CURAÇAO – De minister van Financiën, José Jardim, was in Bogotá, Colombia voor een driedaags bezoek, waarbij op maandag de Information Exchange Agreement (TIEA) is getekend. Het verdrag houdt de uitwisseling van belastinginformatie in.

In het verlengde hiervan heeft minister Jardim maandagmiddag overleg gevoerd met zijn Colombiaanse collega-minister van Financiën, Mauricio Cárdenas, over verdere samenwerkingsovereenkomsten. Beide ministers hebben aangegeven op zeer korte termijn te zullen overgaan tot het onderhandelen van een douaneverdrag tussen beide landen.

Protocol
Hiernaast hebben ministers Jardim en Cárdenas aangegeven dat het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing, oftewel een DTA (double taxation agreement), welke Nederland momenteel met Colombia aan het onderhandelen is, uit te breiden met een specifiek protocol tussen Colombia en Curaçao.

Conferentie
Naast het formele karakter van de reis, heeft minister Jardim op dinsdag de conferentie van het Curaçao International Financial Center geopend. Tijdens de conferentie heeft de minister met meerdere actoren op de Colombiaanse markt gesproken over de toekomst van de international financiële sector op Curaçao en heeft hij uitleg gegeven over het toezichtsmodel waarbinnen de international financiële sector opereert op het eiland. De minister van Financiën, heeft ten slotte op maandagavond in de residentie van de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Colombia een diner bijgewoond.

www.versgeperst.com