• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Bijna de helft van de volwassen bevolking van Bonaire heeft een petitie ondertekend waarin minister van Volksgezondheid Edith Schippers wordt opgeroepen de bezuinigingen te herzien. De lijst met 3000 handtekeningen wordt vandaag in Den Haag aangeboden door rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte.

De eind december aangekondigde bezuinigingsmaatregelen hebben voor grote onrust gezorgd. Schippers besloot met ingang van dit jaar te bezuinigen op het basispakket op de drie eilanden van Caribisch Nederland Vooral het pakket voor tandheelkunde en fysiotherapie werd drastisch beperkt om de fors gestegen zorgkosten terug te dringen.

Fysiotherapie en mondzorg
In de plannen van de minister vervalt de vergoeding voor de fysiotherapie voor de eerste twintig behandelingen. De tandartsen zien de eenmalige sanering voor volwassenen boven de achttien jaar geschrapt. Deze saneringsoperatie was ingesteld om de achterstand in de mondzorg op de eilanden in te halen.

Gelijktrekking

Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten zijn vooral gekant tegen de gelijktrekking die minister Schippers beoogt met de zorgverzekering in Europees Nederland. Anders dan in Nederland kunnen patiënten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zich niet bijverzekeren.

Eerste Kamer
Ook de Eerste Kamer heeft sterke bedenkingen tegen de bezuinigingsplannen voor de BES-eilanden. De Kamercommissie heeft de minister al ontboden in de senaat. Begin deze week stuurde de commissie al een gepeperde brief aan Schippers waarin gesteld werd dat de eilanden onmogelijk gelijkgetrokken kunnen worden met Nederland. Het zou grote onrechtvaardigheid met zich meebrengen voor de bevolking van de drie eilanden.

© Novum

4 reacties op “BES-eilanden in protest tegen Schippers”

 1. Wat voor keuze wie dan ook in het verleden heeft gemaakt, doet er niet toe. Je maakt keuzes omdat de mogelijkheden hiertoe optioneel waren ( men zag de voor- en nadelen van het moment in). Met andere woorden, er waren meerdere mogelijkheden van keuze qua staatkundig structuur etc. Inderdaad hoort men, bij het nemen van maatregelen als het onderhavige, rekening te houden met algemene draagkracht en daar horen de bijzondere gemeenten/overzeese gebiedsdelen ook bij; immers de inkomens en omstandigheden, op plaats van klachten zijn verschillend aan die in het moederland. Aldus zouden velen, inderdaad?, door geldgebrek zich niet bij kunnen verzekeren? Misschien is er sprake van gelijk hebben gelezen het commentaar in casu. Redenen tot klagen zijn er legio. Ook in Nederland waar genomen maatregelen beter/nader gestoetst moeten worden. Zie hiervoor de zorgplannen van een paar maanden terug ofwel zorgpremie conform financiële draagkracht ( hoger inkomen hoger premie). Hierbij moest coalitie VVD/PVDA zichzelf terugroepen na protesten van hun eigen achterban.

 2. @gg: het is: wel de lasten, niet de lusten. Doe anders ook lekker de uitkeringen op Nederlands niveau…

 3. Veel klinkt als gezeur en inderdaad werd een keuze gemaakt, maar……
  De onmogelijkheid om bij te verzekeren is zeker een punt om geen gelijke regeling als in het Europese deel te hebben.
  Immers, vele zouden niet de noodzakelijke behandeling kunnen krijgen wegens geld gebrek en dat is in onze gesocialiseerde samenleving ondenkbaar.

 4. Wel de lusten en niet de lasten?
  Jullie hadden er zelf voor gekozen, dus niet mekkeren.