• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het College Financieel Toezicht (Cft) bracht deze week een bezoek aan Curaçao in verband met de begroting 2013. Volgens het College valt of staat de begroting met tijdige invoering van de voorgenomen maatregelen.

Het Cft sprak deze week met de Gouverneur, premier Daniel Hodge, minister van Financiën José Jardim, de Raad van Ministers en de commissie Financiën van de Staten. Het laatste officiële bezoek van het College dateerde van juni vorig jaar. In de tussentijd is er veelvuldig contact geweest tussen het Cft en het ministerie van Financiën hetgeen heeft geresulteerd in een meerjarig risicobeeld.

Maatregelen
Bij ongewijzigd beleid zouden de tekorten oplopen van 350 miljoen in 2013 naar 500 in 2016. Om deze tekorten te voorkomen is een aanzienlijk pakket aan maatregelen voorgesteld en verwerkt in de begroting 2013. In april moeten de effecten van de voorgenomen maatregelen zichtbaar zijn. Deze maand is dan ook cruciaal om te beoordelen of de begroting voldoet en economische stimuleringsmaatregelen doorgang kunnen vinden.

Positief advies
Cft heeft op 24 december een ongevraagd en aanvullend advies gegeven op de begroting 2013 waarin het Cft de tijdige invoering en implementatie van de maatregelen benadrukt. De begroting is inmiddels behandeld en goedgekeurd in de Staten en zal nu ter formele vaststelling aan de Gouverneur voorgelegd worden. Na ontvangst van de vastgestelde begroting zal het Cft binnen twee weken haar definitieve advies uitbrengen. Dit advies zal grotendeels overeenkomen met het ongevraagde advies van december 2012 aangezien de begroting zonder amendementen is aangenomen. Een positief advies op de begroting zal inhouden dat er weer geleend kan worden en dat dus het economische stimuleringspakket in uitvoering genomen kan worden.

Aanwijzing
Met de begroting 2013 wordt een belangrijke stap gezet richting het voldoen aan alle voorwaarden van de aanwijzing. Het Cft is gezien de gesprekken van afgelopen week van mening dat de huidige Regering goed op weg is om binnen enkele maanden te voldoen aan alle bepalingen van de aanwijzing. De belangrijkste bepalingen waaraan nog niet is voldaan zijn de invoering en implementatie van de maatregelen en de compensatie van de tekorten uit het verleden. De maatregelen staan gepland om per 1 februari te worden ingevoerd waarna Curaçao kan starten met de implementatie.

Voldoen aanwijzing
De tekorten uit het verleden worden momenteel nog niet volledig en niet tijdig gecompenseerd, maare deze kunnen worden verwerkt door de eerste begrotingswijziging 2013. De regering wil deze het eerste kwartaal opstellen. Als in deze begrotingswijzing is voldaan aan de bepaling van de tekortcompensatie en blijkt dat de maatregelen zijn ingevoerd, kan het Cft de Rijksministerraad informeren dat Curaçao voldoet aan alle voorwaarden van de aanwijzing.

1 reactie op “Invoering maatregelen essentieel voor begroting”

  1. met minder geld in de portemonnaie zal de economie een dip maken. ze moeten de ambtenaren die aangenomen zijn en niet gekwalificeerd zijn ontslaan. creatief zijn ze niet.
    dit getuigd van onvermogen. criminaliteit zal toenemen en vele zullen vertrekken. in nederland betaal je wel meer maar je krijgt wat voor terug. 10000 illegalen en ze werken allemaal omdat ze moeten eten. niemand die ze gratis eten geven.7000 curacaose in de onderstand die tot middernacht bij de sneck zit of domino speelt, kan je zo vroeg op staan om werk te gaan zoeken de volgende ochtend???