• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag vertelt Philippe Maaskant over het commentaar van de Raad van Advies op de Basisverzekering Ziektekosten.

De Raad van Advies heeft haar commentaar op de Basisverzekering Ziektekosten op haar website gepubliceerd. Het is weer “tenenkrommend” om te zien dat de RvA weer veel fouten, onvolledigheden, onzorgvuldigheden en inconsequenties constateert. Op een willekeurige HBO zou zo’n werkstuk een onvoldoende krijgen.

Particulier verzekerden vallen niet onder de wet. Die kunnen naar believen kennelijk in en uitstappen. De Raad wijst op de complicaties daarvan. Hoewel de Raad ze niet noemt zijn ze simpel te bedenken. Je verzekert je in eerste instantie bijv. goedkoop particulier en als er echt wat ernstigs gebeurt ga je over naar de Basisverzekering. Verzekeraar blij, jij blij en de overheid met de kosten. Particulier ben je als je van het eiland gaat tijdens vakantie wel verzekerd. In de Basisverzekering niet!

Het aantal deelnemers en de inkomsten zullen hierdoor danig verstoord kunnen worden. Als ik verzekeraar was dan zou ik alvast een mooi ziektekosten product klaarzetten om hierop in te spelen. De Raad voorziet ook dat mensen die braaf loonbelasting betalen weer het haasje worden. Die zijn te controleren, de rest kan rommelen.

De argumenten om de ambtenaren en gelijkgestelden er buiten te houden kloppen niet. Dat men zich beroept op Artikel 10 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken is lariekoek (de formulering van de Raad is diplomatieker, maar dat is de kern).

Kennelijk zijn ook niet ingezetenen die hier werken verzekerd. De Raad vindt het jammer dat we de verzekeraar in het land van herkomst niet aanspreken. We wilden toch de kosten beperken? Verder weet ik dat in NL bij de invoering van de basisverzekering daar veel illegalen samen op een enkel familiepasje naar de dokter konden gaan. Hoe dat hier kan worden tegengegaan is mij niet duideljk.

Gedetineerden hebben helemaal pech. De regering vindt dat “het te ver voert om degenen die zichzelf buiten de rechtsorde hebben geplaatst, binnen de rechtsorde toe te laten voor wat betreft de verzekering tegen ziektekosten.”
Ze krijgen wel hulp bij ziekte, maar verder dus jammer. Waarom krijg ik hier nu een rare smaak van in de mond. Waarom doet me dit denken aan regimes waar we ons niet mee willen vergelijken?

Over de internationale verdragen waar Wiels zo graag over praat, zegt de Raad: “De Raad wijst de regering tevens op de rechten van patiënten zoals neergelegd in verdragen en lokale wetgeving zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (“IVBPR”), het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (“EVRM”) en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”).”

Oeps…

3 reacties op “Ingezonden: Raad van Advies over BZV”

 1. In de jaren tachtig zaten wij als vakbondbestuurders van de CBV om de tafel met toenmalige minister gezondheidszorg, de jurist van de regering, de Nederlandse professoren Huben, Roscam-Abbing en wijlen Leenen. Het ontwerp AZV hadden zij helemaal uitgewerkt. De Antilliaanse Vereniging van Verzekeraars was de grote struikelblok in deze. De politici hebben toen besloten om te beginnen met de PP-kaart houders en de ambtenaren binnen de verkapte structuur van de BZV. Nu gebeurt het omgekeerde en er wordt besloten om de ambtenaren niet mee te nemen in de Bassis Ziektekostenverzekering en de rest wel uitgezonderd partikulier verzekerden. Ik krijg langzaam het gevoel dat er nooit een echte Algemene Ziektekostenverzekering gaat komen.

 2. Het parlement heeft geoordeeld, dat er geen tijd te verliezen is en de BVZ meteen doorgedrukt moet worden en er onmiddellijk met reparatiemaatregelen begonnen zal worden. Dit ondanks de snedige opmerkingen van parlementslid Omayra Leeflang.

 3. Nog veel werk aan de winkel want het ingaan van de basisverzekering heeft al 5 maanden vertraging opgelopen en of het nu lukt is nog maar de vraag.
  Misschien zijn er nog wel een paar groepen burgers die vinden dat hun rechten worden geschonden.
  Het zal prettig zijn als de voorgestelde regeling alvast in begrijpbare woorden aan het publiek ter inzage wordt gesteld. We hebben niet allemaal zo’n alerte vakbond als de ambtenaren.