lol Phillip M. want in di elanden vinden geen wantoestanden en fraude plaats 😀

 2. Mevrouw Leeflang “blaat weer zonder te weten waar de klepel hangt” lol
  Alsof een melding bij het Medisch Tuchtcollege het heilige wondermiddel is tegen dit soort wantoestanden. Het medisch tuchtcollege is volgens vele kenners juist een hypocriete poppenkast, die de schijn wekt recht te spreken, maar feitelijk artsen de kans geeft op een speciale klasse-justitie en uit de gevangenis houdt.

  Huurman gaf zelf ook al aan dat hij naar de tuchtraad stappen te beperkt vindt, en dat geeft het goed weer.
  Dat hij niet naar het OM zal stappen/gestapt is, is helemaal niet door hem gezegd.
  Maar de grootste reden om niet gelijk naar het tuchtcollege te stappen is om een maatschappelijke discussie op te starten hoe wij hier op curacao om willen gaan met misstanden door artsen.
  Dat is hem duidelijk gelukt zou ik zeggen.
  Dit lijkt me een kans om zelf als curacao te kiezen hoe we iets willen doen. Independensia, maak het waar!!!!!

  Laten we nu niet gelijk klakkeloos de nederlandse (tuchtraad) weg nemen, maar zelf iets beters verzinnen!!!!!!!!!!!

 3. 2 Eerder opmerkingen, 1 sinds Jan Huurman bezig is komen allerlei zaken naar boven en 2 dat er een buitenstaander nodig is om de zaken te onderzoeken en naar buiten te brengen.
  Maar vind het juist niet vreemd, deze meneer is onpartijdig en onafhankelijk, aan niemand gebonden en niet ”ingevoerd” in allerlei onderhandse gedoe.
  Deze man doet zijn werk en sinds hij hier onderzoek doet heb ik niet iemand zoveel werk in zo een korte tijd zien verzetten als jaren nog niet is gebeurd en hij doet tenminste wat met zijn bevindingen.
  Hopelijk zal hij nu ook de juiste weg weten te bewandelen in deze zaak (zaken) en vervalt hij niet in de gewoonten van dit eiland van ”vriendjes politiek.

 4. De verrijking van de Medici en het leegzuigen van onze belasting centen.

  DE Gezondheids zorg kan je ook omschrijven als de MM de Med.MAFIA.

  Onlangs is gebleken dat in een verzorgingshuis diversen zaken niet waren geregeld en reken er maar op dat er wel goed de rekeningen in werden gediend .
  DE te korten die er zijn , komen door onverantwoordelijke lieden die het geld makkelijk uitgeven omdat het toch niet van hun is.
  erger nog diverse andere lieden weten er vanaf, het jammer dat wij als land niet willen of kunnen de controles zelf uit te voeren. Dat we daar een buitenstaander voor nodig hebben.
  Let op mij geschreven woorden, dit word een domino effect er zullen meer koppen rollen en niet alleen onder de doktoren maar ook bij de controle instanties.

 5. Nabrandertje…

  Zelfs met meerdere verzekeraars en meer ziekenhuizen is het onderhandelen over de prijs lastig. In dit rapport (zie link) wordt de hele trukendoos beschreven die verzekeraars en specialisten en ziekenhuizen toepassen in die onderhandelingen. In onze lokale situatie zou ik zeggen: hou het maar als overheid in de hand want een normale marktwerking is in onze kleine omgeving zeker een illusie. En ja.. We moeten ons meer richten op de regio. Dus wat is er mis met Latino’s? Of is alles wat uit NL komt beter?

  Het rapport is geschreven in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gaat over inkoopmacht en collectief onderhandelen in de verschillende markten voor medisch-specialistische zorg en zorg verleend door vrijgevestigde beroepsbeoefenaren.

  http://www.nza.nl/104107/426385/RBB_Freshfields_Inkoopmacht_en_collectief_onderhandelen_in_de_zorgsector.pdf

 6. Gelezen in Amigoe:
  ” De uitspraak ‘voor jou tien Latino’s’ is een regelmatig gehoorde uitdrukking die medisch specialisten te horen krijgen wanneer onder andere tarieven en honoraria ter sprake komen. Artsen uit de regio zijn namelijk bereid voor aanzienlijk lagere honoraria op Curaçao te komen werken.”

  Misschien dan maar meteen schoon schip maken?
  Snijdt het mes aan twee kanten, goedkopere zorg op regionaal niveau en de oude gewoontes wegsaneren…

 7. Ik ben het wel eens met Ferdinand Fleer maar ook dat er een enorme geldverspilling in de gezondheidszorg heerst. ten eerste een operatie b.v in de 1 klas ziekenhuuis kost 8000 boeboe in de 2 klas 4000 boeboe en in de 3 klas 2000 boeboe. onnodig bloed laten prikken 1 door huisarts dan door specialist dan ziekenhuis. salaris van specialisten drastisch verlagen en die van de huis arts mag best omhoog daar die de eerste opvang doet van de patient en diagnose moet stellen. Er moet een databank komen of medisch dossier van alle inwoners van het Eiland zodat de doktoren een patient makkelijker kan helpen.Meer dokter assistenten in het leven roepen die nazorg verrichten en patienten kontroleert deze is ook kosten besparend. ect ect ect

 8. Het systeem van de gezondheidszorg is ontzettend fraudegevoelig. Het fraudegeval waar het hier om gaat stelt denk ik niets voor vergeleken met de totale fraude met medische declaraties.

  Het is ook zo makkelijk, een medicus laat een vriend zogenaamd allerhande behandelingen ondergaan, declareert deze en verdeelt de opbrengst: 90% voor hemzelf, 10% voor zijn vriend.

  En geen haan die daarnaar kraait.

  Waarom denkt u dat alle medici in auto’s rijden van 150,000 florin en meer?

 9. Het meest opvallend is toch wel dat sinds Jan Huurman hier bezig is dat er van alles boven komt betreffende de zorg, en dat er ook sancties worden opgelegd.

 10. Verwarrende berichtgeving
  De inspecteur bracht gisteren naar buiten dat een specialist een patiënt geld in rekening heeft gebracht voor een behandeling die niet tot zijn specialisme behoorde. De patiënt moest contant betalen om daarna bij SVB een declaratie in te dienen voor een behandeling die hij niet heeft uitgevoerd.
  1)Moest de patient bij de SVB een deklaratie indienen om zelf het geld terug te krijgen.?
  2) Moest de patient bij de SVB een deklaratie indienen voor de specialist. (en dat zou fraude zijn)
  3) De specialist doet een handeling die niet tot zijn specialisme behoort maar er wordt gesteld dat hij die behandeling niet heeft uitgevoerd. Was er soms een fout bij het vermelden van de code op de deklaratie? Heeft er dan wel een andere behandeling plaatsgevonden?
  4) Krijgt de patient zijn geld terug van de SVB of gekregen?
  Zo maar een paar vragen!
  Voor wat betreft een eventuele aangifte lijkt het mij dat niet een inspecteur maar de SVB dan in charge is.