• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Waarnemend Gouverneur Adele van der Pluijm-Vrede heeft vanmorgen Roderick ‘Roy’ A.M. Pieters beëdigd als Gevolmachtigde Minister voor Curaçao in Nederland. Hij zal deze functie bekleden voor de periode 2012 tot en met 2016.

 

7 reacties op “Roderick Pieters is Gevolmachtigde Minister”

 1. ,De persoon die als Gevolmachtigde minister (GevMin) in Den Haag wordt aangesteld, is formeel gezien géén minister maar een rijksambtenaar.” Zo stelt mr. Frank Hanze, deskundige op het gebied van staatsrecht.
  ,,Dit is ook te lezen in de staatsregeling, artikel 38, waarbij er melding wordt gemaakt van functies die de Gevolmachtigde minister niet kan uitoefenen.”

  Een Gevolmachtigde minister kan geen minister zijn, noch optreden als vervanger van de gouverneur, zo legt Hanze uit.

  ,,Hij kan ook geen lid zijn van de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en ook geen Ombudsman zijn.”

  Volgens Hanze is de benaming van de functie van Gevolmachtigde minister verwarrend.

  ,, Op grond van de benaming zou je denken dat het om een minister gaat, maar dat is niet het geval.”

  Na de jaarwisseling werd er onder andere op Facebook gemeld dat Roy Pieters, voormalig voorzitter van Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), geen Gevolmachtigde minister kan worden omdat hij geen ingezetene is van het land Curaçao.
  Naar Hanze’s oordeel hoeft een Gevolmachtigde minister niet hieraan te voldoen, hij is immers een bijzondere ambtenaar en géén minister.

  ,,Artikel 9, tweede lid van het Statuut, vermeldt dat de Gevolmachtigde minister voordat hij officieel in functie treedt de eed van trouw bij de Koningin of bij de Gouverneur aflegt. De eedsformule voor een Gevolmachtigde minister is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Rijksbestuur, terwijl de gelofte van de ministers in Fòrti geregeld is in een Landsbesluit.’’

  De vertegenwoordiger van de lokale regering in Den Haag is een rijksambtenaar die door Curaçao wordt betaald, zo merkt Hanze op. In het verleden is het wel vaker gebeurd dat een Gevolmachtigde minister bij de koningin de eed van trouw aflegde.

  ,,Colá Debrot was een tijd directeur van het Kabinet van de Antilliaanse regering in Den Haag. Hij is voor een korte periode ook Gevolmachtigde minister geweest. Hij woonde toen al in Nederland en heeft bij de koningin trouw gezworen.”

  Er zou in het verleden, nog vóór de tijd van Gevolmachtigde minister Edsel Jesurun, ook een andere vertegenwoordiger van de Nederlands- Antilliaanse regering in Den Haag zijn geweest die ook bij de koningin de gelofte van trouw aflegde.
  Naar Hanze’s mening zijn er geen belemmeringen voor Roy Pieters om Curaçao in Den Haag te gaan vertegenwoordigen.
  Onlangs deden geruchten de ronde dat Pieters mogelijk geen Gevolmachtigde minister kan worden omdat hij zich in het verleden als doctorandus had voorgedaan terwijl hij dat nog niet was. Maar dat zou volgens Hanze geen beletsel moeten zijn.

 2. Hr Roderick Pieters,

  Namens mij en mijn echtgenote van harte proficiat met uw benoeming tot
  gevolmachtigd minister van Curacao.

  Jan en Irma Geloudemans

 3. @Bruggenbouwer

  Artikel 30 Staatsregeling….
  1. Om minister te kunnen zijn is vereist dat men ingezetene van Curaçao is, de Nederlandse nationaliteit bezit en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

  Denk dus dat hij zich vrijdag eerst netjes heeft ingeschreven op Curacao. Anders doet de Gouverneur strafbare zaken in strijd met onze grondwet. Volgende week kan hij zich weer uitschrijven en naar NL vertrekken. “End of Problem…”

 4. Dat is nou eens een positief bericht van onze “Gevolmachtigde Minister” hij zal zich gaan inzetten voor onze mensen in Nederland en trachten een positieve bijdrage te leveren aan de re-migratie naar Curaçao want daar is een “potje” voor in Nederland.
  Dus wij kunnen gevoeglijk aannemen dat alle subsidies die vanuit de Nederlandse belasting betaler voor die “hobby clubs van weldoeners voor ons volk” per direct niet meer gesubsidieerd worden en deze gelden aan onze Gevolmachtigde Minister ter beschikking worden gesteld. Tenslotte schieten wij niets op met die grappenmakers die ons volk zogenaamd hoog in hun portemonnee hebben zitten.

 5. Het AD en dhr. Wiels is er verklaard dat meneer Pieters geen gevolmachtigd minister kan zijn omdat hij geen ingezetene is van het eiland Curacao. Dit zou in de staatsregeling zijn opgenomen. Wel kan hij hoge ambtenaar zijn. Kan iemand vertellen hoe het eigenlijk zit?

 6. PABIEN, ROY.

 7. God zij dank zijn we van ‘hand onder de kin’ Osepa af. Die nu gaat genieten van een riante wachtgeldregeling terwijl Schotte hem ook nog eens zijn complete studieschuld heeft kwijtgescholden. Waar andere studenten nog jaren van hun werkzame leven hun studiefinanciering moeten afbetalen is rubber MFK stamp Osepa van zijn schuld af zonder maar een cent te betalen.