CURAÇAO – De Inspectie Gezondheidszorg is op een zaak gestuit waarin een medisch specialist de grenzen van zijn professionele domein heeft overschreden. De specialist heeft geneeskundige handelingen uitgevoerd die op het terrein van een ander specialisme liggen.

In dezelfde zaak blijkt dat de patiënt deze behandeling contant heeft moeten betalen, terwijl de specialist bij de zorgverzekeraar een niet-uitgevoerde behandeling heeft gedeclareerd. Naar aanleiding van deze ontdekking heeft de inspectie zich per brief tot de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) gewend met enkele indringende vragen.

Schadelijk
De inspectie heeft aanwijzingen dat dit type handelen vaker voorkomt op Curaçao. De achtergrond voor de vragen aan de VMSC is de opvatting van de inspectie dat dit type handelen schadelijk is voor de gezondheidszorg op Curaçao en zeer schadelijk voor het aanzien van de medisch specialisten op dit eiland.

3 reacties op “Inspectie stuit op fraude in de gezondheidszorg”

  1. Als men dit soort zaken goed onderzoekt dan hoeven de prijzen voor gezondheidszorg niet omhoog.. er is gewoon een clubje mensen die de boel oplicht en daarom zijn de kosten zo hoog.

  2. Het betrof toch niet die hersentransplantaties, want dat moest nu juist geheim blijven, hoor.
    Dit wordt in de toekomst namelijk HET eiland met de meeste professoren 🙂

  3. He ,he eindelijk wordt de inspectie gezondheidszorg wakker. Good job.En nou op naar zovele medicijnen die over de grens verdwijnen via de SVBkaart of PPziekenkaart van andere personen. Dat is ook froude die uitgezocht moet worden. Bij doktersbezoek moet met men zich laten edentificeren, alle ziekenfondskaarten moeten voorzien worden met recent genomen foto van de verzekerde. Bij de apotheek krijg je geen medicijnen zonder indentificatie.Froude met medicijnen moet hard bestreden en strafbaar worden gesteld op Curacao. Men kan veel van Nederland leren. Doen