• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Oud-politicus Marilyn Alcalá-Wallé is onlangs in de bres gesprongen voor studenten die een studieschuld in Nederland hebben. Zij heeft op 8 januari  een brief verzonden naar de minister. Souman|Hermanus, het deurwaarderskantoor die achterstallige bedragen op Curaçao int, reageert op deze brief.

De beantwoording van de brief is volgens het deurwaarderskantoor aan de minister maar wil toch in grote lijnen het systeem van de Wet op de Studiefinanciering te schetsen. Op grond van de wet ontvangen studenten van de Nederlandse overheid, meer specifiek: van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een beurs. In de regel bouwt de student een schuld op die na het afronden van de studie moet worden terugbetaald. DUO stelt vast welk bedrag maandelijks of per jaar moet worden terugbetaald.

Draagkrachtmeting
In de wet zijn verschillende voorzieningen ingebouwd. Zo kan tegen het vaststellingsbesluit bezwaar en beroep worden aangetekend. De gewezen student kan daarnaast een zogenaamde draagkrachtmeting aanvragen Op grond van de financiële situatie van de student kan DUO tot een ander termijnbedrag besluiten.

Niet vrijblijvend
“De terugbetaling van een studieschuld is geen vrijblijvende aangelegenheid. De ex-student zal zich aan zijn terugbetalingsverplichting moeten houden”, benadrukt Gerard Souman. “Doet hij dat niet dan kan DUO er toe overgaan om een deurwaarder in te schakelen. Wat dit betreft is het met studieschulden niet anders dan met bijvoorbeeld een schuld aan een bank.”

Belangen
Voor de inning van achterstallige bedragen op Curaçao kan DUO deurwaarderskantoor Souman|Hermanus inschakelen. Dit kantoor probeert altijd eerst met de ex-student tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een afbetalingsregeling. “Wat hierbij weleens uit het oog wordt verloren is dat bij de vaststelling van wat redelijk is ook de belangen van onze opdrachtgever een rol spelen”, aldus Souman.

Loon
Indien met de ex-student niet een overeenkomst wordt gesloten, of niet reageert op aanmaningen, dan zal de deurwaarder in het algemeen van zijn wettelijke bevoegdheden gebruik moeten maken. “Tot die bevoegdheden behoort het leggen van beslag op loon. Deze noodzakelijke stappen brengen inderdaad de nodige kosten met zich, zeker omdat er normaal gesproken ook een gerechtelijke procedure volgt”, zegt de deurwaarder.

Schuld
Als een hypotheektermijn niet op tijd wordt betaald dan kan de bank in de regel de gehele schuld opeisen. Dit is bij schulden aan DUO normaliter anders. Alleen achterstallige bedragen kunnen door DUO worden opgeëist, niet de rest van de schuld. Achterstallige bedragen worden aangeduid met ‘de achterstallige schuld’, de tweede met ‘de reguliere schuld’.

Achterstallig
Het gevolg van dit systeem is dat het kan gebeuren dat een ex-student door de deurwaarder wordt aangesproken voor een achterstallige schuld, terwijl zijn betalingsverplichting ter zake de reguliere schuld doorloopt. In een voorbeeld: als in het kalenderjaar 2012 niet is betaald zal de deurwaarder de ex-student (in 2013) benaderen voor de betaling van deze jaartermijn 2012. In 2013 zal de ex-student daarnaast moeten aflossen op zijn reguliere schuld. Als dit niet wordt gedaan, dan kan het dus gebeuren dat de ex-student voor een nieuwe achterstallige schuld (in 2014) wordt aangesproken.

Onjuist
Souman|Hermanus beperkt zich tot de inning van achterstallige schulden. Het kantoor heeft slechts zicht op de vorderingen die zij in behandeling heeft. Daarover kan en wordt op verzoek informatie verschaft. In voorkomend geval worden bovendien aanvullende gegevens opgevraagd. “Zonder meer onjuist is de bewering van Alcalá-Wallé dat beslag wordt gelegd op het hele salaris na aftrek van belastingen & sociale lasten”, aldus Souman.  “Een loonbeslag beperkt zich bij dit soort vorderingen tot eenderde van het nettoloon. Met deze wettelijke norm wordt rekening gehouden met dat degene die door het beslag wordt getroffen voldoende middelen voor zijn levensonderhoud overhoudt.’

Wanbetaler
“De kwestie is namelijk niet dat een ex-student wordt gebrandmerkt als een wanbetaler. Het gaat er om dat voor een achterstand in betalingen een goede oplossing wordt gevonden”, zegt Souman. “Want over het wettelijk uitgangspunt dat schulden betaald moeten worden kan toch nauwelijks discussie bestaan. Het is uiteraard niet aan de deurwaarder hierin verandering aan te brengen. Voorzover er onvrede bestaat over de invordering van de achterstalige schulden is het dus niet juist de deurwaarder verwijten te maken. Correct zou zijn om een dialoog aan te gaan met partijen die invloed hebben op de invordering van schulden.”

Contact
Iedereen die door Souman|Hermanus is aangeschreven en die nog vragen heeft wordt daarom hierbij uitgenodigd om contact op te nemen met het kantoor. Dit kan tijdens kantooruren (van 08:00 – 12:30 en van 13:30 – 17:00), per telefoon (7369588) of per e-mail info@souman.cw.

23 reacties op “Deurwaarder legt inning studieschuld uit”

 1. @Roxane Puriel, waarom schrijf jij geen formele brief aan de overheid? Als je wilt dat ze jou serieus nemen dan moet je ook de moeite voor doen.
  Wat werk betreft wees creatief en probeer zelf iets te bedenken om geld aan te verdienen.
  Er zijn mensen die mooie dingen op drijfhout schilderen en dit aan de toeristen verkopen. Anderen borduren en maken leuke handvaardigheid spulletjes. Sommige zitten in een dansgroep die voor toeristen optreden en zingen.
  Het werk komt niet naar je toe, je moet ook wat voor doen. Je kunt bij wijze van spreken ook maaltijden bereiden en dit verkopen op de markt, ik noem maar wat.
  Schelpen-sieraden etc. maken. Men kan veel aan de toerisme verdienen maar men moet wel de moeite voor doen zoals de Haitianen.

 2. Tja, er is geen geld voor de studenten maar wel om Schotte gisteravond weer businessclass naar Colombia te laten vliegen. Uiteraard met in zijn gevolg de onvermijdelijke Ramsay Soemana,

  Want egotripper Schotte wil wel dat zijn Facebook pagina dagelijks bijgewerkt wordt.

 3. geachte direchtie

  ik heb jullie brief ontvangen en ik reageer er op. mijn probleem is dat ik als 3 maanden zonder werk zit ik wil wel betalen maar ik heb geen enkel inkomen. ik vraag dat ik een kans kan krijgen als ik een baan krijgt kom ik in kontact met jullie om mijn schuld te betalen mijn escuses er voor . ik hoop dat ik zo snel mogelijk een baan krijgt.

 4. Wat een gezever, als iedereen zijn afbetalings regeling/afspraken nakomt hebben we geen deurwaarder nodig. Dit kan ik, als niet universitair onderlegd buger, op één vinger natellen, dat er afgestudeerden zijn die dit niet begrijpen zegt alles over hun gestudeerdheid. En dat is dan onze “toekomst”.

 5. Gaan ze ook meteen langs de heren Jamaloodin en Hakim?

 6. @Philip maaskant. Studieschuld bij DUO wordt vooralsnog niet geregistreerd bij BKR. ook achterstallige schuld niet.
  Leuk voorde schuldenaars, jammer voor mensen die deze wanbetalers een lening verstrekken

 7. En alle deurwaarders zijn allemaal dieven en worden beschermd door de wet zeker moeten hun openheid van zaken geven dus laat je niet voor de gek houden want als je niet goed oplet wordt je genaaid waar je bij bent dus goed opletten mensen hun zijn verplicht

 8. en 2edgar,

  je kan nog zo goed je adres doorgeven aan DUo en je officiele adres hier op craanchi, ze vallen je toch lastig op het verkeerde adres!

 9. Leuk dat de seurwaarde nu het DUO traject (hoe wordt de schuld achterstallig) uit gaat leggen.
  Maar de klachten tegen Souman gingen over het traject daarna. wat als een schuld achterstallig is, of wat als Souman onterecht meent dat je een schuld hebt.

  Boven de kosten van het dwangbevel en de wettelijke rente die je aan DUO schuldig bent eisen zij nog hun belachelijk hoge kosten. in nederland zijn er grenzen aan die kosten en ook gaat in NL duo niet in zee met deurwaarders die veel kosten vragen.
  Maar wat deurwaarders hier op Curacao doen ze kennlijk niet zo moeilijk.
  Buiten die asosiale en buitenproportionele kosten (soms wel evenveel als de schuld= rente samen. wat wil zeggen dat je dubbel moet betalen).
  Daarnaast leggen ze vaak een vordering op de verkeerde persoon. en zelfs als je aan kan tonen dat het jou schuld niet is en DUO ook aangeeft dat je geen schuld hebt, innen ze agressief door.
  Ze doen alsof de bewijslast bij jou ligt, terwijl die in feiten bij de inner ligt. onthoud dat goed!

  Mw. Wallee: Het is zaak te zorgen dat er in Nederland kamervragen gestelt gaan worden.
  Destijds is er in Nl ook een schandaal geweest nadat het zichtbaar werd hoe het internationale deurwaarderskantoor, interim Justitia, schulden inde. DUo heeft toen gelijk zijn contract met hen ontbonden.

  souman h. zijn boeven!

  En kom niet met commentaren dat ik mijn schuld moet afbetalen, want dat heb ik ook altijd netjes gedaan.

 10. @ Ex-student,

  Men correspondeert gewoon naar je adres wat je destijds hebt achtergelaten. Wanneer je onvindbaar bent dan moet je ook niet vreemd staan te kijken dat ze ineens op je werk komen binnen wandelen.
  Jij bent degene die niet heeft betaald en daar kun je moeilijk de deurwaarder of DUO de schuld van geven.
  Ik snap dat men hier op Curacao een hele vreemde wijze van redeneren heeft, maar zelfs een konijn kan begrijpen dat je de schuld ooit terug zult moeten betalen. Wil je dat niet dan had je het geld niet aan moeten nemen.

  En de deurwaarderskosten zijn idem dito. Zodra je niet reageert op correspondentie wordt de zaak uit handen gegeven en heb je automatisch incassokosten aan je broek. Dan praat je over 15 % verhoging van het bedrag dat ‘achterstallig’ is. Kun je heel wat biertjes van kopen.

 11. @ Tuna, ben je met een ledenwervingsactie voor die Mafkezen bezig ?

 12. @ Ferdi, een studieschuld opbouwen kan de grootste onbenul, een studie met succes afsluiten is een heel ander verhaal. Ik kom wel eens mensen tegen die vinden dat ze een universitaire opleiding hebben genoten terwijl zij in werkelijkheid wel eens langs een universiteit gelopen zijn !

 13. @ Iwan(Andy) Balinge, je zegt DUO heeft in 2012 deurwaarderskosten van mij ingehouden. Nou weet ik niet welke studie jij gevolgd hebt maar ik vraag mij af of ze dat via een loonbeslag hebben gedaan of bedoelde je, ze hebben mij deurwaarderskosten in rekening gebracht ?

 14. Jan Noorduyn heeft volledig gelijk, het is algemeen bekend dat de betalingsmentaliteit van de Curacaoenaars rampzalig is. En studenten zijn daarop geen uitzondering.

  Het is dan ook opvallend dat studenten die geen middelen hebben om hun studieschuld af te lossen wel met de nieuwste ipod, iphone en ipad lopen en wekelijks de duurste feesten bezoeken. Waarvan we dankzij hun ipod, iphone en ipad allemaal getuige kunnen zijn.

 15. DUO heeft in 2012 deurwaarderskosten van mij ingehouden. Ik heb echter NOOIT een deurwaarder gesproken of gezien en ben ook door geen enkele deurwaarder betekend geworden. Ra, ra, ra.!!!
  In heb ik het verleden enkele terechte aanmaningen van DUO gehad, maar betaal al 8 maanden lang correct en op tijd. DUO heeft mij vorig jaar echter aanmaningen gestuurd en administratiekosten in rekening gebracht over betalingen die ruimschoots op tijd zijn verricht.
  Als DUO een antwoord heeft op jouw vraag, krijg je binnen een week antwoord. Als DUO geen antwoord op jouw vraag heeft, wordt je van het kastje naar de muur gestuurd.
  Ik wacht al meer dan een maand op antwoord over de “deurwaarderskosten” en de onterechte aanmaningen en administratiekosten. Tevens wens ik nu een overzicht van mijn verrichtte betalingen en het saldo van mijn schuld.
  Ik blijf echter bij ze “doorzeuren” hierover.

 16. Heb een, dacht ik, redelijke oplossing bedacht: Het DUO legt beslag op het eerste beste bedrag wat de Nederlandse regering ter beschikking stelt van Curaçao. Het DUO heeft haar geld. Ja het gaat dan wel ten koste van de minder bedeelden hier, maar daar mogen wij dan niet Nederland de schuld van geven maar onze ex-studenten die te lamlendig zijn geweest hun schulden af te lossen. En dat laatste is ook onze cultuur, toch.

 17. Als je een schuld hebt, moet je afbetalen. Als je afbetaalt kom je niet in kontakt met de deurwaarder! Men weet drommels goed wat men verschuldigd is, dus niet lopen zeuren dat de deurwaarder uitleg moet geven. Men moet bij de schuldeiser zijn. Mevrouw Alcala laat zich voor een karretje spannen. Al jaren is bekend dat men denkt dat als men in Curacao terug is men de studieschuld niet hoeft af te betalen. We hebben in het verleden de namen van veel bekende landgenoten gezien, waar de deurwaarder de schuld kwam innen. dit is weer typisch de messenger de schuld geven, maar men moet de hand in eigen boezem steken.

 18. Waar hebben we het hier over , ze weten het drommels goed, hier is geen uitleg nodig ze hebben ook ouders? Neem ik aan.
  Geloof me echt .het zal niet altijd mee vallen, de salarissen op het eiland , zijn niet hoog
  Dan in euro terug betalen ,valt niet mee w s moet men daar wel rekening mee houden!
  Volgens mij is dat ook !maar dat de deurwaarder uitleg moet geven is bizar

 19. Het kan veel eenvoudiger, wordt gevolmachtigd minister vanuit de MFK en dan worden je studie schulden voor je “geregeld”.

 20. Ook even nagaan of je met betalingsachterstand in NL wordt geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie(BKR). In dat geval houd je nog jaren (ik dacht 5 jaar) last van die registratie en dan wordt het moeilijk als je ooit later in NL een hypotheek of lening wil aanvragen.

 21. Wat een gezeur allemaal, als je een studieschuld hebt opgebouwd mag je er toch vanuit gaan dat deze mensen ook een bepaald niveau hebben.

 22. Zijn er nog vragen ? ………………….Neen ? Dan betalen die schulden !

 23. Beste Souman,

  U liegt. Anders kan ik het niet zeggen. Ik heb ervaring met U en uw opdrachtgever de DUO. Wanneer U zegt dat er eerst contact wordt gezocht met de ex student om tot een redelijke oplossing te komen voor het afbetalen van de schuld door uw kantoor kantoor liegt U gewoon.
  Uw kantoor en medewerkers komen gewoon binnenvallen op de ex student hun werkplaats om beslag te leggen op zoals U zelf zegt 1/3 van de salaris zonder eerst contact met de ex student te zoeken.

  Uw kantoor geeft alle andere incasso bureaus die wel zoals het hoort hun werk uitvoereneen slechte naam.