• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari af. Dit heeft de kerkvader zelf bekendgemaakt, meldt het Vaticaan. De paus verklaarde dat hij zich, gezien zijn hoge leeftijd, niet meer opgewassen acht tegen zijn taken. De paus is 85.

Op 28 februari om 20.00 uur doet hij uit vrije wil afstand van de heilige stoel. Benedictus benadrukte dat het ‘kracht van geest en lichaam vereist’ om de rooms-katholieke kerk, die wereldwijd meer dan een miljard volgelingen heeft, te leiden. “Ik ben tot de stellige overtuiging gekomen dat mijn krachten door mijn gevorderde leeftijd niet langer voldoende zijn om adequaat het Petrusambt te vervullen”, zei de paus.

Zware druk
De broer van de paus, Georg Ratzinger, zei tegen het Duitse persbureau dpa dat zijn broer al maanden overwoog af te treden vanwege zijn slechte gezondheid. Ratzinger zei dat de paus op doktersadvies geen transatlantische reizen meer mag maken. Bovendien heeft hij moeite met lopen. “Zijn leeftijd drukt zwaar op hem”, aldus de 89-jarige broer van Benedictus.

Verrassing
De boodschap van de paus, die hij in het Latijn uitsprak, komt als een donderslag bij heldere hemel, zei de decaan van het College van Kardinalen, kardinaal Angelo Sodano. Benedictus is de eerste paus in bijna zeshonderd jaar die aftreedt. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1415 toen Gregorius XII vrijwillig aftrad tijdens het Concilie van Konstanz in een poging een eind te maken aan het Westers Schisma.

Nieuwe kerkvorst
Benedictus XVI werd op 19 april 2005 door het College van Kardinalen tot paus gekozen. Als de kerkvader op 28 februari zijn ambt neerlegt, kunnen de kardinalen halverwege maart in conclaaf gaan om een nieuwe kerkvorst te kiezen. Er staan diverse opvolgers klaar in de coulissen. Kanshebbers zijn onder anderen kardinaal Angelo Scola, de aartsbisschop van Milaan, kardinaal Christoph Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, en kardinaal Marc Oullet, het Canadese hoofd van het bisschoppelijke kantoor van het Vaticaan.

(Novum)

25 reacties op “Paus Benedictus XVI treedt af”

 1. @tuna

  u schrijft:

  “Ik ga er hier geen verdere woorden aan besteden, mij is het volkom duidelijk dat deze volksverlakkende instantie totaal geen recht van spreken heeft.”

  Dat u dit dacht “geen recht van spreken hebben” en daarvoor van alles voor uit de kast haalt inclusief halve waarheden vertellen was me allang al duidelijk.

  Een beetje bekrompen, maar don’t worry, be happy.

 2. @ Peter P; Leest u eerst weer eens door uw eigen aangegeven zaken en dan kan u zien wat ik daar uit gebruikt heb.
  Leest u ook even wanneer en hoe vaak u derden vertelt uw woorden te verdraaien, en als u duidt op het aantal slachtoffers dan is het mij volkomen duidelijk dat u er totaal geen idee van heeft wat er voor ellende en dood is veroorzaakt door het instituut wat u verdedigd.

  Een instituut wat er een eeuwenlange inquisitie er op na heeft gehouden, heksenjachten, openlijk steun toezegde aan regimes en regeringen die er de meest walgelijke praktijken op nahielden en daar de kerk dus dik aan lieten verdienen, een instituut welk zo goed als geen poot heeft uitgestoken om een beschermende rol te vervullen voor hen die dat nodig hadden in de diverse oorlogen en wrede overheersingpraktijken in de laatste eeuw, (wel achteraf wat zwakke excuses aanbood) een instituut wat ook een actieve rol speelde bij het verdrijven van Joden en Moslims en andersdenkenden en anders geaarde medemensen, en een eigen invulling gaf aan de kreet “ laat de kinderen tot mij komen” en ook op die manier talloze levens heeft verwoest. Een instituut wat dus aan de grootste verzameling pedofielen ooit bij elkaar in één organisatie bescherming bood en nog steeds biedt, dit door ontkenning, vernietiging van relevante gegevens en selectief geheugenverlies.

  Ik ga er hier geen verdere woorden aan besteden, mij is het volkom duidelijk dat deze volksverlakkende instantie totaal geen recht van spreken heeft, laat staan dat ze anderen een gebrek aan moraal zouden mogen verwijten.
  Gegroet.

 3. @tuna

  U zegt:

  “Ik verdraai helemaal niets, opvallend is dat u dat al een paar maal hebt aangegeven in deze topic dat uw woorden verdraait worden door derden.”

  U overdrijft weer , maar ik doelde op deze (onzinnige) opmerking van u om precies te zijn:

  “De kerk zegt dat Aids binnen een generatie opgelost kan zijn als we het maar niet met elkaar doen. Alweer zo een flagrante leugen van dat instituut welks zelf al verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen.”

 4. @Peter P, de 80% is wat sterk, als ik tenminste de digitale editie van NRC mag ‘geloven’.
  Zou niet zo in de verdediging schieten..iedereen mag geloven wat hij of zij wil, zolang we Staat en Religie maar gescheiden houden. Geloof kan zich immers ook niet verdedigen want het is geen wetenschap. Daarom is in het verleden (en in sommige religies nu nog…) de verdediging met geweld gepaard gegaan. Dat is jammer, want dat werkt averechts.

 5. @ Peter P Ik verdraai helemaal niets, opvallend is dat u dat al een paar maal hebt aangegeven in deze topic dat uw woorden verdraait worden door derden.
  Uw democratisch recht daar heb ik het helemaal niet over gehad, dat recht is voor een katholiek overigens niet meer of minder dan voor een niet gelovige, afhankelijk van waar men woont en wat men dan daar al dan niet wilt of aanhangt. U boft.
  Ik heb geen zaken erbij gehaald die er niet meer toedoen. Ontkenning of zeggen dat zaken er niet meer toe doen is door de kerk en haar leden altijd al gebruikt, ook door het talloze malen aanpassen van bijbel en geschriften, en door de historie te vergoelijken of te verdoezelen.

  Waar ik het wel over gehad heb dat is de instelling van deze kerk, en de uitwassen daarvan, die de koers, de zelfverrijking, en de macht gebaseerd op alle vormen van geweld duidelijk aangeven, en welke helaas voor en deel nog zeer actueel zijn.
  Verder heb ik het niet over Europa of Nederland, ik praat over wereldwijd, of is het zo dat het geloof hier “beter” is dan elders? Dit bedoel ik dus met dat het “mensenwerk” is. Het is gewoon een arrogante houding van de diverse congregaties om met ledentallen te schermen, wat ze zeggen is: “Onze afdeling doet het beter, dus geloven wij beter”. Met deze argumenten loop je al op het doodlopende pad.

  De katholieke kerk wordt niet sterker niet van binnenuit noch van buitenaf, ik heb het hier niet over wat het individu voelt of `meent` te voelen maar, en ik haal dus weer het wereldwijd plaatje aan wat alleen maar aangeeft dat de katholieke kerk zwaar op zijn retour is vwb het aantal gelovigen, instellingen, kerken en gebouwen en macht.
  U anticipeert in uw antwoord daar zelf al op aangezien het overduidelijk is geworden dat men binnen de huidige maatschappij door de hocus pocus en leugens van deze instelling heen prikt.

  Een instituut wat met zevenmijlslaarzen door zijn eigen ge en verbodskast heen en weer rent is ongeloofwaardig. Het weigeren om vormen van verantwoordelijkheid te nemen, dan wel openheid van zaken te geven over controversiële onderwerpen deze kerk aangaand bevestigt dat alleen maar.
  We leven niet meer in de middeleeuwen toen men zaken niet kon verklaren op de manier zoals we dat nu heel eenvoudig wel kan, we leven niet meer in de tijd dat de kerk gewoon gelijk had.

  De kerk heeft zijn eigen glazen kast stukgetrapt, en omdat dit soort instituten er nu eenmaal is, en voor een hoop mensen kennelijk nog iets betekent, en omdat de politieke rol die het helaas nu eenmaal vertegenwoordigd niet zomaar afgeschaft kan worden zonder dat het destabiliserend zou kunnen zijn, is het te hopen dat men eens wat reëler te werk kan gaan en dat men iemand verkiest die wel in de maatschappij staat en die niet het groezelige onverdedigbare kerkverleden blijft aanhangen.

  80% zegt u dat in dit werelddeel het katholieke geloof belijdt, ik bestrijdt dat aangezien er overduidelijk dan niet naar geleefd wordt, en dat maken andere cijfers dan weer duidelijk.

 6. @tuna
  U verdraait mijn verhaal (‘n typisch verschijnsel, geen probleem) en haalt er allerlei zaken bij die er niet (meer) toedoen.
  Het is duidelijk dat veel atheisten er van alles aan doen om de kerk of religie onderuit te halen.
  Sterker nog: deze ‘ruimdenkende’ mensen proberen zelfs ons DEMOCRATISCH recht te ondermijnen op allerlei manieren.
  Helaas -voor hun- het bewustzijn wordt steeds groter en daar trappen wij echt niet meer in. Ook al gelooft u het niet, maar we zullen van binnenuit alleen maar sterker en beter worden. (misschien kleiner, maar dat geeft helemaal niet)
  Maar ik heb ook goed nieuws voor u: aan deze kant van de wereld zijn we voor zo’n 80% Katholiek (met Nederland of Europa heb ik niets te maken). Accepteer het !!

 7. @ Peter P; De kerk zegt dat Aids binnen een generatie opgelost kan zijn als we het maar niet met elkaar doen. Alweer zo een flagrante leugen van dat instituut welks zelf al verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen. Lees even iets over de inquisitie en de oorlogen en de laffe houding van de kerk daarin en over de wijze waarop juist de kerk de aanzet gaf, en toevallig daardoor steeds ook maar rijker werd. En dat alles natuurlijk uit de naam van een mannetje in de hemel die van ons houdt, en hield je niet van hem dan werd je afgemaakt. Nogmaals zie inquisitie en oorlogen.

  De mensen die `hem` op de grond vertegenwoordigen passen slechts het programma aan zoals het hen uitkomt. Alle geloven dan wel bijgeloven berusten op mensenwerk en verzonnen zaken die het allemaal wat spannender moeten maken voor de gelovigen. Vandaar de vele leugens en de onzin verspreiding met als doel om eenieder de vrees maar aan te praten en vooral lid te blijven, want anders……

  Absoluut onvoorstelbaar dat mensen een imaginair `persoon` nodig hebben om te leven en angsten om ze op een bepaald pad te houden. Maar goed, deze ongezonde dogmatische instituten zijn er nu eenmaal en laten we dan maar een wat meer realistisch denkend opperhoofd krijgen die ook eerlijk genoeg is om de eigen pedofielenclub eens aan te pakken. U weet wel, die ongezonde manier van houden van je medemens welke op gigantisch grote schaal plaatsvindt en gevonden heeft binnen die zeer onsmakelijke katholieke club. Miljoenen nog eens miljoenen zijn al uitgekeerd aan slachtoffers daarvan, het geestelijk leed is niet te betalen, velen zijn voor het leven beschadigt en echt verantwoording er voor nemen dat doet de kerk natuurlijk niet. En zo worden de eigen regels overschreden en of aangepast en dat alles natuurlijk allemaal uit naam van de heer en niet te vergeten de alle heilige geesten natuurlijk.

 8. @edgar
  u verdraait, zoals veel mensen, de feiten.
  De kerk zegt dat het beste middel tegen aids monogamie is. (dan is aids binnen 1 generatie uitgeroeid). Los van het menselijk falen,, draait het om het leggen van grensen. Dat is het uitgangpunt.

 9. @Gerben Zonderland. In Nederland wordt het helemaal normaal gevonden om over water te lopen hoor! Het heeft dan wel enige nachten achtereen gevroren, dat wel. In Frankrijk maken ze van water wijn. Dat gaat wel via aanplant van druivenranken en een heel proces, maar water is toch echt de basis 🙂 Er kan dus geconcludeerd worden dat Katholieken zich slechts vergissen in temperatuur en tijd…

 10. @Gerben Zonderland, Als je letterlijk water bij de wijn doet, dan is dat water dus in wijn veranderd….Over water lopen doen ze in NL ook in de winter. Dat heet schaatsen…Zo zie je maar dat ‘wonderen’ ook te verklaren zijn als je er maar niet te zwaar aan tilt.. 🙂

  Wat me lastiger lijkt is dat ‘geloof’ dus ‘geloof’ is en geen wetenschap. Je weet dus nooit waar het over gaat want er valt niks aan te tonen. Je zult dus maar hoogleraar in ‘het geloof’ zijn! Alleen om die reden heb ik al medelijden met deze en de volgende paus. Maar zolang ze er blij mee zijn en wat positieve normen uitventen vind ik het prima allemaal.

 11. @ Peter P. Dan had je je commentaar iets anders moeten inrichten om ook een andere reactie te krijgen.

  Jullie bekijken het politiek, maar voor een echte gelovige staat de godsdient (het geloof in God) boven alles (dus ook boven de politiek. (eerste en tweede gebod).

  Dan zijn er miljoenen echt gelovigen (katholieken) minder op deze wereld dan we dachten. Ik bekijk het zeker niet politiek wat dat ook moge betekenen, maar rationeel en mathematisch. Welke katholieke leer heeft trouwens de paus doen besluiten om een bisschop weer terug te halen, die beweert dat er geen holocaust en gaskamers zijn geweest???? Je kan de leer wel degelijk bijsturen zonder de leer te beschadigen.

 12. @ Ida,

  De kleur maakt niet uit, men heeft een Paus nodig die in deze wereld staat en niet eentje die nog in de oudheid leeft.
  Te vaak hoor je Kardinalen in Afrika nog zeggen dat condooms niet zijn toegestaan en dat AIDS een straf van God is.
  Op zo’n Paus zit echt helemaal niemand te wachten.
  Wil de katholieke kerk wat betekenen voor de ‘volgelingen’ dan wordt het tijd om met de tijd mee te gaan en niet te blijven hangen in het verre verleden.

 13. @idi, Nee laten we gaan voor een goede paus en niet zoveel op kleur letten!

 14. @Gerben, Zorro

  Ik begrijp wat je bedoelt, maar vergeet niet dat hij zichzelf niet heeft aangesteld, maar door de Heilige Geest (met het College van Kardinalen als medium). Zeg maar een soort gebod van God.
  Jullie bekijken het politiek, maar voor een echte gelovige staat de godsdient (het geloof in God) boven alles (dus ook boven de politiek. (eerste en tweede gebod). Dat buitenstaanders “de leer” (waarvan zij geen weet hebben) willen veranderen zal nooit gebeuren. Ongeacht hooe groot de kerk is/zal zijn.
  Gerben, maar ik kan wel lachen om je opmerkingen over dat water en wijn, dat weer wel.
  En idd iets meer charisma zou wel helpen, wat niet weg neemt dat Paus Benedict een goede Paus is, vanuit een Katholiek standpunt.

 15. Hij kan nu van zijn rust gaan genieten de wereld is nu rijp voor een Zwarte Paus

 16. @ Peter P. Voor een paus heb je niet in de eerste plaats een professor theologie nodig, die communicatief en als manager zeer slecht is en boeken schrijft en niet weet wat op de werkvloer leeft in een globale realiteit.

 17. Peter P, je hebt wellicht gelijk maar het Vaticaan is deels ook showbusiness en dan moet je als hoogste vertegenwoordiger niet iemand hebben met de uitstraling van een ambtenaar van DOW.

  Als je een geloof verkondigt waarbij mensen over water lopen en vervolgens dat water in wijn veranderen mag het allemaal wel wat vrolijker. IIk bedoel: als ik hier zeg dat we over water kunnen lopen en dat water in wijn kunnen veranderen wordt je opgesloten in de Capriles kliniek.

 18. ikke hep volgens vele van jullie maar een iq van 44 maar hoeveel heppen julli dan sander en henk de vries ?? heppen julli nog meer goede adviezen !!

 19. Zijn uiterlijk doet niet ter zake, maar typeert de kritikasten Deze Paus is een bijzonder man, een werkelijk groot theoloog, iiemand die zich zeer genuanceerd kon verwoorden en een man JUIST zijn ballen toonde door zich niet te laten intimideren door mensen het denken betere weten maar er geen bal van snappen. Ook deze beslissing toont wijsheid

 20. @Henk de vries:

  Heel goede omschrijving!!!
  ik kan me daar grotendeels in vinden.

 21. I would like to apply for the position. These would be my policy changes: 1. Sell much property and holdings and use the cash to build schools and dig wells in Africa, China and South America. 2. Condoms are OK, especially in countries with much HIV, such as Curacao and sub-sahara countries. 3. Mandatory celibacy will be stopped. 4. Women may have leadership positions and may be priests and bishops. 5. Prayer to the creator will be encouraged, instead of praying to Mary or saints who are dead.

 22. Goed moment voor het Vaticaan om schoon schip te maken, door te erkennen dat fouten zijn gemaakt in het verleden. Al die kinderen die misbruikt zijn bijvoorbeeld. Weg met het celibaat, laat die mensen gewoon trouwen, enz enz. Zolang ze dat niet doen, blijft het een beetje hypocriet en ongeloofwaardig. Ik was zelf tot mijn 12 de katholiek.

 23. Goed zo weer een “fossiel” die van het toneel verdwijnt.
  Nu moeten die katholieken eens ballen tonen en bewijzen dat ze IN de samenleving staan ipv dat ze op een eilandje VATICAAN zweven.
  Kies een “jonge” paus met werledburer competenties ipv het volgende “fossiel” uit de kerkers van Rome !!!!!

 24. Goede zaak. Deze paus heeft een bijzonder onsymphatieke uitstraling en doet me denken aan de boze wrede buurman waar je vroeger als kind met een wijde boog omheen liep.

  Het type dat hoopt dat je bal bij hem in de tuin beland zodat hij hem lek kan steken.

 25. Het wordt tijd voor een Obama-paus, die puin gaat ruimen.