• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Nederlandse premier Mark Rutte zei in een televisietoespraak met ‘warme en gevoelens en dankbaarheid’ terug te kijken op het koningschap van Beatrix, die zich ‘met hart en ziel heeft ingezet voor de Nederlandse samenleving’. Rutte zei dat Beatrix op 30 april troonsafstand zal doen in Amsterdam.

Hij kondigde een ‘onvergetelijk feest’ aan, maar wel ‘uiteraard op de sobere wijze die past bij onze tijd’.

Reacties van politici
PVV-leider Geert Wilders dankt Beatrix voor 33 jaar ‘trouwe dienst aan het Nederlandse volk’. Zij is een groot voorbeeld voor velen, laat Wilders weten. “Ondanks het feit dat diep leed haar op persoonlijk vlak niet werd bespaard, heeft hare majesteit te allen tijde ons vaderland vol plichtsbesef gediend”, reageert hij. Wilders bekritiseerde de afgelopen jaren veelvuldig de kersttoespraken voor Beatrix. Ook pleitte hij voor een ‘ceremonieel koningsschap’.

Dankbaar
Ook het CDA is Beatrix ‘bijzonder dankbaar’ voor de inzet de afgelopen 33 jaar. “De koningin heeft haar ambt op voorbeeldige wijze uitgeoefend”, reageert Sybrand van Haersma Buma. Hij noemt haar ‘inspirerend, kundig en altijd betrokken bij het welzijn van alle Nederlanders’. “Wij zullen haar allemaal in haar functie missen.”

Betrokken
D66-leider Alexander Pechtold noemt Beatrix in een reactie op de aankondiging van haar abdicatie een ‘betrokken koningin’ en een ‘hardwerkend en professioneel staatshoofd’. “Voor zeer veel Nederlanders is koningin Beatrix een belangrijk symbool van eendracht, altijd zeer betrokken bij het wel en wee van haar bevolking.”

Uitstekend
Pechtold heeft haar leren kennen als een hardwerkend en professioneel staatshoofd dat de belangen van Nederland ook over de grenzen ‘uitstekend’ dient. Sinds dit jaar heeft het staatshoofd onder meer op initiatief van D66 geen rol meer tijdens de formatie. Volgens Pechtold heeft Beatrix op een ‘waardige manier’ invulling gegeven aan deze ‘recente veranderingen’.

Moeilijke taak
SP-leider Emile Roemer vindt dat Beatrix op een ‘professionele wijze invulling heeft gegeven aan haar moeilijke taak’, stelt hij. “Daarbij heeft zij altijd een grote betrokkenheid getoond met mensen, dat heeft haar geliefd gemaakt.” Hij vindt dat zij de geest van de tijd goed heeft aangevoeld. “Ik denk dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld om het koningshuis meer bij de tijd te brengen. Dat is een grote verdienste.”

Respect
Fractieleider Arie Slob (ChristenUnie) heeft ‘groot respect’ waarop Beatrix aan het koningsschap invulling geeft. Hij prijst de nauwe betrokkenheid van het staatshoofd bij het land en haar inwoners. “Als koningin voor iedereen, bewogen met wat kwetsbaar is, succes en talend vierde en terecht aandacht vroeg voor wat ons in de samenleving bindt”, laat hij weten. “Ook zagen we haar bij droevige gelegenheden als een moeder des vaderlands dichtbij mensen staan.”

Nieuwe generatie

Vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) heeft ‘veel waardering voor wijze waarop koningin haar rol invulde’. Hij zegt zich te verheugen op een nieuwe generatie op de troon.

Kamervoorzitters danken Beatrix
De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hebben met ‘groot respect en ontroering’ kennis genomen van het voornemen van koningin Beatrix tot abdicatie. Dat laten Fred de Graaf (VVD) en Anouchka van Miltenburg (VVD) maandag weten in een verklaring. “De Staten-Generaal zijn hare majesteit de koningin zeer veel dank verschuldigd voor haar grote toewijding bij het vervullen van haar taak”, schrijven zij. “Deze toewijding uitte zich niet alleen in betrokkenheid, maar ook in menselijkheid.” Zij wijzen erop dat zich binnen de regeerperiode van Beatrix in binnen- en buitenland vele verandering hebben voltrokken. “Bij al deze veranderingen toonde Hare Majesteit haar diep gewortelde gevoelens voor verdraagzaamheid, een grote professionaliteit en een warm hart.”

© Novum

www.versgeperst.com