CURAÇAO – De directie van het luchtverkeersleidingbedrijf DC-ANSP N.V. heeft gisteren in het Marriot Hotel samen met de vakbonden CURATCA en ABVO een nieuwe CAO getekend. De voormalige overheidsdienst ATC werd in februari 2005 omgezet in de naamloze vennootschap NAATC.

Het proces om te komen tot een eerste CAO nam bijna drie jaar in beslag. Op 19 maart 2010 werd deze CAO getekend en per eind december 2012 liep die af. Vanwege eerdere staatkundige wijzigingen werd in mei vorig jaar de naam NAATC veranderd in DC-ANSP: Dutch Caribbean Air Navigation Services Provider.

Ondertekening
Om dezelfde reden heeft de vakbond ATCANA van luchtverkeersleiders de naam gewijzigd in CURATCA. Samen met ABVO heeft deze bond aan tafel gezeten met de directie van DC-ANSP om tot een akkoord te komen voor een nieuwe CAO. De CAO werd ondertekend in de aanwezigheid van staf en personeel, leden van de Raad van Commissarissen van DC-ANSP, afgevaardigden van de bonden en minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Voortvarender
Directrice Micilia Albertus-Verboom van DC-ANSP benadrukte gisteren dat het overleg voor deze tweede CAO voortvarender is gegaan. De nieuwe  evenwichtige en realistische CAO is met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar ingegaan en kent een duur van vijf jaar, zodat hij tot en met 31 december 2017 van kracht blijft. “Dat biedt een goede basis voor investeringen in apparatuur en personeel. Ze bedankte het hele onderhandelingsteam, maar ook de adviseurs en de raad van commissarissen voor hun inbreng”, aldus Albertus-Verboom.

Trots
Voorzitter Joey Wong-A-Tong van CURATCA zei dat er reden is om trots te zijn op de eigen mensen en dat alle afdelingen hen het vertrouwen hebben gegeven om zover te komen. Hij loofde het samen optrekken met ABVO. ABVO voorzitter Wendy Calmes zei dat zij steun aan CURATCA hadden voor de kennis van het werk. Een CAO van vijf jaar is niet niks, maar dit resultaat draagt bij aan stabiliteit binnen het bedrijf en zij gaan ervan uit dat de afspraken worden nageleefd.

Stabiliteit
“Eén directie met twee vakbonden die tot een CAO van vijf jaar komen, dat legt volwassenheid aan de dag”, zei minister Balborda. “De CAO is een goede stap om de luchtvaartsector weer op het gewenste peil te brengen. Ook is dit een goede reactie op de uitdaging waar Curaçao van de hele gemeenschap offers vraagt.” De minister beschouwt wat hij gehoord en gezien heeft als een goed ‘kussen voor stabiliteit’ en het geeft een goed signaal af als één van de eerste stenen voor de bouw van het nieuwe huis dat ‘Pais Kòrsou’ moet worden.

Voor DC-ANSP tekende directrice Micilia Albertus-Verboom, voor ABVO zetten voorzitter Wendy Calmes en bestuurslid Stanley Heerenveen (helemaal links) hun handtekening en voor CURATCA deden dat voorzitter Joey Wong-A-Tong en bestuurslid Elio ‘Jerry’ Romijn (helemaal rechts). Minister Earl Balborda belast met de transportportefeuille woonde de ondertekening bij (midden).

2 reacties op “Nieuwe CAO voor DC-ANSP”

  1. Ongetwijfeld zijn er weer riante salarisverhogingen toegekend, nog betere pensioenregelingen en is de hele familie van een werknemer tot aan de kist tegen ziektekosten verzekerd.

    Zo gaat dat bij monopolisten, de klant betaalt wel want hij kan nergens anders heen.

  2. Als een overheidsinstelling een private onderneming wordt met een monopolie dan kunnen de kosten alleen maar stijgen. Als de vakbonden het dan snel eens worden, dan is er vast geen sprake van een nul-lijn of van het inleveren van salaris vanwege de crisis. Ik denk zo dat de beloningen behoorlijk zijn en beter worden en dat ze die straks gewoon doorbelasten. Wie maak ze wat? Als iemand info heeft van het tegendeel, laat dan even weten. Waar is de inhoudelijke openheid over beloningen?